Αναλογική απόδοση παγίων ποσών για μετακινήσεις αιμοκαθαρομένων ασφαλισμένων.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την αρ. 834/72/22-11-2012 Απόφασή του
συμπληρώνοντας της αρ. 185/29/2-4-2012 και 393/44/15-6-2012 Αποφάσεις
του που αφορούν στις μετακινήσεις των αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων
απεφάνθη όπως, σε περίπτωση που οι αιμοκαθαρόμενοι ασφαλισμένοι
υποβληθούν σε λιγότερες από δεκατρείς αιμοκαθάρσεις μηνιαία, τότε θα
αποζημιώνονται αναλογικά βάσει των πραγματοποιηθέντων ανά μήνα
αιμοκαθάρσεων (π.χ. για μετακίνηση εντός της Νομαρχιακής ζώνης Αθηνών
– Πειραιώς όπου το πάγιο αποδιδόμενο ποσό είναι 230 € μηνιαία,
ασφαλισμένος που πραγματοποίησε 8 συνεδρίες/μήνα θα αποζημιωθεί με το
ποσό που προκύπτει από τον τύπο 230 : 13 X 8 = 141,54 €).
Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο στις περιπτώσεις αιμοκαθαρόμενων
ασφαλισμένων που είναι μόνιμοι κάτοικοι αστικών κέντρων και
μετακινούνται εντός των ορίων αυτών, προς την επιλεγμένη μονάδα
αιμοκάθαρσης και ως εκ τούτου αποζημιώνονται με τα πάγια ποσά, όπως
αυτά αναφέρονται στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Το ίδιο θα ισχύει και για την απόδοση των πάγιων αποδιδόμενων ποσών
από 1/12/2012 που προβλέπονται από τον τροποποιημένο Ε.Κ.Π.Υ. του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3054/18-11-2012.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΗΛ:210 5231528,5234680, FAX:210 5234680,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

   Στην Αθήνα σήμερα, την  17η.11. 2012,  συνήλθαν σε Πανελλαδική Γενική Συνέλευση,  όλοι οι εκπρόσωποι του Κλάδου των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης,  με πρωτοβουλία των Προέδρων των Ομοσπονδιών για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά τις μισθώσεις των Δ.Χ. και Ι.Χ. αυτοκινήτων.

   Μετά την ενημέρωση και το διάλογο που διεξήχθη μεταξύ των μελών της Συνέλευσης,  αποφασίστηκε ομόφωνα η άμεση αντίδραση του Κλάδου και εξουσιοδότησαν προς τούτο, τους Προέδρους των Ομοσπονδιών να ζητήσουν από την Κυβέρνηση,  την κατάργηση της καταστροφικής για τον Κλάδο τροπολογίας που τους δίνει την χαριστική βολή αφού αποτελειώνει ότι άφησε η ψήφιση του Ν. 3887/2010.

      Η τροπολογία αυτή δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά το συμφέρον μιας μικρής μειοψηφίας που πλουτίζει εις βάρος των πολλών αλλά και των Εταιρειών εκμίσθωσης αυτοκινήτων.
  
Η δικαιολογία την Κυβέρνησης ότι ψήφισε την τροπολογία για να εφαρμόσει την οδηγία 2006/1/ΕΚ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

   Η Ελλάδα  είχε εναρμονιστεί πλήρως με όλους τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ε.Ε. σε ότι αφορά τις μισθώσεις των Ι.Χ. Φορτηγών αυτοκινήτων, θέτοντας  κανόνες που προστάτευαν τις υγιείς επιχειρήσεις από το παραεμπόριο και την αναξιοπιστία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

  Στις μισθώσεις των Φορτηγών Δ.Χ. εφαρμόζονταν ο κανονισμός 346/2001 που ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις Χώρες της Ε.Ε. και προστατεύει την κοινωνία και τους καταναλωτές,  αφού προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος  του μεταφορέα ή για την  μίσθωση  φορτηγού  Δ.Χ.,  απαιτείται η ύπαρξη  επαγγελματικής επάρκειας, οικονομικής επιφάνειας και αξιοπιστίας.

  Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν το νομοθετικό πλαίσιο  προστατεύει την Κοινωνία από τους διάφορους «αεριτζήδες» και στηρίζει την Εθνική Οικονομία, το καταργούμε και ψηφίζουμε τροπολογίες που λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας , της υγιούς επιχειρηματικότητας και της Εθνικής Οικονομίας, που ενθαρρύνουν την φοροδιαφυγή, την φοροκλοπή του ΦΠΑ και μειώνουν τα έσοδα των υπερχρεωμένων ασφαλιστικών ταμείων.

   Εάν η Κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του κλάδου μας και δεν καταργήσει την καταστροφική για τον κλάδο μας  και την κοινωνία τροπολογία, θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την κατάργηση της, προχωρώντας σε απεργία διαρκείας, που θα αρχίσει από την 10η.12.2012.
  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Φ.Δ.Χ.

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
__________________________________________________________________________________________________________________________________Για λήψη του Δελτίου Τύπου των Συνεργαζόμενων Ομοσπονδιών Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών  ΕΔΩ
Για λήψη του Δελτίου Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων  ΕΔΩ 


ΦΕΚ Β 3054-2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) - NEOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (ΣΕΛ. 12)Σύμφωνα με τον νέο Eνιαίο Κανονισμό Παροχών  Υπηρεσιών  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσον αφορά στην μετακίνηση των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση ο ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως εξής:
1) Για Αθήνα− Πειραιά 230 € το μήνα.
2) Για Θεσσαλονίκη 220 € το μήνα.
3) Για Ηράκλειο− Πάτρα 140 € το μήνα.
4) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 115 € το μήνα.
Α) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις έως 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 400 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.
Β) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων(χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις από 50 έως 80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 550 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.
Γ) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις από 80 χιλιόμετρα και άνω από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 800 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.
Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε δεκατρείς και άνω αιμοκαθάρσεις μηνιαίως και σε περίπτωση πραγματοποίησης λιγότερων, τα ανωτέρω ποσά θα διαμορφώνονται αναλογικά ως προς τις πραγματοποιούμενες μηνιαίες αιμοκαθάρσεις και πάντα για την κοντινότερη του τόπου κατοικίας μονάδα αιμοκάθαρσης. Για τις μετακινήσεις ενός εκάστου ασφαλισμένου που μετακινείται σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας του μονάδα αιμοκάθαρσης, η τελική έγκριση ανήκει στο Α.Υ.Σ.
Η αποζημίωση με τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά ισχύει από 1/12/2012.
Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διερευνά τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού σε Νομαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο για τη μεταφορά των αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων, ή το ενδεχόμενο οι Μ.Χ.Α. και Μ.Τ.Ν. να δύναται να μετακινούν τους ασθενείς τους με ίδια ευθύνη κατόπιν συμφωνίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την μηνιαία τιμή αποζημίωσής τους.
 Πηγή: eopyy.gov.gr 

ΠΑΣΕΒΕ: Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία (Θεσσαλονίκης) - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Ενωτική 
Προοδευτική 
Συνεργασία
(Θεσσαλονίκης)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συνάδελφε, συναδέλφισσα,

Στα πλαίσια δήθεν της αναμόρφωσης του συνδικαλιστικού κινήματος με πρόσχημα την απαλλαγή του από την γάγγραινα του φιλοκυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού κυοφορείται ένα νέο συνδικαλιστικό μόρφωμα από παλιά αλλά και νέα γενιά εργατοπατέρων, απόφοιτων της ακαδημίας εργατοπατερισμού της ΓΣΕΕ - ΓΣΕΒΕΕ.

Ο στόχος τους ξεκάθαρος: να χτυπήσουν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που συνεχώς δυναμώνει, να εμποδίσουν και να ανακόψουν αυτή τη δυναμική, αλλά και να εγκλωβίσουν τις νέες μάζες εργαζόμενων που θα βγουν στον αγώνα.

Σχεδιάζουν επίσης τη συγχώνευση των εργατικών κέντρων από 176 σε 13 περιφερειακές οργανώσεις και την μετατροπή τους σε γραφεία διεκπεραίωσης και εξυπηρέτησης εργαζομένων, δηλαδή τη μετατροπή τους σε ΚΕΠ.

Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των πολυεθνικών και των μονοπωλίων για να απαλλαγούν από κάθε οργανωμένη αντίσταση εναντίων τους, αποτελεί πλήρης παράδοση στις ορέξεις τους και τους ανοίγει τον δρόμο να τσαλαπατήσουν χωρίς κανένα εμπόδιο την εργατική τάξη και τον λαό, απαλλαγμένοι από τα συνδικάτα που αντιστέκονται, πάνε κόντρα στα σχέδια τους, παλεύουν να ανατρέψουν την εξουσία τους και να απαλλάξουν τον λαό από τις αλυσίδες τους.

Στα πλαίσια αυτά είναι και οι δήθεν νέες συνεργασίες με συνδικάτα και συνδικαλιστές που φέρουν στην πλάτη τους βαριά αμαρτήματα, που έβαλαν πλάτη να περνούν τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά και συνδιαμόρφωναν τις αντεργατικές πολιτικές. Μ’ αυτούς έχουν προαποφασίσει να μας σύρουν η ομοσπονδία και το σωματείο μας.

Όταν μας ανακοίνωσε την απόφασή του ο πρόεδρος Κ. Γιαννακάκης στο ΔΣ του ΕΡΜΗ και την “υπόσχεση” που έδωσε την προηγούμενη μέρα στο Επ. Επιμελητήριο χωρίς να ενημερώσει κανένα και χωρίς να γίνει συζήτηση πιο πριν, αντιδράσαμε και του αντιπροτείναμε να πάμε μόνοι μας αν κλάδος κι αν χρειαστεί να κλείσουμε και το αεροδρόμιο.

Δεν μπορεί να παίρνει τέτοιες αποφάσεις μόνος του και να μας επιβάλλει να συμμαχήσουμε με το έτσι θέλω, να συρθούμε πίσω από την ΓΣΕΒΕΕ, το αντίστοιχο της συμβιβασμένης-ξεπουλημένης ΓΣΕΕ στους ΕΒΕ.

Όσο κάτι για μάσκες που πέσανε που ξεστόμισε, να του πούμε πως εμείς σαν παράταξη μάσκα δεν είχαμε ποτέ, όλοι μας γνωρίζουν. ΣΕ ΤΟΥΤΑ ‘ΔΩ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΚΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ ΔΕ ΠΙΑΝΕΙ.

Άλλοι φορούν το προσωπείο του δήθεν ακομμάτιστου, κρύβονται κάτω από προβιές, κι επαινούν τον τέως (παρά τις φιλότιμες σας προσπάθειες) υπουργό του ΠΑΣΟΚ Μαγκριώτη στην εφημερίδα του ΕΡΜΗ ανυπόγραφα προεκλογικά λέγοντας πως “έχουν εκπλαγεί ευχάριστα από την στήριξή του στον κλάδο” την διάρκεια της διαμόρφωσης του νόμου Βορίδη. Προσπάθησε να στηρίξει δηλαδή το κόμμα, και τον τέως υπουργό που απαιτούσαν λυσσαλέα τότε τον ενιαίο συντελεστή 3, και όλο τον νομό μία έδρα. Στον μικρόκοσμο που ζούμε όλοι γνωριζόμαστε πια, κι εδώ να τους πούμε πως το κακό δεν έγκειται στον εάν είναι κάποιος κομματικοποιημένος, όλοι κόμματα ψηφίζουμε, αλλά στο εάν έβαλε και βάζει πλάτη να εφαρμοστούν αυτές οι αντιλαϊκές πολιτικές και εάν είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί και πόσο μ’ αυτές.

Γνωρίζουμε επίσης την παλιά σας προσφιλή τακτική του “λασπώματος” με τα γνωστά παπαγαλάκια που θα ξαμολήσετε, ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ και σας προκαλούμε.

Όσον αφορά το θέμα των συμμαχιών, εμείς έχουμε διαλέξει “στρατόπεδο” από ιδρύσεως της παράταξης, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει άλλωστε η ιδρυτική μας διακήρυξη που είναι σαφής.
Τώρα το γιατί με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, το ΜΑΣ, την ΠΑΣΥ και την ΟΓΕ, κι όχι με τη ΓΕΣΕΕ, την ΓΣΕΒΕΕ κλπ. ;

Α) Γιατί με την ΓΣΕΕ και να θέλαμε δεν μας θέλουν αυτοί επειδή μας θεωρούν αφεντικά κι άλλης τάξης κοινωνικό στρώμα, (να ποιος διασπά και κάνει διαχωρισμούς) γιατί και να μας θέλανε πάλι δεν θα πηγαίναμε να συμμαχήσουμε μ’ αυτούς που έκαναν το παν βάζοντας πλάτη όλα τα προηγούμενα χρόνια σε κυβερνήσεις και αφεντικά με τους ψευτοδιαλόγους απάτη να σφαγιαστούν τα εργατικά δικαιώματα, απαξίωσαν πλήρως τον συνδικαλισμό, και τον κατάντησαν άμαζο για να κρατούν τις καρεκλίτσες με τους παχυλούς μισθουλάκους και για τις καλές υπηρεσίες που τους προσφέρουν εισπράττουν ανταποδοτικά υπουργιλίκια.

Β) Τα ίδια πάνω κάτω και για την ανύπαρκτη ΓΣΕΒΕΕ τον κοινωνικό έτερο των ψευτοδιαλόγων. Ανύπαρκτη από τα προβλήματα των μικρών ΕΒΕ εδώ και χρόνια, χωρίς να κουνήσει ούτε το μικρό της δακτυλάκι, αφήνοντας τους μικροεπαγγελματίες έρμαια στα λουκέτα, και βορά στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και συμφέροντα. Την ΓΣΕΒΕΕ που πρόσφατα εξέφρασε τη θλίψη της γιατί δεν την καλεί η τρόικα στις συζητήσεις. Μ’ αυτούς που σε σφάζουν δε συζητάς τους πολεμάς, Αρκούνται μόνο στις διαπιστώσεις και στην περιγραφή των προβλημάτων ρίχνοντας κροκοδείλια δάκρυα κατόπιν εορτής.

Όσο για τη στάση τους απέναντί μας κατά τη διάρκεια των περσινών κινητοποιήσεων, ακόμη τους θυμόμαστε να παίρνουν σβάρνα τα πρωινάδικα τα στελέχη τους και να απειλούν ακόμα και με μηνύσεις γιατί εμποδίζαμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς, και τον τουρίστα λέει να πάει στο κέντρο να ψωνίσει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον πρόεδρό μας εάν στο ΕΠ. Επιμελητήριο που πήγε έκανε και καμιά χειραψία με τον κύριο Μανδρινό και τον κύριο Ζορπίδη τον πρόεδρο του επιμελητηρίου που πέρσι όταν επισκεφτήκατε τον Βορίδη, τα φαξ τους έφταναν βροχή στο υπουργείο ώστε να φτιαχτεί ο νόμος στα μέτρα τους, και στα μέτρα του Ανδρεάδη του προέδρου του ΣΕΤΕ.

Να την χαίρεστε την συμμαχία σας, άλλωστε οι μισοί από σας είναι κοινό μυστικό πλέον ότι είστε υπάλληλοί τους, υπάλληλοι του εχθρού μας. (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)

Συνδικαλιστές, που τώρα αντιδρούν σαν απατημένες σύζυγοι που τάχα μου δήθεν, ξαφνικά ανακάλυψαν τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος και του μοντέλου δημοκρατίας που στήριζαν τόσα χρόνια και θα συνεχίσουν να στηρίζουν από το νέο τους μετερίζι.

Ξαφνικά μας προκύψατε όλοι ακομμάτιστοι, (ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ΚΙΣΣΑΔΕΣ, ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑΝΑΚΑΚΗΔΕΣ, ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΔΕΣ & ΣΙΑ Α.Ε.) τότε όμως που τα κόμματά σας στήριζαν και σας έστελναν εκλογική πελατεία για να κρατάτε θεσούλες δεν είχατε πρόβλημα να επιδεικνύετε την κομματική σας ταυτότητα και να βάζετε πλάτη στις κυβερνήσεις σας, τώρα που τα κόμματα αυτά απαξιώθηκαν, άλλοι σπεύσατε να φορέσετε νέα προβιά, την προβιά του ακομμάτιστου ή να μετακομίσετε μαζί με τα προικιά σας στον ΣΥΡΙΖΑ που όλοι οι καλοί εργατοπατέρες χωράνε, για να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας.

Αυτή τη συμμαχία περιμένατε γι’ αυτό απορρίπτατε κατά ριπάς όλες τις προτάσεις μας εδώ κι ένα χρόνο για κινητοποιήσεις, σε αγαστή συνεννόηση με τη συμβιβασμένη ομοσπονδία, βάλατε πλάτη να περάσουν αναίμακτα μια καραβιά εξοντωτικά μέτρα (νέα μνημόνια, εφαρμοστικοί, κουρέματα ταμείων) υποβάλλοντας σε αγωνιστική απραξία κι εγκεφαλική υποδούλωση ολόκληρο τον κλάδο.

Γ) Αντίθετα η ΠΑΣΕΒΕ έβγαλε ένα ντοσιέ ανακοινώσεις συμπαράστασης στον αγώνα μας, στάθηκε στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή και δικών της αγώνων κατάκτηση ήταν η κατάργηση της βεβαίωσης του ΟΑΕΕ για το ΚΤΕΟ μετά από αλλεπάλληλες παραστάσεις διαμαρτυρίας και παρεμβάσεις στον Κουτρουμάνη, δεν μας την χάρισαν.

Μ’ άλλα λόγια εμείς έχουμε τους συμμάχους μας, που είναι πραγματικοί αγωνιστές, ανιδιοτελείς, και που μπορούμε να τους στηρίξουμε, αλλά και να στηριχτούμε. Αυτό είναι το ενωτικό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους του μόχθου από το επάγγελμα, από τη φυλή, ή το χρώμα, αλλά από την τάξη που ανήκουν.

Στην τάξη που έχει στην ιδιοκτησία της τα μέσα παραγωγής, τον πλούτο, άρα και την εξουσία, την αστική και στην εργατική τάξη που εργάζεται σκληρά, δουλικά, στα μέσα παραγωγής για να παράγει αυτόν τον πλούτο που της τον κλέβουν.

Νέα επιχορήγηση 14.500.000 € για την μεταφορά μαθητών:


Νέα επιχορήγηση 14.500.000 € για την μεταφορά μαθητών: 
Για ολόκληρη την απόφαση με τους αναλυτικούς πίνακες κατανομής ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) ΕΔΩ 

Γρηγόρης Αποστολίδης: Θέσεις - Απόψεις


Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως και κάθε φορά που ο κλάδος χάνει κάτι από τα κεκτημένα, ακούγονται φωνές για συσπείρωση, ενότητα, οργάνωση, ΕΤΑΙΡΙΕΣ!! Κτλ. Συνάδελφοι δυστυχώς όλα αυτά τα ακούω πολλά πολλά χρόνια και αντί για καλύτερα τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κλάδος πάντα σχεδόν απροετοίμαστος, σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις που ο κάθε υπουργός φέρνει. Η συνταγή μετά η ίδια. Διαβουλεύσεις στις διαβουλεύσεις απεργίες και κόντρα απεργίες για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, πάντα σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήμασταν. Μετά κραυγές διθυραμβικές για μια νίκη που στην ουσία είναι πύρρειος νίκη η μια ήτα που προσπαθούμε να την χρυσώσουμε πιάνοντας την από τα μαλλιά. Το χάλι μας; Από το 1991 πασχίζουμε να βρούμε λύση για τον νόμο περί λαθρομεταναστών και ακόμα αποτελεί θέμα στις προγραμματικές δηλώσεις όλων των οι παρατάξεων. Τώρα ξεχάστηκαν όλα με την φωτιά τις απελευθέρωσης των τελευταίων 2 χρόνων. Κάποιοι μάλλον δεν θέλουν ο κλάδος να πάει μπροστά, δεν θέλουν την οργάνωση, τους τρομάζει. Ακούνε EUROTAXI η ραδιοταξί (από τις πρώτες μορφές οργανώσεις του κλάδου με θεαματικά αποτελέσματα σε όλη την Ελλάδα) και ρίχνουν χολή. Τους αρέσει και τους βολεύει κάθε τρία χρόνια να παίρνουν τηλέφωνο με την λίστα στο χέρι ένα ένα τους «υποτακτικούς» έξω από το ξενοδοχείο και αυτοί να συρρέουν με αναμμένα τα αλάρμ και τους «παρκαδόρους» να ταχτοποιούν το αυτοκίνητο τους μέχρι να ψηφίσουν και να φύγουν. Όταν τους λες να κάνουμε το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη ρε παιδιά η στη Λάρισα η κάπου αλλού μακριά από την Αθήνα εισπράττεις την άρνηση και την απειλή ότι θα σταματήσει ο ΣΑΤΑ να δίνει δανικά στην ομοσπονδία η ακούς από τον Πρόεδρο «θα φύγω από την ομοσπονδία και θα οργανώσω την Αθήνα και να σας δω μετά» Λομπίστικη και αυταρχική συμπεριφορά. Το παρήγορο είναι ότι έστω και την τελευταία ώρα βλέπω κάποιες φωνές από την Αθήνα να αλλάζουν στάση. Υπήρξαν βέβαια και υπάρχουν στο κλάδο άνθρωποι με προοδευτικά μυαλά που είχαν και έχουν άποψη και άποψη τεκμηριωμένη. Δυστυχώς όμως ο κλάδος σαν τον Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά του, τρώει πολύ γρήγορα αυτές τις φωνές και στη θέση τους φυτρώνουν αυτοί που συντεχνιακά αναρριχώνται σε θέσεις προεδρείου. Το 1998 με προεδρία Τερζάκη στη Καβάλα θεμελιώθηκε τρόπο τινά η ενημέρωση και το άνοιγμα της ομοσπονδίας προς την επαρχεία όπου εκεί αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε αμέσως μετά η επαναφορά της ελαχίστης διαδρομής. Το 1999 είχα την τιμή να μου αναθέσει ο Πάρις Κισσάς Γ.Γ τότε με πρόεδρο Τερζάκη να αναλύσω το κυρίαρχο θέμα του συνεδρίου «η εξέλιξη του Ταξί μέσω του Ράδιο Ταξί. Πέρα από αυτά που τότε υποστήριξα και ονειρεύτηκα είχα ζήτηση το εξής: Να βγει επιτέλους μια επιτροπή μέσα από το συνέδριο όπου θα δούλευε και θα παρουσίαζε για πρώτη φορά ένα σχέδιο νόμου για το Ταξί όπως ο Ταξιτζής ονειρεύεται και να το προωθήσουν προς το υπουργείο. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Κάποιοι βέβαια θα πουν ότι έγινε και υπάρχει και η εργασία τους Εγώ σας λέω ότι δεν έγινε ποτέ και αυτό που υπάρχει κάπου σε κάποια πρακτικά είναι δουλειά του ενός με πολύ μικρή συμμετοχή τηλεφωνικά και κάποιου άλλου, έτσι για να λέμε ότι η επιτροπή λειτούργησε. «Αν δεν ανοίξουμε τα μυαλά μας, δεν θα ανοίξουμε ποτέ τα φτερά μας», είχε πει τότε ο πρόεδρος Τερζάκης. Δυστυχώς τα μυαλά άνοιξαν αλλά όχι για ιδέες αλλά για αέρα και μάλιστα κοπανιστό. Όσο για τα φτερά ούτε σαν του Δαίδαλου δεν ήταν. Έγιναν κοντάρια και έπαρση που έφεραν τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε σήμερα. Συμπέρασμα: Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός εαυτός μας εμείς είχαμε πολλές ευκαιρίες να οπλίσουμε και να διασφαλίσουμε το επάγγελμα και όλες τις κλωτσήσαμε. Σαν τώρα σε of κάμερα ακούω τον Μανιάτη (Γ. Γ. Μεταφορών ) να λέει, να παρακαλάει Πάρτε τα 7θεσια θα σας τα πάρουν άλλοι και εμείς φυσικά λέγαμε όχι. Το ίδιο και με τον 3109/03 εμείς τον νταλκά μας. Και για να μην σπεύσουν κάποιοι να πουν οτιδήποτε διευκρινίζω ότι ο Τερζάκης καλή του ώρα ούτε που θα με θυμάται γιατί ποτέ δεν ήταν κολλητός. Τώρα για το μέλλον του επαγγέλματος τι να πω.

ΟΣΟ ΖΩ ΕΛΠΙΖΩ!
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ EUROTAXI ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΕΡ.ΣΥΜ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

(ΦΕΚ Α΄ 222/12-11-2012) NOMOΣ 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η (Σελ. 53) : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η.2.
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (Α΄118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.

2. Οι οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης που απασχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1, πρέπει υποχρεωτικά:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β΄ σε ισχύ, για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις(24) μήνες πριν την έναρξη της απασχόλησής τους ως οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1.

γ) Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).

Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή του εδαφίου α΄ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, για τη συνδρομή του εδαφίου β΄ επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης και για τη συνδρομή του εδαφίου γ΄ ιατρικό πιστοποιητικό.

3. Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1, φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Είναι οχήματα άνω των 1.500 κ.εκ..

β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερη.

γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα χρόνο, και για τα ανοικτού τύπου τα εννέα (9) χρόνια από την κυκλοφορία τους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων της περίπτωσης 1 ως προς την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα.

Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.

6. α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 2 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ και σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

β) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 3 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

γ) Σε περίπτωση που σε διάστημα δύο (2) ετών έχει επιβληθεί δύο (2) φορές η κύρωση της αφαίρεσης του Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται οριστικά.

Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω ποσά.

δ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει.

ε) Σε περίπτωση όπου αυτοκίνητο μισθωμένο κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 1 διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στον οδηγό οι ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ 167). Επιπλέον, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για δύο (2) χρόνια. Για τις παραβάσεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.


Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο pc σας πατήστε στο Download

Πηγή: et
(Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε
Αράτου 21, 1ος όροφος, Τ.Κ. 262 21 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ:2610-274.047 FAX:2610-275.778


Αρ. Αρχείου: Φ018/Β1/23                                         Πάτρα  8/11/2012
Αρ. πρωτoκ: 506/2012
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ψηφίστηκε χθες Τετάρτη 7 Νοεμβρίου το πολυνομοσχέδιο–σκούπα, το περίφημο Μνημόνιο 3, παρά τη θύελλα μαζικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων  που προκάλεσε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Το συνολικό πακέτο μέτρων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2013-2016, ύψους 18,9 δις ΕΥΡΩ, καθώς τα μέτρα των 11 δις του Προϋπολογισμού θα οδηγήσουν την χώρα πολλές δεκαετίες πίσω, αφού παραβιάζουν εργασιακά δικαιώματα, ακρωτηριάζουν μισθούς, συντάξεις, & κοινωνικά επιδόματα, εξευτελίζουν την αξιοπρέπεια των πολιτών αφαιρούν την ελπίδα και οδηγούν στην εξαθλίωση τον ήδη σκληρά δοκιμαζόμενο τα 3 τελευταία χρόνια ελληνικό λαό.
Η κυβέρνηση των τριών, μαζί με την Τρόικα με την ψήφιση των μέτρων έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην ελληνική κοινωνία δημιουργώντας στρατιές ανέργων, απελπισμένων, νέων χωρίς όραμα και ελπίδα, αφού με το σκληρό αυτό πακέτο  μέτρων και τον Προϋπολογισμό κατεδαφίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, το σύστημα παιδείας και τέλος με την βάρβαρη, άδικη και φοροεισπρακτική επιδρομή οδηγούνται στο κλείσιμο και την ανεργία χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, μικροί επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.
Μέσα στο περίφημο πολυνομοσχέδιο μαμούθ των 800 περίπου σελίδων, πέρασαν και ειδικές διατάξεις οι οποίες αφορούν την απελευθέρωση κάποιων επαγγελμάτων, δίνοντάς τους έτσι τη χαριστική βολή αφού παραδίδουν μερίδιο του έργου τους σε μεγάλες εταιρείες ντόπιων και ξένων συμφερόντων χωρίς όμως να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να απορροφώνται άνεργοι όπως υποστήριζαν διακαώς οι κυβερνώντες ότι θα συμβεί με το περιβόητο άνοιγμα, εξοφλώντας όπως φαίνεται μ’ αυτόν τον τρόπο «γραμμάτια» και υποσχέσεις 20ετίας προς κάποιους  ευνοούμενούς  τους. 
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις, τα συλλαλητήρια, και οι φωνές διαμαρτυρίας δυστυχώς δεν στάθηκαν ικανές να ανατρέψουν τα σχέδια της Τρόικας και της τρικομματικής κυβέρνησης, αφού οι αντιδράσεις αυτές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και «λίγες» μπροστά στη λαίλαπα που φαινόταν ότι ακολουθούσε,  ή ακόμα  και κατώτερες των περιστάσεων .
Μετά και τη δημοσίευση όμως του νόμου θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας αλλά και την συνεργασία με τους άλλους κοινωνικούς μας εταίρους με σκοπό να περιορίσουμε όσον το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις και απώλειες κατά την υπογραφή των Υπουργικών ή άλλων αποφάσεων εφαρμογής του νόμου .

                                Για την Ο. Ε. Β. Ε. Σ. Ν. Α.
                 -Ο-                                        -Ο-

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Σκέντζος Παναγιώτης        Δημήτρης Νικολακόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ Π.Α.Σ.ΕΒΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΤΑΞΙ
(Τηλ. επ.: 210.3809327 email: pasevegr@gmail.com)   

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ
ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
ΤΩΡΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
                                   Αθήνα 7 Νοέμβρη 2012
Συνάδελφοι.
Με το νόμο Βορίδη άνοιξε ο δρόμος για την απελευθέρωση του επαγγέλματος. Με τη νομοθετική παρέμβαση στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα ολοκληρώνεται η παράδοση του φιλέτου της δουλειάς μας στα μονοπώλια. Η εξέλιξη αυτή είναι καρπός της συμπαιγνίας των πολιτικών δυνάμεων που εκφράζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε και των ξεπουλημένων συνδικαλιστικών ηγεσιών ΣΑΤΑ  ΠΟΕΙΑΤΑ, σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του κλάδου. 
Σήμερα οι επίδοξοι επιχειρηματίες - συνδικαλιστές προσπαθούν να σύρουν τον κλάδο στον δρόμο της υποταγής, του συμβιβασμού και της ολοκληρωτικής καταστροφής υπηρετώντας πιστά όσα έχουν σχεδιάσει από κοινού με την κυβέρνηση. Φοράνε επιδεικτικά τις μπαλάσκες του αγωνιστή με μοναδικό σκοπό να παραπλανήσουν και να κρατήσουν τον κλάδο των ταξί μακριά από τη λαϊκή συμμαχία, τις ζωντανές δυνάμεις των εργατών, των υπαλλήλων, των αυτοαπασχολουμένων της νεολαίας που αγωνίζονται για τη συνολική ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, που αποτελεί και προϋπόθεση για την επιβίωσή μας.
ΞΕΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟΥΣ! ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ!
Οι αγωνιστικές δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ που από πέρυσι το καλοκαίρι είχαν αποκαλύψει την ουσία της απελευθέρωσης απορρίπτοντας τον κάλπικο διαχωρισμό σε ‘’καλή’’ και ‘’κακή’’, κάλεσαν χθες τον κλάδο να γυρίσει την πλάτη στους συμβιβασμένους και να συμπορευτεί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, την ΠΑΣΕΒΕ και το ΠΑΜΕ. Οι ταξιτζήδες πρέπει να ενισχύσουν τη μόνη ρεαλιστική προοπτική για τους εργαζόμενους και τη χώρα. Το χτίσιμο της λαϊκής συμμαχίας, που θ’ανατρέψει την εξουσία των μονοπωλίων, θα διαγράψει μονομερώς το χρέος και θα βγάλει τη χώρα από την  Ε.Ε.
Καλούμε κάθε συνάδελφο να δυναμώσει αυτή την προοπτική, με τη συμμετοχή του στις Επιτροπές Αγώνα ταξί της ΠΑΣΕΒΕ, για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα. Σε κάθε πιάτσα, σε κάθε Ρ/Τ, να χτιστούν πυρήνες αντίστασης και αντεπίθεσης απέναντι στην πολιτική που μας εξοντώνει.
Στη φάση του αγώνα που βρισκόμαστε απαιτείται όλος ο κλάδος να πιέσει για
την άμεση σύγκλιση Γεν. Συνέλευσης στο ΣΑΤΑ αύριο Πέμπτη 8/11/2012
ώστε οι ίδιοι οι συνάδελφοι να αναλάβουν το βάρος της ευθύνης του αγώνα και να μπει φραγμός στον εκφυλισμό που επιχειρείται.
Απαιτούμε επίσης την άμεση σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης της ομοσπονδίας
για τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων και συμπόρευση με τους άλλους εργαζόμενους.
Συνάδελφε είμαστε σε πόλεμο και αυτός ο αγώνας είναι μια σημαντική μάχη που μπορούμε να κερδίσουμε. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους άλλους κλάδους που υποφέρουν, συντονιζόμαστε με το πλαίσιο της ΠΑΣΕΒΕ, δυναμώνουμε τη συμμαχία μ’ αυτούς που αγωνίζονται με ταξικό πείσμα και αισιοδοξία για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Πορευόμαστε μαζί με το εργατικό ταξικό κίνημα το ΠΑΜΕ μαζί με τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας.
ΟΛΟΙ στον ΑΓΩΝΑ μαζί με την ΠΑΣΕΒΕ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΤΙΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ
τα μέτρα δεν θα περάσουν
Τετάρτη 7 Νοέμβρη 
                   Συγκέντρωση: 5 μ.μ. στην Ομόνοια,
                      Προσυγκέντρωση: 4:30 μ.μ. στα γραφεία του ΣΑΤΑ                 
Για την ενημέρωση και την καλύτερη οργάνωση του αγώνα σας καλούμε
αύριο Πέμπτη 8/11/2012 στις 6:30 το απόγευμα σε ΣΥΣΚΕΨΗ
στην αίθουσα μικρών φορτηγών (Ιωαννίνων 6 & Πέτρας στο Κολωνό)

ΒΙΝΤΕΟ:Συνάντηση του προέδρου του Σωματείου Ταξί Πάτρας Παναγιώτη Σκέντζου και του Αντιπροέδρου της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α Επαμεινώνδα Πλήκα με τον βουλευτή Αχαΐας Νίκο Νικολόπουλο – Θέλουν να ψηφιστεί εκβιαστικά, ότι έχει καταψηφιστεί..!


Νίκος Νικολόπουλος: «Αύριο μαζί με τα επώδυνα μέτρα θα ψηφιστεί εκβιαστικά και οτιδήποτε έχει καταψηφιστεί σε προηγούμενες ψηφοφορίες. Ένα από τα πολλά είναι και αυτό
που μου κατήγγειλαν ο Πρόεδρος τον οδηγών ταξί κ. Παναγιώτης Σκέντζος και ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας οδηγών ταξί κ. Επαμεινώνδας Πλήκας. Στην ουσία τους αφαιρεί το λιγοστό έργο που τους έχει απομείνει…»
Δείτε το βίντεο:


ΑΘΗΝΑ (7-11-2012)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΑΞΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ιστολόγιο τούτο έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων ως ένας από τους σημαντικότερους κόμβους ενημέρωσης του Κλάδου μας. Από εδώ ενημερώνονται καθημερινώς -κατά μέσο όρο- 1.000 και πλέον συνάδελφοι για τα τεκταινόμενα στο Κλάδο. Και τις ημέρες κρίσεων και αγώνων η μέση ημερήσια επισκεψιμότητα του ιστότοπου τούτου ξεπερνά τις 2.000 επισκέψεις. Για την ιστορία η μέγιστη ημερήσια επισκεψιμότητα σημειώθηκε την 3η Απριλίου 2012, ημέρα συζήτησης και ψήφισης του 4070/12, όπου οι επισκέψεις εκείνη την ημέρα ξεπέρασαν τις 4.850. Το blog μας είναι πέρα από τη Σπάρτη και το Σωματείο ταξί, αφού διαχειριστές του δεν είναι μόνο συνάδελφοι από τη Σπάρτη, αλλά και από άλλες πόλεις της Χώρας. Κάθε ανακοίνωση που μας στέλνουν Σωματεία, αλλά και μεμονωμένοι συνάδελφοι την αναρτούμε, εφόσον αυτή δεν είναι υβριστική.
Σήμερα (06/11/12) ήρθε στο e-mail του Σωματείου μας μια ανακοίνωση του επονομαζόμενου “Συνδικάτου Αυτοκινητιστών ταξί Πειραιά” συνοδευόμενη από την ιδρυτική διακήρυξη του Σωματείου τους. Επηρεασμένοι από την αντιδικία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο νέο αυτό Σωματείο και στο Σ.Α.Τ.Α., αντιδικία που έχει γίνει ευρύτερα γνωστή, μεταξύ άλλων, και από δημοσιεύματα στα κεντρικά Μ.Μ.Ε., προβληματιστήκαμε λίγο για το αν θα πρέπει να "βάλουμε" την ανακοίνωσή τους, δεδομένου ότι και το Σωματείο αυτό δεν έχει γίνει ακόμη μέλος της Ομοσπονδίας. Αποφασίσαμε τελικά να αναρτήσουμε την ανακοίνωσή τους, διότι κρίναμε ότι έχει κόσμιο και μεστό χαρακτήρα και η όποια κριτική συνάδει με την καλώς εννοούμενη συνδικαλιστική «αντιπαλότητα». Δυστυχώς, όμως, στην παρούσα φάση, αδυνατούμε να συμπεριλάβουμε στην ανάρτηση και την ιδρυτική τους διακήρυξη, διότι, ακριβώς, στην περίοδο αυτή θα πρέπει να αποφεύγονται οι «εμφύλιοι πόλεμοι» και όλοι να ρίξουν νερό στο κρασί τους. Η ανακύκλωση εγγράφων με κατηγορίες κατά στελεχών του Κλάδου, στην παρούσα περίοδο μάλιστα που ο κλάδος βάλλεται και έχει ανάγκη όσο άλλοτε την ενότητα και την αγωνιστικότητα, θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Προτείνουμε σε αυτούς τους συνάδελφους, όπως και σε όλους, να μην εκτοξεύουν κατηγορίες περί ξεπουλήματος με τόση ευκολία. Και εγώ δεν ενστερνίζομαι πάρα πολλά από αυτά που υποστηρίζει ο Θ. Λυμπερόπουλος. Αλλά αυτό για την ρύθμιση περί ενοικιαζόμενων, γιατί κάνουμε όλοι ότι μας ήρθε κεραυνός εν αιθρία; Δεν το είχε προαναγγέλλει από την Βουλή ο Βορίδης, αλλά ακόμη και ο Ρέπας; Δεν το περιμέναμε; Το θέμα είναι όμως εμείς τι κάναμε; Εν πάση περιπτώσει όμως, χωρίς να θέλω να μπω στην ουσία της μεταξύ τους αντιδικίας, θα τους πω ότι δεν θέλω, εγώ -είμαι σίγουρος και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που προέρχονται από την Περιφέρεια-, να υποστούμε άλλη φορά τέτοια "πίεση" από τους συναδέλφους αυτούς σαν και αυτή που εχθές ζήσαμε. Η αναφορά τους  στην -αναρτώμενη- ανακοίνωσή τους ότι αυτό έλαβε χώρα στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας είναι λανθασμένη, προφανέστατα έγινε εκ παραδρομής, αφού εχθές 05/11/12 έλαβε χώρα έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και όχι Γενική Συνέλευση αυτής.

Σωτήρης Ροϊνός   

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σ.Ι.ΤΑ.Π
                     ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ-ΑΠΟΦ. 2444/18-05-2012 Μ.ΠΡ.ΠΕΙΡΑΙΑ
         ΓΡΑΦΕΙΑ: Ζωοδόχου Πηγής 27 Χ’’Κυριακού Πειραιά
        ΤΗΛ/ΝΟ: 2104510942 – ΦΑΞ: 2104510944 - E-mail:   info@sitap.gr
        Πρόεδρος: 6934389093 & Αντιπρόεδρος: 6944940688

Παρόλο που το Συνδικάτο μας υφίσταται από τον Απρίλιο, θέλοντας να ακολουθήσουμε κάθε τυπικό που εκ των πραγμάτων είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουμε ότι προχωρούμε την 1η και 2η Δεκεμβρίου στις πρώτες μας εκλογές πειθαρχώντας στις συμβουλές του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων καθώς και στις φιλικότατες συμβουλές όλων σας να ρίξουμε τους τόνους και να παραμερίσουμε τυχόν προσωπικές διαμάχες και αντιδικίες με μέλη της εν λόγω Ομοσπονδίας, προκειμένου να εισαχθούμε ειρηνικά και ήμερα στην μεγάλη οικογένεια των Ταξί. Μαζί με την ανακοίνωση μας αυτή σας στέλνουμε και την Ιδρυτική Διακήρυξη – Ανακοίνωση του Συνδικάτου μας για να δικαιολογήσουμε τον σκοπό της ύπαρξής μας και τους λόγους που μας ώθησαν στην πράξη αυτή.
Οι ανησυχίες μας όμως δεν στέκονται σε όσα αναφέρονται στην Ιδρυτική μας Ανακοίνωση. Η πίεση που ασκήσαμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας η οποία έλαβε χώρα την 5/11/2012 στον όροφο των γραφείων της Ομοσπονδίας Πειραιώς 4 Αθήνα απορρέει από την αγανάκτησή μας στο ότι ίσως κανείς από εσάς δεν βλέπει το αυτονόητο. Μετά από 40 και πλέον ημερών απεργίας το καλοκαίρι του 2011 δεχτήκαμε ένα νόμο και συγκεκριμένα τον νόμο 4070/2012 θεωρώντας ότι κλείνει την μεγάλη πληγή που άνοιξε ο νόμος του ακατανόμαστου κυρίου Ραγκούση, αλλά δεν είναι έτσι!!! Από  την ημέρα που το Συνδικάτο μας εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Πειραιά καταρρίπτοντας όλα τα στοιχήματα που παιζόντουσαν στο Σωματείο Ταξί Αθηνών  (Σ.Α.Τ.Α)  και σπάζοντας όλα τα προγνωστικά που μας έδιναν 200 προς 1, έχουμε αρχίσει τον αγώνα μας ο οποίος έχει σαν αντικείμενο την ανακούφιση των συναδέλφων και την τροποποίηση νόμων που πλήττουν το έργο μας.  Αλλεπάλληλες συναντήσεις με Δημάρχους (Πειραιώς και τα περίχωρα του), δημιουργία <<Πιατσών>> σε σημεία που δεν υπήρχαν ποτέ και που ποτέ δεν θα γινόντουσαν μιας και κανένας δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί. Βέβαια από αυτό προήλθε αναπάντεχα ένας ευγενής ανταγωνισμός μεταξύ Σ.Α.Τ.Α. και Σ.Ι.ΤΑ.Π. αφού οι ενέργειές μας αυτές ενεργοποίησαν τον <<Κοιμώμενο γίγαντα>>! Συνάντηση με τον ιδιαίτερο Γραμματέα του Υ.Μ.Ε και κατάθεση γραπτώς των απόψεων μας για το ποινολόγιο του νόμου 4070 το οποίο είναι πλήρης αντιγραφή του νόμου 3109 του κυρίου Βερελή.  Ζητήσαμε να τροποποιηθεί και να κυμανθεί στα πλαίσια του νόμου 3710 του κυρίου Στυλιανίδη. Δεν αναφερθήκαμε στο άρθρο του νόμου 4070 που περιέχει το μαθηματικό τύπο για το ποσοστό αδειών Ταξί που πρέπει να έχει μια περιφέρεια αλλά στο άμεσο μέλλον και συγκεκριμένα τις ημέρες που διανύουμε το είχαμε σκοπό. Συνάντηση με το Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και κατάθεση ολόκληρου φακέλου για τις παράξενες διώξεις αστυνομικών, λιμενικών και άλλων οργάνων προς τους συναδέλφους. Καταθέσαμε  μηνύσεις προς την ομάδα Ο.Ε.Π.Τ.Α. η οποία ομάδα αποτελείται από επιλεγμένους αστυνομικούς που κάνουν τη ζωή των συναδέλφων πιο δύσκολη, για παράβαση καθήκοντος, υπερβάλλοντα ζήλο και ανάρμοστη συμπεριφορά προς πολίτες.
Βρισκόμαστε επί ποδός πολέμου και είμαστε έτοιμοι για κατάθεση μηνύσεων κατά των εταιρειών των <<ανοικτού τύπου>> Τουριστικών Λεωφορείων καθώς και αγωγές για διαφυγόντα κέρδη γιατί πέρυσι λειτουργούσαν χωρίς να έχουν άδεια. Και όλα αυτά παρόλο που καλέσαμε το Σωματείο των Αθηνών να συμμετάσχει από κοινού σε αυτό τον αγώνα είχαμε τον <<Αρχηγό>> του κλάδου Θύμιο Λυμπερόπουλο να εξακοντίζει εναντίον μας χειρίστου είδους συκοφαντίες και χαρακτηρισμούς.
Δεν εφησυχάζουμε ούτε λιποψυχούμε γιατί πιστεύουμε ότι ο κλάδος μας ήταν και είναι από τους πιο αδικημένους παρόλο που είναι ο πιο προσιτός. Συνεχίζουμε και θα μας ευχαριστούσε το γεγονός να βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ι.ΤΑ.Π
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                 ΣΤΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                                                       ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02-11-2012


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» Αράτου 21 β' όροφος, γραφείο 6, ΠΑΤΡΑ
τηλ. (2610) 223.311, ΦΑΞ (2610) 275.778, ΚΙΝΗΤΟ 6977-361.362

Αρ. Πρωτ.: 316/2012

Πάτρα, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

ώρα 19:30

ΠΡΟΣ:
Όλους τους συναδέλφους
=====================

EKTAKTH ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της προηγούμενης μεσημεριανής ανακοίνωσης ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ εκτάκτως και σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις που έλαβαν χώρα σήμερα το μεσημέρι σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. με τον Υπουργό Μεταφορών κ.Κ. Χατζηδάκη.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση κατόπιν πιέσεων που άσκησε και πάλι Σ.Ε.Τ.Ε., μέσα στο πολυνομοσχέδιο-σκούπα, με το οποίο θα περάσει όλο το περίφημο πακέτο των μέτρων λιτότητας συμπεριέλαβε άρθρο με το οποίο ουσιαστικά απελευθερώνει το μεταφορικό μας έργο, αφού στην ουσία μας αφαιρεί το λιγοστό έργο που μας έχει απομείνει.

Ειδικότερα δίνει το δικαίωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία καθώς και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων να εκτελούν το έργο της μεταφοράς και μάλιστα με ΙΧ αυτοκίνητα ακόμη και μηχανάκια,αφαιρώντας έτσι απο τα ΕΔΧ αυτ/τα ΤΑΞΙ ένα ουσιαστικό κομμάτι μεταφορικού έργου, οδηγώντας τον κλάδο μας στον αφανισμό αφού ήδη το έργο μας έχει μειωθεί κατά 70% ώς απόρροια της οικονομικής κρίσης και των βάρβαρων μέτρων που έχουν παρθεί τα τελευταία χρόνια με τα περίφημα μνημόνια.

Κατόπιν των εξελίξεων αυτών και σε συνέχεια της απόφασης της Κλαδικής μας Ομοσπονδίας (ΠΟΕΙΑΤΑ) ο κλάδος κατέρχεται από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Νοεμβρίου από ώρα 5 το πρωί σε κυλιόμενες επαναλαμβαλόμενες απεργίες έως ότου η κυβέρνηση αναγκαστεί να αποσύρει την επίμαχη αυτή διάταξη από το πολυνομοσχέδιο.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις αυτές και να παρθούν περαιτέρω αποφάσεις θα γίνει ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., Αράτου 21, 1ος όροφος.

Σημειωτέον ότι την ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Νοεμβρίου καθώς και όλες τις ημέρες των απεργιακών μας κινητοποιήσεων δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών και ως εκ τούτου οι μεταφορείς που έχουν αναλάβει το έργο, να ενημερώσου εγκαίρως τους γονείς των μαθητών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σκέντζος Παναγιώτης                                               Σίδερης Γεώργιος


Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο pc σας πατήστε στο Download

(Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012)
Για λήψη της Ανακοίνωσης και  ΕΔΩ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02 - 11 - 2012 : 24ΩΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 2-11-2012

24ΩΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Έναν ακόμη πονοκέφαλο επιφύλασσε στον κλάδο των ταξί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης. Με τη γνωστή συνταγή του απόλυτου αιφνιδιασμού, το υπουργείο ενημέρωσε σήμερα αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ότι στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση την ερχόμενη Τετάρτη περιέχεται άρθρο που ουσιαστικά αφαιρεί μέρος του μεταφορικού μας έργου.

Είναι απορίας άξιο αυτό που προσπαθεί να κάνει ο κ. Χατζηδάκης. Μόνο ο ίδιος γνωρίζει πως και γιατί μέσα σε μια παράγραφο ικανοποιείται το πάγιο αίτημα του τουριστικού κλάδου δηλαδή του ΣΕΤΕ να νομιμοποιηθεί δηλαδή η υποκλοπή του μεταφορικού μας έργου.

Αυτοί οι άνθρωποι (ΣΕΤΕ) παρακάμπτοντας την κυβέρνηση σχεδίασαν και συνεχίζουν να σχεδιάζουν με την τρόικα το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν στον ελληνικό λαό είναι η μεγαλύτερη αιτία του κακού.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.

Από την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου στις 5 το πρωί ξεκινάμε 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, ξαναβγαίνουμε στους δρόμους κι ο Θεός …των τουριστικών χορηγών ας βάλει το χέρι του.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ                         ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣ

Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο pc σας πατήστε στο Download

Για λήψη του Δελτίου Τύπου και → ΕΔΩ

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Άρθρο...


Εκμίσθωση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετράκυκλων οχημάτων με οδηγό


Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο pc σας πατήστε στο Download

(Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012)
Για λήψη του σχεδίου και → ΕΔΩ