Παράταση Συμβάσεων για την Μεταφορά Μαθητών έως 28/02/12

Μεταξύ άλλων, η προωθούμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 2 παρ. 7) για τους δήμους εισάγει ρύθμιση  για τη μεταφορά μαθητών όπου: 

      Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για την μεταφορά των μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με τον άρθρο 70 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α/ 22-8-2011) παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012.