ΠΟΛ.1133/27.9.2010: Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης κατηγορίας επιτηδευματιών στη Β΄ κατηγορία βιβλίων

ΠΟΛ.1133/27.9.2010


Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης κατηγορίας επιτηδευματιών στη Β΄ κατηγορία βιβλίων
Αθήνα, 27-09-2010

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄ - Γ΄
2. 14η Δ/ΝΣΗΣ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σαράντη Α., Γαστεράτος Α., Κομπολίτου Αικ.
Τηλέφωνο: 2103627090,2103610030, 2103617681
FΑΧ: 210 3641620

ΠΟΛ 1133

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης κατηγορίας επιτηδευματιών στη Β΄ κατηγορία βιβλίων».

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις της παραγράφου 32 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο υποπράκτορας εφημερίδων και περιοδικών και εφημεριδοπώλης, που ήταν απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. υποχρεώνονται από 01.07.2010 στην τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων.
2. Περαιτέρω με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14.6.2010 μεταξύ των άλλων δόθηκε η δυνατότητα στους πιο πάνω επιτηδευματίες να ενημερώσουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και να θεωρήσουν μέχρι την ημερομηνία αυτή το χειρόγραφο βιβλίο εσόδων – εξόδων ή μέχρι την 31.10.2010 τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων – εξόδων.
3. Δεδομένου ότι οι πιο πάνω επιτηδευματίες ήταν απαλλασσόμενοι μέχρι την 30.06.2010 από την τήρηση βιβλίων, ενόψει και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο και επιμελητήριο για την εγγραφή τους και τη λήψη ενημερότητας, προκειμένου να θεωρήσουν βιβλία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δίνεται η δυνατότητα σ’ αυτούς να ενημερώσουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2010 και να θεωρήσουν μέχρι αυτή την ημερομηνία το χειρόγραφο βιβλίο εσόδων – εξόδων και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων – εξόδων.
Περαιτέρω, κατά την πρώτη θεώρηση των πιο πάνω εντύπων μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2010 δεν θα ζητείται βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και επιμελητήριο, με την υποχρέωση αναγγελίας των επιτηδευματιών αυτών με κατάσταση που θα υποβληθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο και επιμελητήριο, μετά την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας.
4. Επίσης διευκρινίζεται ότι για την πώληση λαχείων από τους πράκτορες κρατικών λαχείων δικαιολογητικό εγγραφής στα φορολογικά τους βιβλία αποτελεί η εκκαθάριση που εκδίδεται από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων για την προμήθειά τους, ενώ για τους μεταπωλητές – επιτηδευματίες κρατικών λαχείων (π.χ. πρακτορεία ΠΡΟ – ΠΟ κ.λπ.) δικαιολογητικό εγγραφής στα φορολογικά τους βιβλία μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως η σύνταξη βεβαίωσης ή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής λαχείων από οποιοδήποτε από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, όπου θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, η συνολική αξία αγοράς τους και η συνολική ονομαστική τους αξία, ώστε να προκύπτει η προμήθεια που λαμβάνουν, η οποία και θα καταχωρείται ως ακαθάριστο έσοδο στα βιβλία αυτών.
5. Για την πρώτη εφαρμογή και για τη διευκόλυνση των εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, το βιβλίο εσόδων – εξόδων μπορεί να ενημερωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου 2010. Η εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου μπορεί να γίνει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010.
Συνεπώς η θεώρηση των παραπάνω εντύπων βιβλίων μπορεί να γίνει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσής τους, κατά περίπτωση.
Στην ίδια προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου 2010 μπορεί να θεωρηθεί το Βιβλιάριο Συντήρησης Επισκευών (Β.Σ.Ε.) και να υποβληθεί η δήλωση της Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (φ.τ.μ.) – ταξίμετρο, από τους πιο πάνω επιτηδευματίες.
Κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στους υπόχρεους στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία οι προϊστάμενοι Δ.Ο.Υ. να κάνουν ευρέως χρήση του δικαιώματός τους (τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια περ.β’ παρ.8 άρθρου 36 του ΚΒΣ) και να θεωρούν βιβλία και περιορισμένο αριθμό στοιχείων με έγγραφη αναγγελία κάθε περίπτωσης στα αρμόδια για τα χρέη αυτά πρόσωπα.
Στην περίπτωση που κατά τη θεώρηση στοιχείων (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών) διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποδοθεί ο κατ’ αποκοπή Φ.Π.Α. κάποιων ετών από τους υπόχρεους, οι οποίοι προσκομίζουν στοιχεία για θεώρηση, να εκδίδεται εντολή για προσωρινό έλεγχο Φ.Π.Α. και να καταλογίζεται η σχετική υποχρέωση (ποσό κατ’ αποκοπή Φ.Π.Α.) για τη χρήση που οφείλεται και εφόσον γίνει συμβιβασμός σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να προβαίνετε σε θεώρηση των προσκομιζόμενων στοιχείων.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αράτου αρ.21, 262 21 ΠΑΤΡΑ,
Τηλ.2610.274.047 Fax : 2610.275.778
E-MAIL: taxi.ditikiellada@gmail.com
Κιν.: 6977 - 423.480, 6972 - 726.670

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ 1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100
ΤΗΛ. 27410 73000 FAX. 27410 26900
E-MAIL. taxi.peloponnisou@gmail.com
Κιν.: 6937 - 7134229, 694 - 4897673


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 3Α ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32100
Τηλ.: 22610 28111 Fax: 22610 28311
E-mail: taxi.stereas@gmail.com
Κιν.: 6944 - 383434ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΡΟΣ
1) Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α
2) Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων
κ. Δημήτρη Ρέππα
3) Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Σπύρο Βούγια
4) Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ.Γιάννη Μαγκριώτη
4) Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
κ. Χάρη Τσιόκα
5) Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γιάννη Ραγκούση

Τα Περιφερειακά Συμβούλια Ταξί Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος σε συνεργασία με το Σωματείο Ταξί Αγρινίου, συνδιοργάνωσαν τη Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, με μεγάλη επιτυχία, παρουσία εκπροσώπων και συνδικαλιστών του κλάδου.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη ήταν τα παρακάτω :

1. Το φημολογούμενο «Άνοιγμα» του επαγγέλματος (εξαγγελίες-ανακοινώσεις κυβέρνησης, δημοσιεύματα κλπ).
2. Νόμος 3852/7-6-2010 Καλλικράτης – Επιπτώσεις στο Ταξί.
3. Μεταφορά μαθητών, λαθρομετανάστες, αύξηση ΦΠΑ.
Τα παραπάνω συζητήθηκαν διεξοδικά και οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις όλων επικεντρώθηκαν γύρω από τα παραπάνω φλέγοντα ζητήματα.
Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις δημοσιοποιημένες θέσεις του Υπουργού Μεταφορών και του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, από το Νόμο 3852/7-6-2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) καθώς και στοιχεία από χώρες της Ενωμένης Ευρώπης και από εξειδικευμένες για τον κλάδο μελέτες.
Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε έρευνα της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. με στοιχεία για την οργάνωση των Ταξί και της ειδικής μεταφοράς κάτω των εννέα (9) ατόμων σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία).
Τα στοιχεία αποδεικνύουν περίτρανα τη τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφού σ’ αυτές υπάρχουν μεγάλοι περιορισμοί στην έκδοση αδειών, με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί κατά μέσο όρο μία (1) άδεια ανά 1.000 κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα περίπου 4,5 άδειες ανά 1.000 κατοίκους.

ΘΕΜΑ 1ον: ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

α) Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
β) Σχέδιο Νόμου
γ) Νόμος 3844/3-5-2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.»
όπου στο Άρθρο 4 παρ. δ αναφέρεται:
“Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: στις υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές των λιμενικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο του τίτλου VI της Συνθήκης της Λισαβόνας (πρώην V της Συνθήκης ΕΚ), των αστικών συγκοινωνιών των αγοραίων οχημάτων (ταξί) και των ασθενοφόρων.”
Κατά τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών στις 27/4/2010 μεταξύ του Γεν. Γραμματέα κ. Χ. Τσιόκα, Υπηρεσιακών Παραγόντων και στελεχών της κλαδικής μας Ομοσπονδίας και εκπροσώπων του κλάδου, σύμφωνα με την εισήγηση και τις δηλώσεις του Γεν. Γραμματέα θα συνταχθεί σχέδιο νόμου για την απελευθέρωση του κλάδου μας που θα προβλέπει τα παρακάτω:
1) Όχι αύξηση των αδειών Ταξί τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω υπερπληθώρας σε σύγκριση με τις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης που είναι ελεγχόμενες.
2) Τη δημιουργία δύο (2) ειδών ΤΑΞΙ, πρώτον του σημερινού χαρακτηριζόμενου ως «λαϊκό» και δεύτερον του ΤΑΞΙ ειδικής μεταφοράς, στο οποίο όμως θα το δρομολογήσουν ξένοι προς το επάγγελμα του ειδικού μεταφορέα φορείς, όπως μεγάλες τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρείες ενοικιάσεως αυτ/των κλπ.
3) Τη χορήγηση αδειών για λιμουζίνες, μίνι βάν και ταξί 5 έως 9 θέσεων στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Προϋπόθεση για την έκδοση τέτοιων αδειών θα είναι η δημιουργία εταιρειών ταξί που θα λειτουργούν με τηλεφωνικές κλήσεις και ραντεβού. Δικαίωμα για δημιουργία εταιρειών θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων που θα μπορούν να νοικιάζουν όχημα με οδηγό. Το κόμιστρο θα καθορίζεται βάσει τιμοκαταλόγου και όχι με ταξίμετρο, όπως συμβαίνει με τα συμβατικά ταξί.
4) Τη χορήγηση αδειών για ταξί με ειδικές προδιαγραφές που θα εξυπηρετούν άτομα με αναπηρίες.
5) Την αναβάθμιση των εταιρειών ράδιο ταξί που θα σταθμεύουν σε ειδικούς χώρους
6) Το δικαίωμα σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων να τα νοικιάζουν με οδηγό.
7) Την ένταξη της μεταφοράς μαθητών με ταξί στην ειδική μεταφορά .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα παραπάνω θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία των δύο (2) ειδών ΤΑΞΙ, πρώτον του σημερινού χαρακτηριζόμενου από το Υπουργείο ως «λαϊκό» και δεύτερον του ΤΑΞΙ ειδικής μεταφοράς, στο οποίο όμως θα δρομολογήσουν και ξένοι προς το επάγγελμα του ειδικού μεταφορέα φορείς, όπως μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές και πολυεθνικές εταιρείες ενοικιάσεως αυτ/των κλπ., που ήδη ελέγχουν την ειδική μεταφορά αλλά μέχρι τώρα με νόμο ανέθεταν και στα ΤΑΞΙ.
Η ειδική μεταφορά ανήκει θεωρητικά και με βάση το Ν. 3109/03 στο ΤΑΞΙ, αλλά με ευθύνη της πολιτείας δεν εκδόθηκαν οι αντίστοιχες Υπουργικές αποφάσεις και Προεδρικά διατάγματα που θα εφάρμοσαν στην πράξη το έργο αυτό.
Οι παραπάνω επιχειρούμενες αλλαγές και παρεμβάσεις θα επιφέρουν ακόμη ένα μεγάλο πλήγμα στους επαγγελματίες του κλάδου των ΤΑΞΙ , με απώλεια έργου έως και 60%, αφού δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες μονοπωλιακού χαρακτήρα να αποσπάσουν μέρος του ήδη περιορισμένου μεταφορικού έργου των ΤΑΞΙ της χώρας και μάλιστα του αποδοτικότερου και να επικρατήσουν στην αγορά, αφού δεν θα μπορούν να τις ανταγωνιστούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις όπως είναι τα ΤΑΞΙ.
Μιλάμε για περιορισμένο μεταφορικό έργο , αφού η χώρα μας έχει ήδη πολύ μεγάλο αριθμό αδειών ΤΑΞΙ, οι οποίες δόθηκαν στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις ρουσφετολογικά και ψηφοθηρικά, καλύπτοντας αδυναμίες της πολιτείας για άσκηση του μεταφορικού – συγκοινωνιακού έργου, έλλειψη αστικών, μετρό, τραμ κλπ., τα οποία αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση των Ι.Χ. , αλλά και την έλλειψη κυκλοφοριακού σχεδιασμού μειώνουν ακόμη περισσότερο το μεταφορικό έργο του ΤΑΞΙ.
 Οι ενοικιάσεις μετά οδηγού αποτελούν παλιό αίτημα μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και η εφαρμογή τους στην πράξη θα δημιουργήσει άνισο και αθέμιτο ανταγωνισμό, αφού δίνεται η δυνατότητα να καθορίζεται η τιμή με διαπραγμάτευση και όχι με ελεγχόμενο τιμολόγιο που δουλεύει το σημερινό «λαϊκό» ΤΑΞΙ .
Η μεταφορά μαθητών μετατρέπεται πλέον σε «ειδική μεταφορά» και στις περισσότερες περιοχές όπου αποτελούσε και το μοναδικό τους έργο των ΤΑΞΙ, τώρα κινδυνεύει να χαθεί, δημιουργώντας τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα .
 Δυστυχώς το άνοιγμα –απελευθέρωση πιέζει και «εκβιάζει» το Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), δια του εκπροσώπου του, εμποδίζοντας όμως στην πράξη την ένταξή μας σε αναπτυξιακούς νόμους, αποκλείοντάς μας είτε σαν φυσικά είτε νομικά πρόσωπα από τα αναπτυξιακά εγχώρια και ευρωπαϊκά προγράμματα. Εύλογα προκύπτει λοιπόν ότι στόχος είναι η «κλοπή» του έργου μας και η «άλωση» του κλάδου μας, αφού μας αποκλείουν, μας απομονώνουν και μας καταδικάζουν σε παρασυγκοινωνία, παραεπαγγελματισμό, στιγματίζοντάς μας ως παρασιτικό επάγγελμα.
Μας αναγνωρίζουν ως επαγγελματίες και μας αντιμετωπίζουν ως επιχειρηματίες μόνο όταν στοχεύουν στην άντληση εσόδων και στην υπερφορολόγησή μας, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη αλλαγή του φορολογικού μας καθεστώτος.
Ο εκσυγχρονισμός όμως του κλάδου μας και η ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ-ΠΕΠ είναι απαραίτητο να γίνει και να αρθεί άμεσα η «ρατσιστική» αντιμετώπιση και πολιτική που θέλει τον κλάδο του ΤΑΞΙ έξω από το «επιχειρείν» της ελληνικής οικονομίας, αφού μέχρι σήμερα καμία ενίσχυση δεν έχει δοθεί ούτε καν τους μεταφορικούς αστικούς συνεταιρισμούς. Ο αποκλεισμό μας από τα αναπτυξιακά κίνητρα και προγράμματα αποτελεί τροχοπέδη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Να εφαρμοστεί ο Ν. 3109/03, αφού εναρμονισθεί στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής και να εκδοθούν τα απαραίτητα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις
Να παραμείνει η μεταφορά 9 ατόμων και κάτω και οι ειδικές μεταφορές στα ΕΔΧ , στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως προβλέπεται .
Να δοθούν κίνητρα για δρομολόγηση ειδικών οχημάτων.
Να ενισχυθούν και να ενταχθούν οι τουριστικοί, μεταφορικοί και προμηθευτικοί συνεταιρισμοί στον αναπτυξιακό νόμο, ΠΕΠ, ΕΣΠΑ και να δοθούν κίνητρα για δημιουργία νέων συνεταιρισμών όπου αυτό είναι εφικτό.
Επιπλέον να δημιουργηθεί Β΄/θμιο όργανο Ένωση Συνεταιρισμών, με σκοπό την επίτευξη μαζικών αναθέσεων έργου σ’ ότι αφορά τους μεταφορικούς-τουριστικούς συν/σμούς και τις μαζικές παραγγελίες και προμήθεια καυσίμων και αναλωσίμων, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την επίτευξη καλύτερων τιμών σ’ ότι αφορά τους προμηθευτικούς συν/σμούς τόσο για την εγχώρια όσο και για την διεθνή αγορά.

ΘΕΜΑ 2ον: «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»Νόμος 3852/7-6-2010
α) Άρθρο 94 β) Άρθρο 186 γ) Άρθρο 204

Για τα ΤΑΞΙ της Περιφέρειας προβλέπεται η ενοποίηση των εδρών με βάση τους νέους δήμους που προκύπτουν μέσα από τον «Καλλικράτη», και σε συνδυασμό με το νέο νόμο που προτίθεται να φτιάξει το Υπουργείο Μεταφορών για τη μεταφορά εδρών.
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των χωριών–δημοτικών διαμερισμάτων, για τα οποία εκδόθηκαν οι άδειες προς εξυπηρέτηση των κατοίκων τους και την συγκέντρωση στα ήδη κορεσμένα με ΤΑΞΙ, αστικά κέντρα. Πλέον των άλλων είναι ορατός και ο κίνδυνος να ζητηθεί η έκδοση νέων αδειών προκειμένου να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί από την μετακίνηση των ΤΑΞΙ στα αστικά κέντρα, δηλαδή δημιουργείται ένας «φαύλος» κύκλος επανέκδοσης αδειών. Ήδη οι πρώτες παρενέργειες έχουν παρατηρηθεί, αφού κάποιοι καιροσκόποι, οι οποίοι είχαν πληροφόρηση και είχαν προβλέψει τα παραπάνω καιροφυλακτούσαν και έτρεξαν να αγοράσουν φθηνές άδειες αγοραίο από την περιφέρεια με σκοπό όταν ψηφιστεί ο νόμος από το Υπουργείο Μεταφορών να τις μεταφέρουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αποκομίζοντας οφέλη για τους ίδιους, εις βάρος άλλων συναδέλφων τους.
Επιπλέον θα υπάρξει και αύξηση του κόστους μεταφοράς των πολιτών, μαθητών κλπ.
 Προβλέπεται ακόμα στις αρμοδιότητες των Περιφερειών και των Δήμων να εντάσσονται και θέματα Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι αρμόδιες για την έκδοση απόφασης αλλαγής έδρας ΕΔΧ οχημάτων, για τον καθορισμό του αριθμού των νέων ΕΔΧ αυτοκινήτων (με ή χωρίς μετρητή) που είναι απαραίτητος για τις μεταφορικές ανάγκες κάθε νομού της περιφέρειας. Στις νησιωτικές περιοχές, για τα θέματα αυτά θα είναι αρμόδιοι και οι Δήμοι.
Επίσης, δίνεται η αρμοδιότητα στις Περιφέρειες για έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων ΕΔΧ από Δήμους ή επιχειρήσεις των Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ο καθορισμός της χρονολογίας μέχρι της οποίας επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας παράτασης της. Τέλος, οι Δήμοι θα είναι υπεύθυνοι και για τον καθορισμό του εξωτερικού χρωματισμού των ταξί.
 Όλα αυτά θα δημιουργούν επικάλυψη και πιθανόν σύγχυση αρμοδιοτήτων και πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα και αυθαιρεσίες, αφού θα μεσολαβούν μικροπολιτικά συμφέροντα.
 Εξάλλου έχει κριθεί αντισυνταγματική η διεύρυνση του δικαιώματος των ιδιοκτητών ταξί από τα όρια ενός συγκεκριμένου χωριού που είναι η έδρα τους, στα πλήρη όρια των συνενωμένων δήμων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Να παραμείνει η εποπτεία και διαχείριση των θεμάτων ειδικών μεταφορών (ΤΑΞΙ) στην κεντρική εξουσία και να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες που θα ελαχιστοποιούν τις αυθαιρεσίες .
Να παραμείνουν σε ισχύ και να δημιουργηθούν νέες ειδικές Επιτροπές με τη συμμετοχή του κλάδου που θα ρυθμίζουν θέματα του ΤΑΞΙ.
Να δοθούν κίνητρα παραμονής των ΤΑΞΙ στις έδρες τους με φοροαπαλλαγές, με την μετάταξη τους στον ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ.

Εκσυγχρονισμός του κανονισμού λειτουργίας

Ο από 23ετίας ισχύον κανονισμός (π.Δ.244/87) είναι αναχρονιστικός, αντιαναπτυξιακός και μόνο εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου δημιουργεί.
Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του κανονισμού λειτουργίας του ταξί, που θα βελτιώσει και θα αυξήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στους αυτοκινητιστές, προκειμένου να συμφωνήσουν να ενταχθούν σε ευέλικτες μορφές οργάνωσης για ανάπτυξη και παράλληλα εκσυγχρονισμό.

Εξαγγελθείσα Aύξηση ΦΠΑ

Η φημολογούμενη αύξηση του ΦΠΑ, εάν εφαρμοσθεί τελικά θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για τον κλάδο μας, αφού θα κάνει το κόμιστρο ακριβότερο και το ΤΑΞΙ «είδος πολυτελείας» για τους καταναλωτές, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το έργο μας αλλά και δημιουργώντας μας επιπλέον προβλήματα προσαρμογής αφού μόλις πριν λίγο καιρό ενταχθήκαμε στο πρωτόγνωρο για μας φορολογικό καθεστώς, που αύξησε το κόστος της χρήσης του ΤΑΞΙ.

Μεταφορά μαθητών

Η μεταφορά μαθητών γίνεται με βάση έναν αναχρονιστικό νόμο ανάθεσης που ουσιαστικά και στην πράξη αποκλείει τα ΤΑΞΙ και δίνει το δικαίωμα αυτό στα ΚΤΕΛ, τα οποία λειτουργούν σαν μεσάζοντες-υπερεργολάβοι και καρπώνονται πλέον το 30 % των χρημάτων που διατίθονται από την πολιτεία, σαν είδος «μίζας», για τη μεταφορά μαθητών υπογράφοντας αρκετές φορές «παράνομες» και «ύποπτες» συμβάσεις με ιδιώτες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών, αφού καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει τα Ι.Χ. που δουλεύουν επαγγελματικά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να γίνεται απευθείας ανάθεση της μεταφοράς μαθητών στα ταξί, χωρίς μεσάζοντες.

Λαθρομετανάστες
Η μετατροπή του αδικήματος της μεταφοράς λαθρομεταναστών από πλημμέλημα σε κακούργημα με κατασχέσεις των οχημάτων και κίνδυνο πολυετούς φυλάκισης αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τον κλάδο μας, αφού περιουσίες καταστρέφονται και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έκαναν τη μεταφορά από αμέλεια και άγνοια να τιμωρούνται και να στιγματίζονται.
Βλέπουμε λοιπόν να εξαντλείται όλη η αυστηρότητα του κράτους και με «ελαφριά καρδία» στους επαγγελματίες του κλάδου μας, τη στιγμή που η μεταφορά των λαθρομεταναστών γίνεται εύκολα και συχνά με άλλα μεταφορικά Δ.Χ. μέσα (πλοία, τραίνα ΚΤΕΛ, κλπ,) και όχι μόνο αφού καθημερινά συναντάμε μικρά πούλμαν (9θεσια, 15 θεσια) με ξένες πινακίδες να μεταφέρουν ελεύθερα μετανάστες, κάνοντας οργανωμένα δρομολόγια παρανόμως.

ΖΗΤΑΜΕ

Να κανονιστεί συνάντηση –ευρεία σύσκεψη με τον Υπουργό Μεταφορών υπό την αιγίδα της κλαδικής μας Ομοσπονδίας Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. και με εκπροσώπους του κλάδου μας από την Περιφέρεια, προκειμένου να τεθούν τα θέματα και να καταθέσουμε τεκμηριωμένες τις προτάσεις μας.
Παρακαλούμε την Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. να μεριμνήσει έτσι ώστε αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Υπουργού θα πρέπει να έχουν τεθεί τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για την απελευθέρωση του επαγγέλματός μας.
Η «θεοποίηση» της αγοράς και της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών καθώς ο ανεξήγητος «δογματισμός» περί απελευθέρωσης, όπως αυτός διατυπώνεται μέσα από τις εξαγγελίες κυβερνητικών στελεχών και καλλιεργείται εντέχνως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θεωρούμε ότι αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη της οικονομίας και οδηγεί σε «επικίνδυνα» μονοπάτια με αρνητικές επιπτώσεις στο οικονομικό και κοινωνικό οικοδόμημα της χώρα, αλλά και καταστροφικές συνέπειες για τις πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσει, όπως είναι τα ΤΑΞΙ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:


ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2. ΑΙΓΙΟΥ
3. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
4. ΑΡΓΟΥΣ
5. ΑΡΤΑΣ
6. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
7. ΒΕΡΟΙΑΣ
8. ΒΟΛΟΥ
9. ΒΟΝΙΤΣΑΣ
10. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
11. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
12. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13. ΘΗΒΑΣ
14. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
16. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
17. ΚΙΑΤΟΥ
18. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19. ΛΑΜΙΑΣ
20. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
21. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
22. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
23. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
24. ΝΟΤΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
25. ΠΑΤΡΑΣ
26. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
27. ΠΥΡΓΟΥ
28. ΣΠΑΡΤΗΣ
29. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
30. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΑΣ 18300
3. ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΕΞΠΡΕΣ

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ:

1. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2. ΑΙΓΙΟΥ 
3. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
4. ΑΡΓΟΥΣ
5. ΚΙΑΤΟΥ
6. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
7. ΠΥΡΓΟΥ
8. ΣΠΑΡΤΗΣ
9. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Σίδερης   Νικόλαος ΛουκόπουλοςΓια το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

Σωτήριος Ροϊνός      Νικόλαος ΚωτσάκοςΓια το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπύρος Γεραντώνης        Κων/νος Χαραλαμπής

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΕΠΕΛΕΞΕ    ΕΔΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με αφορμή την κοινή Σύσκεψη των τριών Περιφερειακών Συμβουλίων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Σεπτέμβρη στο Αγρίνιο, εκδόθηκε από την ΠΟΕΙΑΤΑ ενημερωτικό δελτίο στις 7-9-2010 βάσει του οποίου κρίνεται η σύσκεψη ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ και ΠΑΡΑΤΥΠΗ.
Εκτιμάται δε από τους τρείς υπογράφοντες, ότι η σύσκεψη «κρύβει σκοπιμότητα» με τελικό στόχο την «Υποβάθμιση της Ομοσπονδίας». Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν το «Προεδρείο» στο συμπέρασμα ότι ΔΕΝ πρέπει να παρευρεθεί στην σύσκεψη του Αγρινίου.

Ως Δ.Σ του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Δυτικής Ελλάδας είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσουμε και να επισημάνουμε τα παρακάτω:
 1) Εκφράζουμε καταρχήν, για άλλη μία φορά, τον σεβασμό μας για το ανώτατο συνδικαλιστικό μας όργανο την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Το γεγονός αυτό βεβαίως, δεν σημαίνει ότι οι κάθε είδους ανακοινώσεις, αποφάσεις, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της ΠΟΕΙΑΤΑ βρίσκονται στο απυρόβλητο και υπ’ αυτή την έννοια καταργείται η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών που παρέχει ο Νόμος στα πρωτοβάθμια Σωματεία και τα ανώτερα όργανά τους. Αυτή εξάλλου είναι και η ουσία του Συνδικαλισμού. Συλλογικές αποφάσεις και διαδικασίες. Έτσι βγαίνουν σωστά συμπεράσματα. Γι’ αυτό και ο Συνδικαλισμός είναι ΚΙΝΗΜΑ και όχι σύνταγμα πεζικού που εκτελεί εντολές.
 2) Όσο αφορά τις αιτιάσεις περί αντικαταστατικής σύγκλισης της σύσκεψης του Αγρινίου επισημαίνουμε τα εξής:
α) Ακριβώς επειδή εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Δυτικής Ελλάδας, αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας ως κίνημα και δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας καταληψίες καρεκλών για να περνάμε την ώρα μας (αυτή την εντολή λάβαμε από τους συναδέλφους που μας εξέλεξαν), φροντίσαμε και διοργανώσαμε στην ως τώρα θητεία μας τέσσερεις κοινές συσκέψεις Περιφερειακών Συμβουλίων: 7 Μαρτίου 2009 στην Καλαμάτα – 30 Οκτώβρη 2009 στην Πάτρα – 11 Φλεβάρη 2010 στην Πάτρα – 16 Μάη 2010 στην Τρίπολη. Οι συσκέψεις αυτές ήσαν σε γνώση της Ομοσπονδίας μας, στην πρώτη δε από αυτές (Καλαμάτα) παρευρέθηκε ΣΥΣΣΩΜΟ το Δ.Σ της Ομοσπονδίας καθώς και το μισό Δ.Σ του ΣΑΤΑ. Και όχι μόνο αυτό. Ενισχύθηκε η σύσκεψη ποικιλοτρόπως από την Ομοσπονδία. Θυμίζουμε ότι στην συγκεκριμένη σύσκεψη είχε δώσει το παρόν, ύστερα από δική μας πρόσκληση (των δύο Περιφερειακών Συμβουλίων) και ο τότε Υπουργός κ. Στυλιανίδης.
β) Προκύπτει ευλόγως το ερώτημα: Οι τέσσερεις προαναφερθείσες κοινές συσκέψεις Περιφερειακών Συμβουλίων που διεξήχθησαν με τις ευλογίες, την παρουσία και την ενίσχυση της Ομοσπονδίας μας, γιατί ήσαν νόμιμες και εντός καταστατικών διατάξεων και η προγραμματισμένη για την Κυριακή 12 Σεπτέμβρη 2010 κοινή σύσκεψη στο Αγρίνιο είναι εκτός καταστατικών διατάξεων; Άλλο άρθρο του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας ίσχυε τότε και άλλο τώρα;
γ) Ποιό άρθρο του καταστατικού μας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στα Περιφερειακά Συμβούλια να συσκέπτονται να προβληματίζονται και να εισηγούνται στην Ομοσπονδία μας; Τα τρία Περιφερειακά Συμβούλια που συσκέπτονται την Κυριακή το πρωί στο Αγρίνιο μαζί με τα Σωματεία, εκπροσωπούν τεράστιο αριθμό αυτοκινητιστών Ταξί. Περιμέναμε όπως και πριν, συμπαράσταση και ΟΧΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ.
    
3) Επικαλούνται οι προσυπογράφοντες το ενημερωτικό δελτίο της ΠΟΕΙΑΤΑ, τις διατάξεις του Καταστατικού.
Τους θυμίζουμε: Έχουμε αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι για εμάς πάνω απ’ όλα είναι το συμφέρον του Κλάδου και η ΕΝΟΤΗΤΑ. Θεωρούμε την Ομοσπονδία μας γνήσιο εκφραστή των προσδοκιών και αγωνιών μας. Ουδέποτε θα κάναμε ενέργειες και κινήσεις αντικαταστατικές και κακόβουλες. Ας αναζητηθούν αλλού Εφιάλτες.
Τους Ρωτάμε:
α) Αφού επικαλείστε το Καταστατικό δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζεται το άρθρο 12 το οποίο ρητώς αναφέρει:
«Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, το πρώτο τετράμηνο του έτους και εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο…».
Βάσει της διάταξης αυτής λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, θα έπρεπε η Γενική Συνέλευση να έχει συγκληθεί δύο φορές μετά το τελευταίο Συνέδριο. Για να δώσει κατευθύνσεις και ΕΝΤΟΛΕΣ και για να μην αναγκαζόμαστε εμείς (Περιφερειακά Συμβούλια και Σωματεία) να συγκαλούμε συσκέψεις κατάθεσης αγωνιών και προτάσεων. Διότι η Γ. Σ. είναι το ΑΝΩΤΑΤΟ όργανο του κλάδου. Πότε καλέσατε κύριοι την Γ.Σ και εμείς δεν το γνωρίζουμε; Ποιοι φοβούνται την σύγκληση της Γ.Σ; Ποιοι σέβονται το Καταστατικό και ποιοί ΟΧΙ;
β) Ασφαλώς και γνωρίζετε κύριοι που προσυπογράφετε το ενημερωτικό δελτίο, τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού στις οποίες προσδιορίζονται επακριβώς οι αρμοδιότητες του 9μελούς και όχι 3μελούς Προεδρείου. Ρητώς αναφέρει το άρθρο 18 ότι: «Το Προεδρείο υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ και του Δ.Σ».
Ρωτάμε: το ενημερωτικό δελτίο που εκδώσατε είναι προϊόν συνεδρίασης και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία εσείς υλοποιήσατε ή αντικαταστατική και αυθαίρετη πρωτοβουλία των τριών σας;
Αν συμβαίνει το πρώτο είστε υποχρεωμένοι να μας πείτε πότε συνεδρίασε το Δ.Σ και ποια απόφαση πήρε για την πρόσκληση που έλαβε (προς το Δ.Σ. απευθύναμε την πρόσκληση για το Αγρίνιο). Αν συμβαίνει το δεύτερο τότε έχετε διαπράξει συνδικαλιστικό ατόπημα και κακώς χρησιμοποιήσατε τον τίτλο της Ομοσπονδίας στο Ενημερωτικό δελτίο.
Εξάλλου όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας βάσει Καταστατικού, τα υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας και μόνο αυτοί. Όχι ο Ταμίας. Αν λοιπόν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, το μόνο δικαίωμα που είχατε ήταν να δημοσιοποιήσετε τις Προσωπικές σας απόψεις και όχι να εκδώσετε ΑΚΥΡΟ Ενημερωτικό Δελτίο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αγαπητέ Πρόεδρε και λοιπά μέλη του Δ.Σ της ΠΟΕΙΑΤΑ, όλοι γνωρίζουμε τις καταιγιστικές εξελίξεις που αναμένονται σύντομα και την ανησυχία που επικρατεί στους συναδέλφους. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε στείρα συνδικαλιστική αντιπαράθεση που δεν ωφελεί καθόλου τον Κλάδο, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυριακή στις 10.30 το πρωί στο ΑΓΡΙΝΙΟ προκειμένου ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συζητήσουμε να συνεννοηθούμε και να θέσουμε σε σωστή βάση τον προγραμματισμό δράσης μας.
Ειλικρινά σας λέμε ότι η χαρά μας θα είναι μεγάλη Θύμιο, Πάρη, Κώστα, να σας έχουμε κοντά μας για να ξεκινήσει από το Αγρίνιο η στοχευμένη δράση του Κλάδου. Χρονικά περιθώρια δεν υπάρχουν. Οι στιγμές είναι ΚΡΙΣΙΜΕΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ. Ο Κλάδος πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος και με σχέδιο προκειμένου να αντιδράσει ΑΚΑΡΙΑΙΑ πριν οι εξελίξεις καταστούν ανυπέρβλητες.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                             Ο Γ. Γραμματέας 

Γεώργιος Σίδερης             Νικόλαος Λουκόπουλος

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΑΞΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αράτου αρ.21, 262 21 ΠΑΤΡΑ, Τηλ.2610.274.047 Fax : 2610.275.778
Κιν.: 6977 - 423.480, 6972 - 726.670
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 35 ΠΑΤΡΑ 2/9/2010
...............................................................................................................

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ 1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100
ΤΗΛ. 27410 73000 FAX. 27410 26900
Κιν.: 6937 - 7134229, 694 - 4897673
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 22 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2/9/2010

..............................................................................................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 3Α ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32100
Τηλ.: 22610 28111 Fax: 22610 28311
Κιν.: 6944 - 383434
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 21 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2/9/2010
ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο & Μέλη Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
Όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας
Όλα τα Σωματεία & Ραδιοταξί της χώρας

..............................................................................................................


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνάδελφοι,
τα Περιφερειακά Συμβούλια Ταξί Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Σωματείο Ταξί Αγρινίου, συνδιοργανώνουν Ευρεία Σύσκεψη με θέμα «εξελίξεις στον κλάδο μας» που θα πραγματοποιηθεί τη ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και ώρα 10.30 π.μ. στο ΑΓΡΙΝΙΟ, στην αίθουσα του κέντρου ΚΟΚΟΝΑΤ, στο 1ο χλμ. της οδού Αγρινίου – Θέρμου (πριν τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας).Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Σύσκεψη είναι:
1. Το φημολογούμενο «Άνοιγμα» του επαγγέλματος (εξαγγελίες-ανακοινώσεις κυβέρνησης, δημοσιεύματα κλπ).
2. Νόμος 3852/7-6-2010 Καλλικράτης – Επιπτώσεις στο Ταξί.
3. Κάθε άλλο θέμα που αφορά το κλάδο μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ


Όλους τους παραλήπτες της πρόσκλησης να παρευρεθούν για να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους προκειμένου να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα για το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου μας, δεδομένων των κρίσιμων εξελίξεων που αναμένονται σύντομα.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Σίδερης                                      Νικόλαος ΛουκόπουλοςΓια το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

Σωτήριος Ροϊνός                                       Νικόλαος ΚωτσάκοςΓια το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπύρος Γεραντώνης                                    Κων/νος Χαραλαμπής

ΑΙΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ 1 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΟΘΕΗ) ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ.2741024844 FAX. 2741026900
Kόρινθος 2//09/2010 Αριθμ. Πρωτ. 105

Προς: Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Β) ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΕΣ Ε.Δ.Χ.Αγαπητοί συνάδελφοι στα πλαίσια των επιχειρούμενων αλλαγών στο σχέδιο Καλλικράτης με θέμα την μεταφορά εδρών Ε.Δ.Χ. από τα δημοτικά διαμερίσματα στις έδρες των διευρυμένων Δήμων μετά από αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στον Αθηναϊκό Τύπο στις αρχές του περασμένου μήνα και μάλιστα με αναφορές του τύπου «μετά από απαίτηση των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ της επαρχίας!!!!!!!!!!» Θα θέλαμε να διατρανώσουμε προς κάθε κατεύθυνση την πλήρη αντίθεση μας προς οποιαδήποτε μεταβολή του υφιστάμενου καθεστώτος .
Περιμέναμε μάταια έως τώρα την αντίδραση της Ομοσπονδίας που σε καμία περίπτωση δεν πήρε θέση για ένα τόσο σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στην συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινητιστών της επαρχίας ούτε έχει εκφράσει επίσημα την θέση της!
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε να μας απαντήσετε εγγράφως ποιες είναι οι θέσεις της Ομοσπονδίας στο συγκεκριμένο θέμα. Και να μας ενημερώσετε σε τι ενέργειες έχετε προβεί.Με Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

       Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Κορδώσης Ιωάννης                      Γκρούτσης Δημ.Το παρόν συνυπογράφουν:
Α) Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιο Ταχί Κορίνθου
Β) Σωματειο Ταχί Λουτρακίου
Γ) Σωματείο Ταχί Κιάτου
Δ) Σωματείο Ταχί Ξυλοκάστρου
Ε) Ράδιο Ταχί Λουτρακίου
Στ) Ράδιο Ταχι Ξυλοκάστρου
Ζ) Αντιπρόσωπος Ταχί Νεμέας