ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΒΕΕ 22-24/11-2013: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ - ΘΕΜΑΤΑ Ο.Α.Ε.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΒΕΕ 22-24/11-2013: 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

Ο Κλάδος μας συμμετέχει, στη μεγάλη του πλειοψηφία, μέσω της Ομοσπονδίας ταξί, στην Συνομοσπονδία «Σφραγίδα», Συνομοσπονδία «Φάντασμα» ή Συνομοσπονδία συμφερόντων ενός μόνο Κλάδου, την «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας» (ΓΣΕΑΕ), ή οποία δεν έχει καταφέρει, ούτε θα καταφέρει ποτέ, αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα, να γίνει κοινωνικός εταίρος, καίτοι εκπροσωπεί -υποτίθεται- εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Άλλες Συνομοσπονδίες, πρόσφατα συσταθείσες, όπως η ΕΣΕΕ (ιδρύθηκε το 1992), έχουν αναχθεί σε κοινωνικούς εταίρους. Το «δικό μας Φάντασμα»  δεν καλείται και δεν συμμετέχει σχεδόν ποτέ και πουθενά.
 Πολύ λίγα Σωματεία ταξί στη Χώρα συμμετέχουν ως μέλη στις Τοπικές Ομοσπονδίες Επαγγελματιών μέλη της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). Πάντα κάποιοι, κυρίως εκ των έσω, μας ήθελαν έξω από τα Επιμελητήρια και τις άλλες Οργανώσεις, κάτι που το πληρώσαμε, αφού ο Κλάδος μας, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, έμεινε έξω από κάθε είδους ενίσχυση, επιδότηση μη εντασσόμενος σχεδόν ποτέ σε ανάλογα προγράμματα, απ’ αυτά που κατά το παρελθόν όλοι οι κλάδοι των μικροεπαγγελματιών απόλαυσαν.
Γράφω αυτές τις σκέψεις αφού σε ελάχιστες ώρες (σήμερα το απόγευμα) ξεκινά στην Αθήνα η Συνέλευση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), όπου την τελευταία μέρα του Συνεδρίου (την Κυριακή 24/11/13)  θα πραγματοποιηθούν και οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Οργάνων της Διοίκησης. Από την κατάσταση των Συνέδρων που ανέγνωσα οι μόνοι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες ταξί Σύνεδροι -αντιπρόσωποι των Τοπικών Ομοσπονδιών τους- είναι ο Παναγιώτης Σκέντζος (πρόεδρος του Σωματείου ταξί Πατρώνμέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α), ο Λευτέρης Πετράκης από το Ηράκλειο (μέλος του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α) και ο γράφων τις σκέψεις τούτες.
Ασφαλώς, και οι τρείς, θα επισημάνουμε στο Συνέδριο την απελπιστική κατάσταση του Κλάδου μας και πόσο έχει αυτός έχει χτυπηθεί από την κρίση και την οικονομική δυσπραγία των πολιτών, κυρίως όμως θα επιμείνουμε για το αυτονόητο, αυτό που αποτελεί και τον κύριο κοινό παρανομαστή, τον κύριο συνδετικό κρίκο όλων των μικροεπαγγελματιών που δεν είναι άλλος από τον Ο.Α.Ε.Ε. και την αναγκαιότητα άμεσων λύσεων στο πρόβλημα των εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών που το τελευταίο διάστημα κατατρομοκρατούνται από τα «δελτία φόβου» των ΜΜΕ για κατασχέσεις, ποινικές διώξεις κ.λπ. Οι θέσεις και οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ (βλ. εδώ) ασφαλώς καλύπτουν τον Κλάδο μας και θα πρέπει να επιδιωχθεί, με τον όποιον τρόπο, η άμεση υιοθέτησή τους από την Κυβέρνηση, δεδομένου ότι με την επικρατούσα οικονομική κατάσταση η ισχύς όλων αυτών των προτεινομένων από τη ΓΣΕΒΕΕ είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!
Είναι αναγκαίο όμως να συμπληρωθούν και με ορισμένες ρυθμίσεις που να δίνουν λύσεις στις ιδιαιτερότητες και τα εμπόδια που ορθώνονται σήμερα στους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ιδιοκτήτες ταξί, ιδιαιτερότητες και εμπόδια που, ακριβώς, υφίστανται εκ της ιδιοκτησίας Ε.Δ.Χ. αυτ/του, καθώς και να απαιτήσουμε την κατάργηση κάθε διάταξης που αντιμετωπίζει άνισα και δυσμενώς τους ιδιοκτήτες ταξί σε σχέση με άλλους κλάδους μικροεπαγγελματιών. Αναφέρουμε δυο από τις  σημαντικότερες ενέργειες που θα πρέπει να τρέξει ο Κλάδος μας: 1η: οφείλουμε -άμεσα- να επιδιώξουμε την έκδοση της ΚΥΑ, που ο ν. 4199 (άρθρο 121) εξουσιοδοτεί του συναρμόδιους υπουργούς να συνυπογράψουν, για την προσωρινή ακινησία των Ε.Δ.Χ. οχημάτων και την εισαγωγή ρύθμισης που θα επιτρέπει την διακοπή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών των εν ακινησία Ε.Δ.Χ. οχημάτων. 2η: Εν όψει εξαγγελθείσας νομοθετικής ρύθμισης, που θα «μεταφέρει» από τον ΟΓΑ στον Ο.Α.Ε.Ε. όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τοπικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό, είναι ζωτικής σημασίας, για την επιβίωση των συναδέλφων μας αυτών των εδρών, να απαιτήσουμε την αντιμετώπιση και αυτών όπως ακριβώς και των άλλων επαγγελματιών και την ένταξή τους σε ίδια ασφαλιστική κλάση με ασφάλιστρο αντίστοιχο του ΟΓΑ. Και το λέμε τούτο γιατί με την ισχύουσα νομοθεσία στους ιδιοκτήτες ταξί των μικρών εδρών δεν επιτρέπεται να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους υπόλοιπους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός αυτών των τοπικών κοινοτήτων και έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Σπάρτη 22 Νοεμβρίου 2013

Σωτήρης Ροϊνός
πρόεδρος Σωματείου ταξί Σπάρτης·
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί.