ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Νέα Χρηματοδότηση 40.000.000,00 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
Νέα Χρηματοδότηση 40.000.000,00 € για ολόκληρη τη χώρα. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τα 3.900.400,00 €. Στην Π.Ε. Λακωνίας τα 1.090.200,00 €. Στην Π.Ε. Αρκαδίας τα 945.300,00 €. Στην Π.Ε. Αργολίδας τα 917.700,00 €. Στην Π.Ε. Κορινθίας τα 542.500,00 €. Στην Π.Ε. Μεσσηνίας τα 404.700,00 €.