βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ο.Α.Ε.Ε ως δικαιολογητικό του ΚΤΕΟ (31/10/11)


Aριθ. πρωτ.: 45529/5041/17.10.2011

Αθήνα 17 / 10 /2011
Aριθ. Πρωτ. 45529/5041

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο :             2131308520      
Fax : 2131308481

ΘΕΜΑ: Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ ως δικαιολογητικό κατά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων δημόσιας χρήσης στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Αναφορικά με τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οχημάτων δημόσιας χρήσης στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στο ΦΕΚ 170/Α’/5-8-2011 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3996/2011 με θέμα «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.». Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 καθορίζεται ότι: «Απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως (ΔΧ) σε ιδιωτικό ή δημόσιο ΚΤΕΟ είναι η ασφαλιστική ενημερότητα όλων των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών του οχήματος, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΕ.». Επίσης, με την παράγραφο Β5 του άρθρου 85 καταργείται η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/32670/2007 (2353Β’) κ.υ.α. που καθιέρωσε την υπεύθυνη δήλωση περί μη οφειλής ή διακανονισμού των ασφαλιστικών εισφορών ως δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων δημόσιας χρήσης.
2. Στην αριθμ. Φ.10035/οικ.21763/806/28.9.2011 εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53, αναφέρεται ότι για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων δημόσιας χρήσης απαιτείται πλέον οπωσδήποτε η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας όλων ανεξαιρέτως των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών του οχήματος. Η υπόψη εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://diavgeia.gov.gr) με αριθμό ΑΔΑ:4A8ΤΛ-Μ4Ρ.
3. Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΕΣ/Φ18/57/30-9-11 εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε. 51/11 του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, στους ασφαλισμένους που είναι ταμειακά ενήμεροι ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο των δημόσιας χρήσης οχημάτων τους, σε ιδιωτικά ή δημόσια ΚΤΕΟ. Η υπόψη εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με αριθμό ΑΔΑ:45ΠΑ469133-552.
4. Ενόψει των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οχημάτων δημόσιας χρήσης σε δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ, έχει καταργηθεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη οφειλής στον ΟΑΕΕ και επανέρχεται σε ισχύ η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ απαιτείται για όλους τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές του οχήματος δημόσιας χρήσης και προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ από τον κάτοχο του οχήματος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο αντίγραφο του εκδιδόμενου ΔΤΕ που φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ πρέπει να επισυνάπτεται η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Αναστασία Κιούλου

Ετοιμάζεται «άνοιγμα» επαγγέλματος και στα υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ (30/10/11)


Ετοιμάζεται «άνοιγμα» επαγγέλματος και στα υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ

Της Αλεξανδρας Κασσίμη

Η απελευθέρωση της αγοράς των υπεραστικών ΚΤΕΛ θα απασχολήσει προσεχώς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, η οποία ακόμη δεν έχει καταφέρει να κλείσει τα μέτωπα των ταξί και των φορτηγών. Ως γνωστόν, το σχετικό νομοσχέδιο για τα ταξί δεν έχει κατατεθεί ακόμη. Η απελευθέρωση του καθεστώτος των λεωφορείων των ΚΤΕΛ αποτελεί χρόνιο αίτημα του τουριστικού κλάδου, που ζητεί πλέον επιτακτικά την πλήρη εφαρμογή του νόμου 3910/2011 για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων που περιλαμβάνει όλο το εύρος των χερσαίων επιβατικών μεταφορών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη «Λειτουργία του συστήματος των ΚΤΕΛ και τις δυνατότητες απελευθέρωσης της αγοράς», κόστους 125.000 ευρώ, που απορρέει ως απαίτηση από την τελευταία αναθεωρημένη έκδοση του Μνημονίου.
Η συγκεκριμένη μελέτη, που αναμένεται να είναι έτοιμη στις αρχές του επόμενου χρόνου, θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον τρόπο απελευθέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς, ενώ αναμένεται και σε αυτή την περίπτωση να ληφθούν υπ’ όψιν παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στο επίκεντρο της μελέτης θα βρεθεί το καθεστώς που ισχύει στη λειτουργία της αγοράς των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Αυστρία και στη Σουηδία, αλλά και σε κράτη που έχουν πληθυσμό παρόμοιο με αυτόν της Ελλάδας. Εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται θέμα απελευθέρωσης, καθώς ισχύει, όπως επισημαίνουν, η σύμβαση έργου για εκτέλεση δημόσιας συγκοινωνίας που λήγει το 2019.
Κύκλοι του υπουργείου Υποδομών, όμως, τηρούν σιγήν ιχθύος σε μια προσπάθεια ενδεχομένως να μην ανοίξει ακόμη ένα μέτωπο. Ωστόσο παραπέμπουν στα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης.
Νέες άδειες
Ενδιαφέρον θα έχει το εάν και σε αυτόν τον κλάδο το υπουργείο Υποδομών θα προχωρήσει στην έκδοση νέων αδειών αστικών - υπεραστικών συγκοινωνιών, υιοθετώντας το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην αγορά ταξί και φορτηγών. Σήμερα για την απόκτηση άδειας ΚΤΕΛ απαιτείται υψηλό ποσό, καθώς στην αγορά ο αριθμός των προς πώληση αδειών ΚΤΕΛ είναι πολύ μικρός, ενώ δεν εκδίδονται νέες.
Ο ανάδοχος της σχετικής μελέτης καλείται να διερευνήσει το ισχύον καθεστώς λειτουργίας των ΚΤΕΛ στην Ελλάδα προτείνοντας εναλλακτικές επιλογές που θα αφορούν την απελευθέρωση της αγοράς των υπεραστικών αλλά και προαστιακών συγκοινωνιών. Η μελέτη πρόκειται να επικεντρωθεί στο θεσμικό πλαίσιο και το μοντέλο οργάνωσης (δομή αγοράς, χωρική οργάνωση, κανόνες πρόσβασης στην αγορά, μορφές οργάνωσης) των ΚΤΕΛ.
Παράλληλα θα επανεξεταστεί ο αριθμός των ΚΤΕΛ που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, τυχόν επικαλύψεις δρομολογίων, ο ρόλος της πολιτείας (π.χ. έλεγχος τιμών υπηρεσιών, δυνατότητα εισόδου στην αγορά), η χρήση των οχημάτων και για άλλους σκοπούς (π.χ. σχολικά), οι περιορισμοί στην λειτουργία των ΚΤΕΛ (γεωγραφικοί, λειτουργικοί, τιμολογιακοί), ο αριθμός και το κόστος των αδειών λειτουργίας, οι δείκτες που αφορούν το μέγεθος των ΚΤΕΛ σε σχέση με τη συνολική επιβατική τους κίνηση, η διαχείριση των εσόδων (κατανομή μεταξύ των λεωφορειούχων, δείκτες που αφορούν την τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών και σύγκρισή τους με άλλα μέσα μεταφοράς).

Συνέντευξη Ραγκούση στο ΚΑΠΑ της "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ" (29/10/11)

Στη lifestyle συνέντευξή του στο ΚΑΠΑ της Καθημερινής ο Γ.  Ραγκούσης απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου ότι με την επιχειρούμενη πολιτική του καταστρέφει κάθε Έλληνα ιδιοκτήτη ταξί με κυνικό τρόπο το παραδέχεται.

Δημοσιεύματα - Σχόλια εφημερίδων για το ταξί (29/10/11)


Κλειστά ή ελεύθερα επαγγέλματα: ολέθρια υποκρισία (28/10/11).

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ


Ιστορικός, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 Η έντονη απαίτηση επιχειρηματικών κύκλων και κυβέρνησης για το άνοιγμα των δήθεν κλειστών επαγγελμάτων δεν είναι καθόλου αθώα. Το ζήτημα συσχετίζεται λανθασμένα και υποκριτικά με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την πτώση των τιμών των υπηρεσιών, καθώς και με το δημοσιονομικό όφελος που υποτίθεται πως θα προκύψει από την απελευθέρωση.

Αυτές όμως οι συσχετίσεις είναι ιδεολογικού τύπου και δεν προκύπτουν από καμία οικονομική ανάλυση. Το πρόβλημα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας καθόλου δεν οφείλεται στους προστατευτικούς νόμους που διέπουν το καθεστώς λειτουργίας των διάφορων επαγγελματικών κλάδων, αλλά σχετίζεται με τις συνθήκες παραγωγής και διανομής των προϊόντων, με τη βελτίωση της τεχνικής, καθώς και με το καθεστώς των προμηθειών πρώτων υλών και των διαμεσολαβήσεων.
Ακόμη και αν αφαιρέσουμε δηλαδή κάθε προστατευτικό νόμο, καμία επίδραση δεν θα παρατηρήσουμε πάνω στις τιμές, διότι αυτές προσδιορίζονται από το συνολικό υψηλό κόστος παραγωγής και διανομής, λόγω των αδιαφανών συνθηκών στον τομέα των προμηθειών.
Και αν ανοίξουν φαρμακεία σε κάθε γωνιά της Αθήνας και αν διπλασιαστεί ο αριθμός των ταξί του Ραγκούση και αν γεμίσουμε συμβολαιογράφους ή φουρνάρηδες, καμία πτώση των τιμών δεν θα παρατηρηθεί εάν οι άλλες συνθήκες παραμείνουν σταθερές.
Ούτε όμως και δημοσιονομικό όφελος έχουμε από τη δήθεν απελευθέρωση, διότι το πρόβλημα δεν είναι να επιμερίσεις σε περισσότερους ένα σταθερό ποσό εισοδήματος, αλλά να λύσεις το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Εάν δεν μπορείς να προσδιορίσεις το φορολογητέο αληθινό εισόδημα ενός συμβολαιογράφου, θα προσδιορίσεις των χιλίων;
Προς τι λοιπόν το γενικευμένο αμόκ των υπουργών του ΠΑΣΟΚ εναντίον των επαγγελματικών κλάδων; Η κυβέρνηση, δείχνοντας πλήρη απροθυμία στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, αναγκάζεται να καλύψει τα κενά επιχειρώντας το άνοιγμα των «κλειστών» επαγγελμάτων. Η Ε.Ε. ενδιαφέρεται βεβαίως για το ζήτημα αυτό, καθώς είναι ένας όρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: τα ευρωπαϊκά κεφάλαια πρέπει να βρίσκουν ανοιχτούς δρόμους σε κάθε χώρα. Έτσι, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δείχνει περίεργο μένος εναντίον φορτηγατζήδων, ταξιτζήδων, δικηγόρων ή φαρμακοποιών, διότι έτσι ελπίζει να κατευνάσει τη δυσφορία της τρόικας.
Όμως η κατεύθυνση αυτή είναι ολέθρια για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Όταν ζητάμε να «ανοίξουμε» ένα επάγγελμα, απλώς ζητάμε να καταργήσουμε τους προστατευτικούς νόμους που το διέπουν. Τα επαγγέλματα όμως είναι ήδη ανοιχτά, κανένας δεν απαγορεύει σε κάποιον να γίνει ιδιοκτήτης ταξί ή μεταφορέας. Άρα δεν ζητάμε να ανοίξει το επάγγελμα. Ζητάμε να καταργηθούν όλοι οι προστατευτικοί κανόνες λειτουργίας του. Αυτοί όμως οι κανόνες είναι που εξασφαλίζουν ακόμη τη βιωσιμότητα των επαγγελμάτων και δίνουν τις τελευταίες ελπίδες επιβίωσης στους Έλληνες. Σε λίγο, δηλαδή, δεν θα έχουμε καμία προσμονή. Ούτε καν να γίνουμε ταξιτζήδες.
Από μικροϊδιοκτήτες, μισθωτοί των 500 ―
Γιατί γίνονται όλα αυτά; Για να έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίου και αντικατάσταση της μικρής από τη μεγάλη ιδιοκτησία. Με λίγα λόγια, στόχος είναι η μετατροπή της μεσαίας τάξης των Ελλήνων μικροϊδιοκτητών σε τάξη μισθωτών. Των 500 ευρώ. Ο έλεγχος της ελληνικής οικονομίας -ιδίως μετά το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους- θα περάσει έτσι σταδιακά σε επενδυτικούς και τραπεζικούς ομίλους ευρωπαϊκών συμφερόντων.
Πρόκειται για μια θανάσιμη απειλή. Ο νέος Ελληνισμός έζησε για αιώνες μέσα σε διαδοχικά καθεστώτα προστασίας όλων των επαγγελματικών χώρων, ακόμη και σε εποχές κατάκτησης. Τα εσνάφια ή οι συντεχνίες των επαγγελμάτων ήταν οι πραγματικοί κάλυκες προστασίας του έθνους και επί Τουρκοκρατίας ακόμα.
Όταν λοιπόν αυτή η εθνική και οικονομική ιδιομορφία καταπατηθεί, είναι βέβαιο ότι θα τεθεί σε κίνδυνο όχι μόνο το εισόδημα ή το καθεστώς λειτουργίας κάθε επαγγελματικού χώρου, αλλά θα παραδοθεί το σύνολο πλέον της εθνικής οικονομίας, ακόμη και η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία, στο ξένο κεφάλαιο. Οι Έλληνες κινδυνεύουμε άμεσα να εισαχθούμε σε καθεστώς δεύτερης δουλοπαροικίας, αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι καταργούνται ακόμη και οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας και οι μισθοί θα προσδιορίζονται αποκλειστικά από τη θέληση του εργοδότη.
Το ζήτημα είναι μείζον. Όλες οι επαγγελματικές τάξεις που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται να αποκρούσουν τη λαίλαπα των μέτρων πρέπει να στηριχτούν. Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ανατραπεί. Και ο λαός θα πρέπει επίσης άμεσα να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα για την παραμονή ή όχι της χώρας μέσα σε μια Ευρώπη που σχεδιάζει τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας. 
           πηγή: http://www.enet.gr

Προ των Πυλών του Συνεδρίου μας! - Απόψεις (27/10/11)

Προ των Πυλών του Συνεδρίου μας!          
Το επικείμενο τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας μας είναι αφορμή για να φέρω στη σκέψη μου τον πολέμαρχο Καρχηδόνιο Στρατηγό Αννίβα που έδρασε με αρχικώς με μεγάλη επιτυχία εναντίον των Ρωμαίων τον 3ο αιώνα π.Χ. Ο  πολέμαρχος Αννίβας είχε το χάρισμα να κερδίζει μάχες αλλά δεν είχε την ικανότητα να αξιοποιεί τις νίκες του. Έτσι στο τέλος απαξιώθηκε και για να μην πέσει στα χέρια των εχθρών του αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει καταπίνοντας δυνατό δηλητήριο! Σε ότι αφορά τον δικό μας Κλάδο υπάρχουν ορισμένοι που δεν διαθέτουν το χάρισμα να κερδίζουν καθαρές και τίμιες νίκες και ακόμα χειρότερα δεν έχουν ούτε τη θέληση αλλά ούτε και την ικανότητα να αξιοποιήσουν έστω και τις αμφιλεγόμενες νίκες τους υπέρ του Κλάδου που εκπροσωπούν.
Προ των Πυλών λοιπόν του Συνεδρίου μας και όπως κατά κανόνα συνηθίζουν χρησιμοποιούν παρασκηνιακές, ύπουλες και ανεπίτρεπτες μεθοδεύσεις για να παραπλανήσουν συναδέλφους αντιπροσώπους και να υποκλέψουν την ψήφο τους. Τηλεφωνούν πιεστικά σε αυτούς χρησιμοποιώντας φαντασιώσεις, χοντρά ψέματα, υποσχέσεις ακόμα και εκβιασμούς και άλλα μέσα για να πετύχουν τους ιδιοτελείς στόχους τους.
Είναι απόλυτα λογικό  και θεμιτό αγαπητοί συνάδελφοι η κάθε παράταξη σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να προσπαθεί να διευρύνει τη βάση της, όχι όμως με ανέντιμο και βρώμικο τρόπο. Το να επιστρατεύουν λοιπόν Βουλευτές, Πολιτευτές, Κομματικά Στελέχη, ακόμη και Δημάρχους, προκειμένου να ασκήσουν πίεση σε συνέδρους και λοιπούς ψηφοφόρους προς όφελός τους φαντάζει γελοίο! Γιατί άραγε το κάνουν; Για το καλό του κόμματος, του συστήματος ή του Κλάδου; Έχω και εγώ γευτεί στο παρελθόν την εκβιαστική προσέγγιση όταν ήμουν μόνο αντιπρόσωπος του Σωματείου μου. Το 2005 μου τηλεφώνησε ένας δημοσιογράφος και μου ζήτησε να ψηφίσω συγκεκριμένο συνδυασμό. Το 2008 μου τηλεφώνησε ο ίδιος ο επικεφαλής του συνδυασμού (ο ίδιος συνδυασμός με το 2005) και μου ζήτησε να τον ψηφίσω. Όταν ευγενικά του ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος με την «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΑΞΙ» να σου και το δίλλημα. «Τι θέλετε; Να φύγω, θα φύγω! Θα πάω στο Σωματείο μου» και άλλα τέτοια εκβιαστικά, γελοία και ευτράπελα διλλήματα.
Ήρθε η στιγμή αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας  με το παρελθόν, τον παλαιοκομματισμό και το Σύστημα που μας οδήγησε ως Χώρα στην απαξίωση, την επιτήρηση και τον όλεθρο της χρεοκοπίας, υποθηκεύοντας το δικό μας  μέλλον αλλά και των παιδιών μας!
Για αυτό λοιπόν κάνω μια πρόταση στους φίλους αντιπροσώπους που θα ψηφίσουν στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Να απωθούν με τη μια αυτούς που τους προσεγγίζουν με βουλευτές, κομματικά στελέχη και με άλλους εξωκλαδικούς παράγοντες. Να τους θεωρούν μη χρήσιμους, συνδικαλιστικά ανεπαρκείς, εξαρτημένους και σε καμία περίπτωση να μην τους ψηφίζουν. Επίσης, σε αυτούς που θέτουν διλλήματα και απειλούν ότι αν τυχόν δεν εκλεγούν θα σηκωθούν και θα φύγουν, πηγαίνοντας στο Σωματείο τους, εκτός από το να μην τους ψηφίζουν, τους προτρέπω να τους λένε και δυο πράγματα: 1) Να πάτε στο Καλό και ώρα σας καλή! 2) εμείς αν δεν εκλεγούμε δεν θα φύγουμε για το Σωματείο μας, θα μείνουμε εδώ και θα αγωνιστούμε για τον Κλάδο και μόνο.

Σπάρτη 27 Οκτωβρίου 2011
Σωτήρης Ροϊνός

Δελτίο Τύπου Σωματείου Ταξί Αμαλιάδας (22/10/11)


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
Αθ. Διάκου 12
Τ.Κ. 27200 Αμαλιάδα, Τηλ – Fax: 26220-23697


Α.Π:60                                                           Αμαλιάδα 21/10/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκλονίστηκε η Ελλάδα, Τετάρτη και Πέμπτη (19&20 Οκτώβρη), από την μαζικότητα, την αποφασιστικότητα και την αγωνιστικότητα, όλων όσων συμμετείχαμε στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που γνώρισε η χώρα τα τελευταία 40 χρόνια.

Αυτοαπασχολούμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, ένστολοι, αγρότες, οικοδόμοι κ.λπ, όλοι μαζί βροντοφωνάξαμε: «Αρκετά πιά. Δεν αντέχουμε άλλες άσκοπες θυσίες στον βωμό της υπεράσπισης των μεγαλοσυμφερόντων. Όχι στην υποδούλωση της Πατρίδας μας στα κελεύσματα Ε.Ε, ΕΚΤ, ΔΝΤ. Δεν είμαστε διατιθέμενοι να καταστούμε συνυπεύθυνοι στο επιχειρούμενο από πλευράς κυβέρνησης ξεπούλημα των πάντων προκειμένου να αρθούν τα αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει τόσο η παγκόσμια οικονομική  ολιγαρχία όσο και θλιβερές πολιτικές φιγούρες της Ε.Ε».

Εμείς, οι αυτοκινητιστές ταξί της Αμαλιάδας, με την 100% συμμετοχή μας στην πάλη για ανατροπή αυτής της πολιτικής που εξαθλιώνει όλους μας και οδηγεί την χώρα στην άβυσσο, αποδείξαμε για ακόμη μια φορά ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ προκειμένου να διαφυλάξουμε την επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή μας αξιοπρέπεια.

Την Τετάρτη συμμετείχαμε στις  πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις του Πύργου. Μαζί με όλους τους άλλους κλάδους στείλαμε το μήνυμα της πολύπαθης και εγκαταλελειμμένης Ηλείας. Η νεκρή αγορά της Τετάρτης είπε: «ΩΣ ΕΔΩ. Συνέλθετε κύριοι κυβερνώντες επιτέλους από τον λήθαργο στον οποίο έχετε περιέλθει. Λάβετε σοβαρά υπόψη, ότι η  κόκκινη  γραμμή οριοθετήθηκε. Αν συνεχίσετε  να μας οδηγείτε στην οδό της ανυποληψίας, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ».

Την Πέμπτη πολυμελής αντιπροσωπεία μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο, συμμετείχε στο παλλαϊκό συλλαλητήριο έξω από την Βουλή.
Μαζί με συναδέλφους μας από Αθήνα και άλλες περιοχές, τους συμπολίτες μας κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης, διαδηλώσαμε ειρηνικά απαιτώντας να μπει ένα τέλος στον κατήφορο και να δρομολογηθούν πολιτικές πρωτοβουλίες ανάκαμψης.

Αμαυρώθηκε η μεγαλειώδης συγκέντρωση από την οργισμένη και προσχεδιασμένη αντίδραση κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών.
 Τρομοκρατημένοι  οι κρατούντες από το μέγα πλήθος και πάθος, «διευκολύνθηκαν» από τους εχθρούς του λαϊκού κινήματος, τους περίφημους κουκουλοφόρους ή μπαχαλάκηδες.  Δημιουργήθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις για άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ η οποία κινήθηκε επί δικαίων και αδίκων. Χημικά,  άγριο κυνηγητό, ξυλοδαρμοί, πετροπόλεμος, καταστροφές περιουσιών κατατρομοκράτηση των πάντων, είναι τα στοιχειά εκείνα που ΔΕΝ επαρκούν για να περιγράψουν τι σημαίνει ΚΟΛΑΣΗ. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο θάνατος του συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ Δημήτρη Κοτζαρίδη που πλήρωσε με την ζωή του την αφοσίωσή του στους λαϊκούς αγώνες. Στη θέση Του θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια  και την οργάνωσή του.
Όλα τα προηγούμενα συνέβησαν γύρω στις 4 το απόγευμα κι ενώ η λαϊκή οργή φούντωνε.
Οι «άγνωστοι» κουκουλοφόροι ξεκίνησαν τα επεισόδια. Η αστυνομία επενέβη. Η διαδήλωση «έσπασε». Το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε απρόσκοπτα.

Η λαϊκή οργή όμως λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Εκτιμάμε ότι αν συνεχιστεί  η πολιτική της κυβέρνησης που προκαλεί  κοινωνική αναταραχή, το μέλλον της Πατρίδας μας προδιαγράφεται δυσοίωνο.

Καλούμε τους συναδέλφους μας να παραμείνουν ψύχραιμοι αλλά σε διαρκή επαγρύπνηση. Ως Δ.Σ. αισθανόμαστε ιδιαίτερη υπερηφάνεια ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους αυτοκινητιστές ταξί της περιοχής μας. Για τον μεγάλο, μαζικό, σύσσωμο αγώνα που δίνουμε, ο οποίος συμπλήρωσε ήδη 29 ημέρες ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ από τις 5 Ιουλίου.

Το φρόνημά μας παραμένει υψηλό γιατί  ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ.
 ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΜΑΣΤΕ. ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ εάν ο κ. Ραγκούσης και η κυβέρνηση επιμείνουν στην ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΜΑΣ.
ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ.
ΟΧΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟ.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να παραδώσει τα ΤΑΞΙ στους ξενοδόχους, τους τραπεζίτες και σε ιδιοκτήτες αεροπορικών εταιρειών.
ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ.

Ψηλά το κεφάλι συνάδελφοι. Η δικαίωση είναι κοντά. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝικόλαος Λουκόπουλος                                Διαμαντής Γιατράς

Επιστολή 21 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς το Γ. Ραγκούση (21/10/11)


Επιστολή σε Ραγκούση

Τέσσερις προτάσεις για τα ταξί από 21 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

web only
21/10/2011  13:13
7
http://img.protothema.gr/A3D75DB277F1430EA914D431686F1140.jpg
 
Επιστολή προς τον υπουργό υποδομών κ. Γιάννη Ραγκούση έστειλαν 21 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προτείνοντάς του τέσσερις αλλαγές του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των ιδιοκτητών ταξί.

Αναλυτικά, οι βουλευτές μεταξύ άλλων προτείνουν «να εκδοθούν νέες άδειες σε ποσοστό 5%-7% επί των υπαρχόντων πανελλαδικά στο πρώτο εξάμηνο από την εφαρμογή του νέου νόμου», ώστε με τον τρόπο αυτό το παρατηρητήριο να έχει πλήρη εικόνα της νέας κατάστασης που θα διαμορφωθεί και να «αντικειμενοποιηθεί» η τιμή έκδοσης μιας νέας άδειας.

Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

κ. Γιάννη Ραγκούση

Κύριε Υπουργέ,

Εν όψει της συζήτησης στον Κ.Τ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της πρότασης του Σ/Ν για τις Άδειες Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ταξί καταθέτουμε τις απόψεις μας για τα σημεία που θεωρούμε κρίσιμα στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου για την απελευθέρωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
1. Ως προς τον αριθμό των νέων αδειών, προτείνουμε να εκδοθούν νέες άδειες σε ποσοστό 5%-7% επί των υπαρχόντων πανελλαδικά στο πρώτο εξάμηνο από την εφαρμογή του νέου νόμου. Θεωρούμε ότι ο αριθμός αυτός είναι ικανός για το διάστημα των έξι μηνών ώστε το παρατηρητήριο να έχει πλήρη εικόνα της νέας κατάστασης που θα διαμορφωθεί, ώστε να συντάξει μελέτη-πρόταση συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα (αριθμητικά, χωροταξικά, κυκλοφοριακό κλπ. ) ως προς τις επιπτώσεις για τις υπηρεσίες, το κόστος μεταφοράς του ταξί, αλλά και την επαγγελματική θέση των ιδιοκτητών.
2. Η αντικειμενικοποίηση της τιμής μιας νέας άδειας (ΑΠΥ) δίνει τη δυνατότητα στο κράτος
Α. να εισπράξει τους φόρους (φόρο μεταβίβασης και Φ.Π.Α.) από κάθε παροχή νέας άδειας ή από οποιαδήποτε μεταβίβαση άδειας ή
Β. αντί για την υποχρέωση της απόσβεσης της άυλης αξίας των υπαρχουσών αδειών από το κράτος, να δημιουργηθεί εθνικό δημοπρατήριο αδειών, ώστε με εκκίνηση την ορισθείσα αντικειμενική τιμή, να αποζημιώνεται ο παλιός ιδιοκτήτης στην τιμή αυτή και το επιπλέον ποσό να εισπράττεται από το κράτος.
3. Το παράβολο έκδοσης νέας άδειας ταξί να ορισθεί σε ύψος περίπου 40.000 € όπως προτείνατε στην Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην προηγούμενη συνεδρίαση του Κ.Τ.Ε.. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν τα εξής αποτελέσματα.
Α. Το κράτος να έχει αυξημένα έσοδα, κρίσιμο μέγεθος για την εποχή.
Β. Αποφεύγονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οποιοσδήποτε θα αγοράσει μία άδεια (ΑΠΥ) να χρησιμοποιεί το όχημά του για προσωπική χρήση και να απαλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας, εισφορές για όχημα μεγαλύτερο των 2.000cc, αντικειμενικά φορολογικά κριτήρια κ.α.
4. Για τα ειδικά μισθωμένα οχήματα πρέπει να υπάρξει
Α. Αντικειμενικοποίηση της αξίας
Β. ορισμός τυπικών και ειδικών προσόντων του κατόχου της άδειας
Γ. δυνατότητα πρόσβασης στον κλάδο και των σημερινών ιδιοκτητών ταξί με αντικατάσταση του οχήματος και της άδειας σε συγκεκριμένο χρόνο
Δ. Διαχωρισμός από τα κοινά ταξί με ορισμό  του αριθμού των θέσεων του οχήματος χωρίς τον οδηγό

Κύριε Υπουργέ,

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης έγκειται στο γεγονός ότι σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Στόχος μας είναι να είναι επιτυχής η προσπάθεια, ώστε

Α. να ωφεληθούν οι πολίτες από τις υπηρεσίες των ταξί
Β. να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στον κλάδο σε νέους επαγγελματίες
Γ. να καταργηθεί η “μαύρη” αγορά των αδειών ταξί
Δ. η μετάβαση στη νέα εποχή να γίνει με τους ελάχιστους κοινωνικούς κραδασμούς

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2011

Οι υπογράφοντες βουλευτές,

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΓΕΛΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ

ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ

ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ (19/10/11).

Αναρτούμε βίντεο (από www.elladatv.gr) και αμοντάριστες φωτογραφίες από την σημερινή μεγαλειώδη -πρωτοφανή σε όγκο, παλμό και μαχητικότητα για τα δεδομένα της Σπάρτης- απεργιακή κινητοποίηση μεγάλου αριθμού φορέων εργαζομένων, επαγγελματιών και εμπόρων. Στην κινητοποίηση, ως ήταν φυσικό, συμμετείχαν και οι κλάδοι των αυτοκινητιστών (ταξί & φορτηγών). Μεθαύριο Παρασκευή, μετά τη λήξη της 48ωρης Απεργίας, θα εκδοθεί από το Σωματείο μας σχετικό Δελτίο Τύπου.


  • Αύριο Πέμπτη, μέλη του Σωματείου μας θα μεταβούν στην Αθήνα στις συγκεντρώσεις έξω από τη Βουλή.
  • Αύριο, εκτός απροόπτου, μεταξύ 7.00 – 7.30 το πρωί, θα βγούμε στην εκπομπή του κ. Πορτοσάλτε στο SKAΪ 100,3. Το πρόγραμμα του σταθμού αναμεταδίδεται από πολλούς περιφερειακούς ραδιοσταθμούς της χώρας· επίσης ακούγεται ζωντανά και από το διαδίκτυο (επέλεξε παρακάτω).

Σκέντζος Παναγιώτης: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και των ΜμΕ. (14/10/11)

Σκέντζος  Παναγιώτης                                                                                
Πρόεδρος  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Μέλος Δ.Σ.  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Μέλος Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΩΝ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Σύσκεψη της Τετάρτης  12 Οκτωβρίου 2011 με θέμα:
« Οι μικρομεσαίες στη δίνη της οικονομικής κρίσης –τρόποι αντίδρασης –

Συμμετοχή μας στην κινητοποίηση της Τετάρτης 19  Οκτωβρίου 2011» 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και των ΜμΕ.

Βασικά  σημεία:
·    Τεράστια Δημοσιονομικά ελλείμματα-δημόσιο χρέος
· Δημόσιοι οργανισμοί –φορείς  χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο- παρασιτικοί –φτιαγμένοι μόνο για «ψηφοθηρικούς» λόγους»
·   Κατά συρροή  διορισμοί –διόγκωση δημόσιου τομέα.
· Τεράστιο κράτος «μαμούθ» σπάταλο –μη παραγωγικό- κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος
· Μη επιστροφή των  οφειλομένων από το κράτος στα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία οδηγούνται στην κατάρρευση
·  Πλήρης σχεδόν αποβιομηχάνιση της χώρας.
·  Καμία στήριξη της παραγωγής  (πρωτογενής- δευτερογενής τομέας)
·  Μηδαμινά μέτρα στήριξης της βιομηχανίας-βιοτεχνίας-επαγγελματιών.
·  Η οικονομία περιορίστηκε στο εμπόριο και μάλιστα εισαγόμενων προϊόντων
· Ανύπαρκτες εξαγωγές αφού δεν υπάρχει παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων  λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής
·  Έλλειψη  σχεδιασμού για εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής
·  Πολύ χαμηλή απορροφητικότητα  κοινοτικών κονδυλίων
· Η οικονομία βασίστηκε στην οικοδομή. Πλαστικό χρήμα δάνεια- κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων.
· Υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας- στον τομέα της υγείας απέραντη  σπατάλη χωρίς αντίκρισμα στον πολίτη-κακοδιαχείριση –μίζες.
· Καταδικασμένη τακτική και πολιτική- αναμενόμενη η κρίση και κατάληξη θα είναι η πτώχευση.
 Ως αντισταθμιστικός παράγοντας μπορεί να λειτουργήσει η ουσιαστική ανάπτυξη και βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καλούνται να εξισορροπήσουν τις παθογένειες και τις αντιξοότητες του συστήματος. Σ’ όλη αυτή τη διαδικασία κατά κύριο λόγο πλούτο και θέσεις εργασίας παρήγαγαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες  οι οποίες αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Το κράτος όμως στάθηκε εχθρικό απέναντί τους με την υπερφορολόγησή τους, το εχθρικό τραπεζικό σύστημα, τη γραφειοκρατία, και τη παράδοση τους στα μονοπώλια και στο κεφάλαιο με το εφεύρημα του «ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων».Τώρα το λογαριασμό καλούνται να πληρώσουν οι παραγωγικές τάξεις. Στοχοποίηση -διωγμός- και κινήσεις πανικού.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
 Αυτή τη στιγμή στην χώρα μας έχουμε ένα υπέρογκο δημόσιο χρέος. Για να μη γιγαντωθεί αυτό, χρειαζόταν να ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική, η οποία δεν υπήρξε. Ένα κράτος χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και σχέδιο για την ανάκαμψή της οικονομίας του, αποδυναμώνεται και γίνεται ακόμη πιο ευάλωτο σε πιέσεις, που περιορίζουν ακόμη περισσότερο την πολιτική του δράση.  Έτσι έγινε και με την Ελλάδα  που τώρα βρίσκεται σ’ αυτό ακριβώς το σημείο. Αυτό δείχνει και η άνευ όρων παράδοση στο πρώτο στάδιο και η αδυναμία διαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού στη συνέχεια με την υιοθέτηση μέτρων στη λογική του μονόδρομου. Τα μέτρα που επιβλήθηκαν ως αντάλλαγμα στη βοήθεια για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους της χώρας και την οικονομική ανάκαμψη είχαν αντίθετα αποτελέσματα.
Ως προς το οικονομικό σκέλος, το δημόσιο χρέος αυξάνει, οι απασχολούμενοι είναι πλέον λιγότεροι από τους οικονομικά ανενεργούς, ένα στα τρία μικρά καταστήματα κινδυνεύει με λουκέτο, ο κλάδος της οικοδομής  κατέρρευσε και  μαζί τα συναφή μ’ αυτόν επαγγέλματα, η  αγορά οδηγείται σε πιστωτική ασφυξία, δύο στους πέντε Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ η δουλειά δεν αρκεί πλέον για να προστατεύσει κάποιον από το όριο της φτώχειας. Ως προς το κοινωνικό τους σκέλος, τα μέτρα έθιξαν κατακτήσεις δεκαετιών, όπως το οκτάωρο, τις Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τις συντάξεις, περιορίζοντας ατομικά, συλλογικά και εργασιακά δικαιώματα.
 Παρ’ όλα αυτά, στην ίδια λογική ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο που προβλέπει ακόμη σκληρότερα μέτρα σε όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πλειοψηφίας των πολιτών. Συρρικνώνει ακόμα περισσότερο τους μισθούς και τις συντάξεις, υπερφορολογεί μισθωτούς και επαγγελματίες, καταργεί παροχές υγείας, αφαιρεί δικαιώματα. Το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας θα υπερβεί το 20%, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της πεντηκονταετίας και παράλληλα με τις συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων που προβλέπουν τα μέτρα, το βιοτικό επίπεδο την προσεχή τριετία θα επιδεινωθεί τουλάχιστον κατά 30%. Περισσότεροι από 1.000.000 θα είναι  άνεργοι νέοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες.
          Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μπει στο στόχαστρο. Εμπορικοί δρόμοι εγκαταλελειμμένοι. Την τριετία 2010-13 θα κλείσουν γύρω στις 200.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και θα πάψουν να αποτελούν εμπόδιο για τα διάφορα υπερκαταστήματα. Η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού κόσμου, λοιπόν, σε βάρος των μικρών και πολλών προς όφελος των λίγων θα είναι πραγματικότητα και θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη πραγματική οικονομίας της χώρας. Πάνω από 350.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν συνυπολογιζομένων των εργοδοτών,  τη στιγμή μάλιστα που αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν το 73% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα (εξαιρουμένων των τραπεζών). Όταν 7 στις 10 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις. Όταν κυρίως αυτές, παράγουν και διακινούν ελληνικά προϊόντα. Όταν η ίδια η Ε.Ε., τις προστατεύει  αναγνωρίζοντας τη σημασία τους. Στη χώρα μας η τάξη των μικρομεσαίων οδηγείται στον αφανισμό.
           Στην ίδια λογική επιχειρείται  και ο αφανισμός ολόκληρων  κλάδων με το περίφημο άνοιγμα  -απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελμάτων» και την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε κάποια επαγγέλματα, που θα οδηγήσει ολοένα και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Τις δραστηριότητές τους θα καρπωθούν μονοπωλιακές επιχειρήσεις που θα γιγαντώσουν και θα ελέγχουν την αγορά με τις εναρμονισμένες πρακτικές που ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις, καταργώντας τον όποιο ανταγωνισμό.
Σ’ όλα τα παραπάνω , στην μείωση των αποδοχών, στη πτώση του τζίρου και στο κλείσιμο των επιχειρήσεων, στην ανέχεια της πλειοψηφίας των πολιτών το κράτος απαντάει με μια αντιφατική πολιτική και μια σειρά μέτρων όπως:
 ·   μείωση του αφορολόγητου,
·   κατάργηση της έκπτωσης φόρου με αποδείξεις (γιατρών, διδάκτρων),.
·   η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης,
·  η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, 
·   η επιβολή του φόρου στα ακίνητα
·  η αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23%,
·  η αύξηση του κατώτερου συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 13%,
·  η μετάταξη προϊόντων στο 23%,
·  αύξηση από 9% σε 23% του ΦΠΑ στα εστιατόρια και τις ταβέρνες,
·  η αύξηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης,
·  διαδοχικές αυξήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη
·  αυξήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο καπνό,
·  περαιτέρω αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 10%,
·  αύξηση των εισφορών ασφαλισμένων και συνταξιούχων,
·  μείωση  μισθών και συντάξεων
·  εργασιακή εφεδρεία στο δημόσιο
Αυτά τα μέτρα δεν είναι μόνο άδικα, για πάρα πολλούς είναι απάνθρωπα, αφού δεν υπάρχει πλέον κράτος κοινωνικής πρόνοιας, με αποτέλεσμα να οξύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και να οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισμό οι πολίτες. Είναι μέτρα που δεν συμβαδίζουν με την έννοια της δημοκρατίας, που δεν σέβονται το ίδιο το Σύνταγμα, που ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας ορίζει τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου.
 Η αδυναμία της πολιτείας να προβάλλει οποιαδήποτε αντίσταση στις πιέσεις των πιστωτών και οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της αδυναμίας  είναι εμφανείς, παρά την προσπάθεια που γίνεται να πειστούμε ότι όλα τα παραπάνω μέτρα ήταν αναγκαίος μονόδρομος.
Δυστυχώς το κράτος από εγγυητής της κοινωνικής ισορροπίας και δικαιοσύνης μετατρέπεται σε τιμωρό. Τιμωρεί και ζητά από αυτούς που ζημίωσε να πληρώσουν την δική του οικονομική κακοδιαχείριση.
Το μέλλον της κοινωνίας μας είναι δυσοίωνο, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι και οικονομικά εξαθλιωμένοι θα αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία.
Το αίσθημα οργής  και αγανάκτησης για τη σημερινή πραγματικότητα και τον τρόπο αντιμετώπισης και υποτίμησης του πολίτη, προσπαθεί να βρει διεξόδους. Η έννοια της δημοκρατίας διαστρεβλώνεται, η ανεργία και η φτώχεια αυξάνουν, τίποτα μέχρι στιγμής δεν δείχνει ικανό να αλλάξει την νοοτροπία των πολιτικών. Η πολιτική πλέον δεν μπορεί να ελέγξει το χρηματοοικονομικό σύστημα, απλά το  ακολουθεί.
Έχει σταματήσει πια να έχει σημασία ο άνθρωπος. Το σύστημα είναι πάντα πιο ισχυρό και επιβιώνει.
            Τώρα παρά ποτέ προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες που στόχο θα έχουν την αντίδραση , την αντίσταση  και την ανατροπή των στείρων και αδιέξοδων πολιτικών που  καταρρακώνουν  τον πολίτη, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία, τον αφανίζουν και τον οδηγεί στην πτώχευση,  και με τελικό αποτέλεσμα την πτώχευση της χώρας.