ΕΟΠΥΥ: Απόδοση δαπάνης μετακίνησης νεφροπαθών ασφαλισμένων (πρώην ΟΓΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΤΗΦ

Αθήνα, 29/06/2012
Αρ. Πρωτ.: 30121ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας
Προς τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Γ.Α.
Πατησίων 30
Δ/νση: Παροχών και κατάρτισης συμβάσεων
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 6871719 FAX: 210 6871789
E-mail: info@eopyy.gov.gr


Προς τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Γ.Α.
Πατησίων 30
Τ. Κ. 10170 ΑΘΗΝΑ


Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Προέδρου.
2. Γραφείο Αντιπροέδρου Α΄.
3. Γραφείο Αντιπροέδρου Β΄.
4. Γραφείο Πρ/νου Γενικής
Δ/νσης Σχεδιασμού.

ΘΕΜΑ : Απόδοση δαπάνης μετακίνησης νεφροπαθών ασφαλισμένων (πρώην Ο.Γ.Α.).

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αίσθημα ευθύνης για τους αιμοκαθαρόμενους ασφαλισμένους του και εξετάζοντας σχετικό αίτημα της Διοίκησης του Ο.Γ.Α. για το ίδιο θέμα με την αρ. 428/46/25-6-2012 Απόφασή του ενέκρινε την απόδοση του ποσού των #400# € μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/4/2012 στους νεφροπαθείς ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. και ιδιαίτερα για εκείνους που λόγω ελλιπούς ενημέρωσης δεν έχουν συγκεντρώσει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα αποδείξεις ταμειακής μηχανής ΤΑΧΙ και έχουν μετακινηθεί εκτός των αστικών κέντρων (και για οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση από την οικία τους στην Μ.Τ.Ν. ή Μ.Χ.Α.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΜ/ΜΑ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2012 Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/4/28.6.2012

Αθήνα, 28/06/2012
Αριθμ. Πρωτ.: Α42/4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241- Αθήνα
Πληροφορίες : Αρ. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2012»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α 24852/2127/6-6-12 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις γιορτές του Πάσχα 2012 στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές έτους 2012.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Αλλαγή Διοικητικής Έδρας ΤΑΞΙ (29/06/2012)
ΘΕΜΑ : Αλλαγή Διοικητικής Έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ).

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 393/44/15-6-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία τροποποιήθηκε η αρ. 185/29/2-4-2012 Απόφαση του Δ.Σ. για το ίδιο θέμα..Με την ανωτέρω σχετική Απόφαση το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενέκρινε την
τροποποίηση της αρ. 185/29/2-4-2012 Απόφασή του, σχετικά με τις μετακινήσεις νεφροπαθών και μόνο για τις περιπτώσεις νεφροπαθών (περίπτωση 3 στο αρ. πρωτ.17997/18-4-2012 έγγραφό μας) που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές (ως τέτοιες νοούνται οι περιοχές για τις οποίες η αξία των αποδείξεων υπερβαίνει τα 400 € μηνιαίως), για κάθε είδους αποστάσεις (μέχρι και άνω των 42 χιλιομέτρων από την οικία τους προς τις Μ.Τ.Ν. ή Μ.Χ.Α.) και μετακινούνται:

1) Εντός των τοπικών διαμερισμάτων που καθορίστηκαν με το Ν. 2539/1997 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 3463/2006 (Α 114).
2) Εντός του Νομού Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (ανήκουν οι δήμοι Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου) και
3) Εντός του Νομού Θεσσαλονίκης πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και
Χαλκηδόνας, να καταβάλλονται σε αυτούς τα έξοδα μετακίνησής τους από και προς τις Μ.Τ.Ν. ή Μ.Χ.Α. βάσει χιλιομετρικής απόστασης υπολογιζόμενη με το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) τόσο για τη μετάβασή τους στις μονάδες αιμοκάθαρσης όσο και για την επιστροφή στην οικία τους, χωρίς την καταβολή αναμονής, προστιθέμενης της αξίας δύο εκκινήσεων, καθώς όταν τα ΤΑΧΙ κινούνται εντός της διοικητικής τους μονάδας για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές δεν τίθεται πλέον θέμα μη επιστροφής του μισθωτή τον τόπο της διοικητική τους έδρας και κατά συνέπεια η χρέωση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη μονή ταρίφα, ανεξαρτήτως του γεγονότος αν η μετάβαση και επιστροφή γίνει με το ίδιο ή με διαφορετικό ΤΑΧΙ. Η εφαρμογή των ανωτέρω άρχεται από 1/5/2012. Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τις μετακινήσεις των νεφροπαθών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
                                                                                     
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Εξυπακούεται ότι για τις μετακινήσεις των νεφροπαθών της περίπτωση (3) εξακολουθεί να ισχύει και για τους καλοκαιρινούς μήνες η προϋπόθεση έγκρισης από το ΑΥΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικής λίστας της ΠΟΝ, που θα αφορά τους μετακινούμενους αιμοκαθαρόμενους ασφαλισμένους του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα υποβληθεί με ευθύνη της Ομοσπονδίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου, προκειμένου για την λήψη της σχετικής  έγκρισης, για την οποία εν συνεχεία θα ενημερωθούν όλες οι υπηρεσίες των εντασσομένων φορέων για την απόδοση των σχετικών δαπανών.

Για λήψη της της Εγκυκλίο  ΕΔΩ

ΑΔ.03/2013/13 (ΦΕΚ 1399 Β/7-6-2013) : Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 298).
2. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
3. Του π.δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (ΦΕΚ Α΄ 213/2009).
5. Του π.δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).
6. Του π.δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α/20.6.2012).
7. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).
8. Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).
9. Τη με αρ. 30376/Δ106 721/05-07-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012).
10. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 115/2008).
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) «Όργανα μέτρησης», όπως ισχύει.
12. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η συμμόρφωση των ταξιμέτρων (προϋποθέσεις για τη χρήση, βασικές και μετρολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών κ.λπ.) προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις, ρυθμίζεται είτε από την Κ.Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει, είτε από την απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Μη συμμορφούμενα ταξίμετρα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε να διατίθενται προς πώληση ή χρήση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ταξιμέτρων με τις ως άνω απαιτήσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα. Ειδικά για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε οχήματα (ταξί), στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οχήματος (ταξί) διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
3. Για την αποδεδειγμένη, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται τα ταξίμετρα, ή την καταδολίευση των ίδιων των ταξιμέτρων, ή την αλλοίωση των ενδείξεων των ταξιμέτρων ή την αλλοίωση των παραγομένων από τα ταξίμετρα στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται προς τα συνοδευτικά συστήματα, πέραν των λοιπών ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στους εκμεταλλευτές των οχημάτων, στα οποία αυτά είναι τοποθετημένα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του διπλασίου του μέγιστου επιτρεπόμενου.
4. Η παραπάνω κύρωση επιβάλλεται και σε περιπτώσεις εντοπισμού ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του ταξιμέτρου.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα ταξίμετρα και τα λοιπά μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται. Σε περίπτωση που, εντός διαστήματος δύο (2) ετών από την επιβολή των κυρώσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου διαπιστωθεί εκ νέου η ίδια παράβαση αφαιρείται οριστικά η επαγγελματική άδεια χρήσης του οχήματος (ταξί), με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.
6. Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 3 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Στην περίπτωση που ο διαπράξας το αδίκημα των παραγράφων 3 και 4 είναι το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος για διάστημα έξι (6) μηνών, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.

Άρθρο 2
1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη τη χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013


Αριθμ. 24001/13 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013) : Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.


Αριθμ. 24001/13 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013) : Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

β) του εδαφίου δ΄ της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.»

γ) του άρθρου 83 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

δ) του Π.Δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»

ε) του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

στ) του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.»

ζ) άρθρου εβδόμου και του άρθρου ενάτου του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «“Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (ΦΕΚ 171 Α΄)” και άλλες διατάξεις».

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), καθώς και του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄)

θ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, κ.λπ.»

ι) του άρθρου 1 του Ν. 2446/96 (ΦΕΚ 276 Α΄) Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις»

ια) του άρθρου 20 παρ.2 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, κ.λπ.»

ιβ) της αριθμ. Υ48/9−7−12 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (B΄2105).

2. Τη με αρίθμ. 6/2013 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ.2.γ του άρθρου 2 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄).

3. Τις βεβαιώσεις δέσμευσης πιστώσεων των οικείων Περιφερειών που εκδίδονται για την άσκηση της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ύψους 140.000.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 55.000.000 ΕΥΡΩ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη κατά το τρέχον έτος θα καλυφθεί με μεταφορά πόρων από τους ΚΑΠ των Δήμων στις Περιφέρειες. Από το οικονομικό έτος 2014 και εξής η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Περιφερειών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς

1. Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 3000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 5000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως ισχύει. Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δε δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς.

2. Οι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι μεταφοράς μαθητές, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, μεταφέρονται με δημόσια ή δημοτική αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παρ.1.Α του παρόντος άρθρου.

3. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω μαθητές μεταφέρονται με τα ίδια μέσα των Δήμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β του άρθρου 2 ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου άρθρου.

4. Η μεταφορά των μαθητών ΕΠΑΛ, μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με τα κατώτατα όρια της παρ.1.B, πραγματοποιείται εφόσον η απόσταση από τη σχολική μονάδα μέχρι την κατοικία τους δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω μαθητές κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων, ελέγχεται η οικονομικότητα της δαπάνης αφενός για τη μεταφορά με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών και αφετέρου για την απόδοση του επιδόματος της περίπτωσης (1β) του άρθρου 3 και επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τη μεταφορά μαθητών ΕΠΑΛ, μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων με δημόσια συγκοινωνία και ίδια μέσα, σύμφωνα με τα κατώτατα όρια της παρ.1.Α. του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

1. Οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές μεταφέρονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1, με τους παρακάτω οριζόμενους τρόπους και με τη σειρά (κεφ. Α, Β, Γ) όπως αυτοί αναφέρονται. Σε περίπτωση όπου η μεταφορά δεν είναι εφικτή με κάθε έναν από αυτούς, είτε εξ΄ολοκλήρου είτε εν μέρει, τότε ακολουθείται ο επόμενος με βάση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 της παρούσας. Η μεταφορά των μαθητών μπορεί να οργανώνεται και με συνδυασμό των παρακάτω (κεφ. Α, Β, Γ) οριζόμενων τρόπων. Για τους μαθητές οι οποίοι δε δύνανται να μεταφερθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.

2. Η διαδικασία μεταφοράς μαθητών οργανώνεται με βάση τα στοιχεία των μαθητών του τρέχοντος έτους καθώς και τις αναμενόμενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές.

3. Η διαδικασία της μεταφοράς μαθητών μπορεί να οργανώνεται και ανά περιφερειακή ενότητα.

4. Για τους μαθητές οι οποίοι λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπολοίπους, θεωρείται ότι υφίσταται συμπληρωματική ανάγκη αντιμετώπισης της μεταφοράς τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς τους, εφόσον υποχρεώνονται να περιμένουν περισσότερο των ενενήντα (90) λεπτών έως το επόμενο δρομολόγιο.

5. Αρμόδια περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και του τρόπου μεταφοράς τους (κεφ. Α, Β, Γ) θεωρείται η περιφέρεια εντός των ορίων της οποίας βρίσκεται το σχολείο στο οποίο οι μαθητές μεταφέρονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Μεταφορά μαθητών με δημόσια συγκοινωνία

1. Οι Περιφέρειες μεταφέρουν τους μαθητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή με δημοτική συγκοινωνία. Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως η Ο.ΣΥ. Α.Ε., ο Ο.Α.Σ.Θ., τα Κ.Τ.Ε.Λ., τα τρένα και λεωφορεία του Ο.Σ.Ε. καθώς και τα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα.

2. Οι μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται με ΕΜΔ του οποίου ο τύπος έχει ως εξής:

«ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
201. 201.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Συγκοινωνιακός Φορέας ...........................
Τ.Σ. Ειδικό Μαθητικό Δελτίο Νο ..................
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΤΑΞΗ................ Α.Μ.Μ. ...........................
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ...............................................

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»

3. Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ύψος του 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής της οποίας κάνει χρήση ο μαθητής για να μεταφερθεί από τον τόπο κατοικίας του στην έδρα του σχολείου και αντίστροφα. Σε περίπτωση όπου ο συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά εκμεταλλευτής μικροσυγκοινωνίας η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του εισιτηρίου. Οι μαθητές σε κάθε περίπτωση δεν επιβαρύνονται με την καταβολή οιουδήποτε κομίστρου. Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη της αρμόδιας Περιφέρειας.

4. Η συμπλήρωση, θεώρηση και χορήγηση των ΕΜΔ στους δικαιούχους μαθητές γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρχή κάθε διδακτικού έτους σύμφωνα με τις καταστάσεις των μαθητών που θα μεταφερθούν με δημόσια συγκοινωνία, τις οποίες αποστέλλει η Περιφέρεια. Τα ΕΜΔ, πριν τη χορήγησή τους, θεωρούνται από τον αρμόδιο συγκοινωνιακό φορέα ή από τον εκμεταλλευτή μικροσυγκοινωνίας, ή του πλησιέστερου σταθμού του ΟΣΕ, ή της πλησιέστερης λιμενικής αρχής κατά περίπτωση.

5. Το ΕΜΔ ισχύει μόνο κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, για όλα τα απαραίτητα συγκοινωνιακά μέσα για τη μετάβαση και επιστροφή του μαθητή και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό του.

6. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής ή απώλειας του ΕΜΔ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους εκδίδεται νέο ΕΜΔ.

7. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, ή των εξετάσεων κάθε σχολικού έτους, ή μετά τη λήξη των εισαγωγικών εξετάσεων για πρόσβαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους μαθητές οι οποίοι μετέχουν στις εξετάσεις αυτές τα ΕΜΔ κατατίθενται υποχρεωτικά από τους κατόχους τους στο διευθυντή του σχολείου ο οποίος μεριμνά για την καταστροφή τους. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν τους συγκοινωνιακούς φορείς για το πέρας του σχολικού έτους.

8. Μαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ΕΜΔ και διακινούνται τις ημέρες ή ώρες μη λειτουργίας των σχολείων υποχρεούνται να καταβάλουν το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που διανύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ/τος 306/1973 (ΦΕΚ 90 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Μεταφορά μαθητών με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων

1. Οι μαθητές, οι οποίοι δε μεταφέρονται με τον ανωτέρω (κεφ. Α) τρόπο, μεταφέρονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους με τη χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους μέσων, εφόσον τα οχήματα τα οποία διαθέτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Με τα μέσα αυτά δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών, άλλως επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Εφόσον τα ίδια μέσα πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για την ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση και μεταφορά μεταφέρονται κατά προτεραιότητα οι μαθητές των ΣΜΕΑ, κατόπιν οι μαθητές πρωτοβάθμιας και έπειτα οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Στην περίπτωση του παρόντος (Β) κεφαλαίου για τα δρομολόγια αποκλειστικής εξυπηρέτησης μαθητών οι Περιφέρειες ή οι Δήμοι των οποίων τα ίδια μέσα χρησιμοποιούνται αποζημιώνονται με το 65% του ποσού όπως προκύπτει από το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

1. Προϋποθέσεις

α. Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Π.Δ/των 60/2007 και 118/2007, τη μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς.

β. Οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού πρέπει αφενός να αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή συμπίεση του κόστους μεταφοράς των μαθητών και αφετέρου στη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς τους και κατατείνουν στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και στην προαγωγή του ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ ικανών να προσφέρουν τη δημοπρατούμενη υπηρεσία οικονομικών φορέων.

2. Κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης

α. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων με βάση τα στοιχεία της παρ.1.β. του άρθρου 5.

β. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έως τρία έτη αρχής γενομένης από την έναρξη του σχολικού έτους αφετηρίας. Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται ανά τμήμα με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες.

γ. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

i. τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων της μίας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο

ii. τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

iii. την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση κοινών μεταφορικών μέσων, δεδομένης της χωρητικότητας του μεταφορικού μέσου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διέλευση περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα για μεγάλη απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών όπως επίσης και η μεταφορά τρίτων επιβατών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, άλλως συντρέχει περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων και ταυτόχρονα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ.

iv. την ομαδοποίηση των μαθητών, οι οποίοι κατοικούν εντός του ίδιου οικισμού, σε συγκεκριμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης εντός του οικισμού ούτως ώστε να προκύπτουν λιγότερες στάσεις, κατά προτίμηση επί του οδικού άξονα πραγματοποίησης του δρομολογίου

δ. Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της μέγιστης αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς όμως να αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων−κατόχων άλλων μέσων.

ε. i) Το μεταφορικό έργο το οποίο διενεργείται με τα μέσα της προηγούμενης περίπτωσης (δ) και αναφέρεται σε δρομολόγια για την εκτέλεση των οποίων προσφορότερα μέσα σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα θεωρούνται τα μικρά και τα μεγάλα λεωφορεία προκηρύσσεται ως εξής:

i.α) σε μια ομάδα για το σύνολο των δρομολογίων αποκλειστικά εντός κάθε αστικής περιοχής που έχει οριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.2963/2001. Σε περίπτωση που δεν έχουν οριστεί αστικές περιοχές εφαρμόζεται αποκλειστικά η επόμενη περίπτωση.

i.β) τα υπόλοιπα δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τμήμα τους διενεργείται εντός των αστικών περιοχών, εντάσσονται σε δύο ή περισσότερες ομάδες δρομολογίων. Κάθε ομάδα συγκροτείται από τα δρομολόγια που εκτελούνται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός τουλάχιστον δήμου. Σε κάθε περίπτωση κατά τον καθορισμό των ομάδων λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού. Τα ανωτέρω πληρούνται για κάθε περιφερειακή ενότητα χωριστά.

ii) Το μεταφορικό έργο το οποίο θεωρείται προσφορότερο να διενεργηθεί με Δ.Χ. επιβατικά προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο μονής ή διπλής διαδρομής.

iii) Το μεταφορικό έργο των ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ, μουσικών, καλλιτεχνικών, διαπολιτισμικών και πειραματικών σχολείων, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου, προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο μονής ή διπλής διαδρομής.

στ. Στο διαγωνισμό προβλέπονται τα εξής δικαιώματα προαίρεσης που δεν μπορούν συνολικά να υπερβαίνουν το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης:

i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η επιφύλαξη περί ασκήσεως του δικαιώματος προαιρέσεως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη και στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

ii) Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών. Η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη και την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι διαδικασίες του διαγωνισμού καθορίζονται λαμβανομένου υπόψη και του ποσού της προαίρεσης.

3. Υπολογισμός αποζημίωσης μεταφορικών μέσων

α. Ο υπολογισμός της μέγιστης αποζημίωσης των μεταφορικών μέσων σε περίπτωση μίσθωσης αυτών κατόπιν δημοσίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών γίνεται με βάση τον αριθμό των δρομολογίων μετ’ επιστροφής ή των μονών δρομολογίων (μετάβασης ή επιστροφής) που απαιτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παραρτήματος της παρούσας.

β. Για τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης κατόπιν ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ.2.στ.i, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παραρτήματος της παρούσας λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του συγκεκριμένου τμήματος του διαγωνισμού στο οποίο εντάσσεται το κάθε δρομολόγιο.

γ. Οι Περιφέρειες, πέραν του ποσού της σύμβασης, σε καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση έναντι του αναδόχου δεν υποβάλλονται.

δ. Οι Περιφέρειες μπορούν, εκτός του ανοικτού διαγωνισμού, να αναθέτουν το μεταφορικό έργο και με συμφωνίες – πλαίσια, σύμφωνα με τα Π.Δ/τα 60/2007 και 118/2007, όπως ισχύουν.

4. Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης:

Για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις των άρθρων 24 & 25 του Π.Δ/τος 60/2007 αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή μετά την κατ’ άρθρο 2 παρ.2 περ. γ. υποπερ δδ του Ν.4013/2011 προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Άρθρο 3

Επιδότηση μαθητών

1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές:

α. έχουν εγκατασταθεί σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85 €.

β. μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, ή των νομίμων επιτρόπων τους, χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 € ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ.

2. Τα επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο και καταβάλλονται από την οικεία Περιφέρεια σ’ εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών, ή στους ίδιους τους μαθητές εάν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιδόματα μπορούν να χορηγούνται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου δεν είναι εφικτή η μεταφορά.

3. α. Σε περίπτωση όπου μαθητές μέλη της ίδιας οικογένειας εγκαθίστανται στην έδρα του σχολείου τους, το μηνιαίο επίδομα της ανωτέρω (1.α.) περίπτωσης καταβάλλεται για κάθε μαθητή χωριστά.

β. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους, το επίδομα της ανωτέρω (1.β.) περίπτωσης καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερομένων μαθητών μελών της ιδίας οικογένειας.

4. Τα ανωτέρω (α, β) επιδόματα δεν μπορούν να καταβάλλονται ταυτόχρονα στον ίδιο μαθητή.

Άρθρο 4

Συντονισμός και υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς

Στο Υπουργείο Εσωτερικών συγκροτείται συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του ανωτέρω Υπουργείου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών με τους αναπληρωτές τους.

Έργο της συντονιστικής ΟΔΕ είναι:

α. Η παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών σε εθνικό επίπεδο και η επίλυση αμφισβητήσεων ως προς την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας

β. Η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για ενδεχόμενες ενέργειες προς επίλυση των παρατηρούμενων προβλημάτων

γ. Ο έλεγχος των απολογιστικών στοιχείων ανά Περιφέρεια

Άρθρο 5

Αρμόδια όργανα

Ως αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρούσας είναι τα εξής:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας:

α. βεβαιώνει τους δικαιούχους μεταφοράς μαθητές, κατόπιν εξακρίβωσης της απόστασης της παρ.1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η διεύθυνση κατοικίας είναι ασαφής, ή αμφισβητήσιμη, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου όπου κατοικεί ο μαθητής βεβαιώνει με γεωαναφορά τον τόπο κατοικίας του καθώς και την απόσταση από το σχολείο φοίτησης. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν.

β. διαβιβάζει στην Περιφέρεια έως και την 31η Ιανουαρίου κατάσταση των εκτιμώμενων δικαιούχων μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους, βασιζόμενη στα στοιχεία των μαθητών του τρέχοντος έτους καθώς και τις αναμενόμενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές. Στην ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η απόσταση από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με προσέγγιση, τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Με την έναρξη του σχολικού έτους και κατά τη διάρκεια αυτού την επικαιροποιεί σύμφωνα με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών. Η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, για τον υπολογισμό της απόστασης, γίνεται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή στον κατά νόμο επίτροπο αυτού.

γ. βεβαιώνει τον αριθμό των διατεθέντων ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ).

δ. βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την κεφ. Γ του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η Περιφέρεια είναι αρμόδια:

α. για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των ίδιων μεταφορικών μέσων, Δήμων και Περιφέρειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως κάθε φορά ισχύουν, του κεφ. Β του άρθρου 2 της παρούσας.

β. για την τελική κατάρτιση των απαιτούμενων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών με ανάλυση των στοιχείων των δικαιούχων μεταφοράς μαθητών που λαμβάνει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για την κοστολόγησή τους σύμφωνα με την παρ.Γ2 του άρθρου 2 της παρούσας και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν.

γ. για τη βεβαίωση ύπαρξης των γραμμών της δημοτικής ή δημόσιας συγκοινωνίας και τα δρομολόγια αυτών τα οποία εξυπηρετούν τους μαθητές καθώς και τις στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης εκάστου, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης.

δ. για τη βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών σύμφωνα με τα κεφ. Α, Β, Γ, του άρθρου 2 της παρούσας. Συγκεκριμένα για την εφαρμογή των κεφ. Β ή Γ απαιτείται η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων των περιπτώσεων Α΄ και γ’ καθώς και της βεβαίωσης της παραγράφου 3 της παρούσας παραγράφου

ε. για τη βεβαίωση των μαθητών οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 3 λόγω αδυναμίας μεταφοράς τους.

στ. την πιστοποίηση τήρησης των προδιαγραφών προσβασιμότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών ΑΜΕΑ.

3. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για τη βεβαίωση της δυνατότητας χρήσης των ίδιων μεταφορικών μέσων που μπορούν να διαθέσουν για τη μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με το κεφ. Β του άρθρου 2 της παρούσας. Η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται στην Περιφέρεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου σχολικού έτους, άλλως η Περιφέρεια δεν υποχρεούται να κάνει χρήση των εν λόγω μέσων.

Άρθρο 6

Καταβολή αποζημίωσης μεταφορικού έργου

1. Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από τις Περιφέρειες με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης:

α. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια συγκοινωνία απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ. 1.γ. του άρθρου 5 της παρούσας.

β. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια σύμβαση απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5.

Άρθρο 7

Απολογισμός μεταφορικού έργου

1. Οι Περιφέρειες υποχρεούνται μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους να αποστέλουν στην αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. τα παρακάτω στοιχεία του τρέχοντος σχολικού έτους:

α. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων των δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών

β. χάρτες των πραγματοποιούμενων δρομολογίων οι οποίοι περιλαμβάνουν τις στάσεις επιβίβασης – αποβίβασης

γ. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων οι οποίοι περιέχουν τα στοιχεία των παραπάνω δρομολογίων (χιλιομετρική απόσταση μονού δρομολογίου, κόστος, μεταφορικό μέσο, σχολική μονάδα, αριθμό ετήσιων δρομολογίων, τρόπος μεταφοράς των κεφ. Α, Β, Γ του άρθρου 2 της παρούσας) καθώς και στοιχεία προέλευσης−προορισμού ανά κατηγορία.

2. Η παράδοση των ανωτέρω πραγματοποιείται μέσω τυποποιημένων εντύπων. Η υποβολή τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό. Επιπλέον οι Περιφέρειες αποστέλλουν τα εν λόγω στοιχεία οποτεδήποτε τους ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε περίπτωση μη αποστολής των εν λόγω στοιχείων, παρότι αυτά έχουν ζητηθεί, η επιχορήγηση του άρθρου 8 της παρούσας αναστέλλεται ή τροποποιείται ανάλογα.

3. Με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν.3852/2010, η αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο των Περιφερειών χωρικής της αρμοδιότητας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν προκύψει σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών.

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών

1. Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ στα όρια των οποίων βρίσκονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές.

2. Α. Το συνολικό ποσό με το οποίο οι Περιφέρειες επιχορηγούνται σε ετήσια βάση από τους Κ.Α.Π. προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών για τη μεταφορά η οποία πραγματοποιείται με:

α. τα ειδικά μαθητικά δελτία ή τη δημοτική συγκοινωνία σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Α,

β. τα ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Β,

γ. δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Γ,

δ. την επιδότηση του άρθρου 3, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας.

Β. Εάν από τον απολογισμό του άρθρου 7 ή άλλο σχετικό έλεγχο προκύπτει μη σωστή εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, η οποία αποβαίνει εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, η χρηματοδότηση του παρόντος άρθρου μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η διάταξη του άρθρου 1, παρ. 4 ισχύει για τις νέες εγγραφές μαθητών από το σχολικό έτος 2013−2014 και μετέπειτα.

2. Για το σχολικό έτος 2013−2014 ο διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ.2.α. της παρούσας, προκηρύσσεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας με βάση τα δρομολόγια του τρέχοντος σχολικού έτους. Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών των αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπονται από την παρούσα, δεν εφαρμόζονται για το σχολικό έτος 2013−2014.


Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών (O.A.E.E)

ΘΕΜΑ: «Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011(ΦΕΚ 66Α)»

Σχετ.:Η αρ. ΟΑΕΕ.21/11 εγκύκλιος

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος προκαταβάλει τις εισφορές του, δικαιούται έκπτωση η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1% προσαυξημένο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι δώδεκα συνεχείς μήνες.
Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης έχουν ήδη δοθεί με την αρ. ΟΑΕΕ.21/11 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Ειδικότερα, έχει οριστεί ότι ως πρώτος μήνας προεξόφλησης είναι ο επόμενος της ημερομηνίας αιτήσεως που υποβάλλει ο ασφαλισμένος.
Με την παρούσα τροποποιείται η εγκύκλιος ΟΑΕΕ.21/11 της Υπηρεσίας μας ως προς την έναρξη του χρόνου προεξόφλησης και στο εξής ο πρώτος μήνας θα πρέπει να συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου, της αιτήσεως, ακέραιου διμήνου.
Εάν η καταβολή των εισφορών δεν γίνεται την ημέρα της αιτήσεως, αλλά μεταγενέστερα, ο πρώτος μήνας προεξόφλησης θα συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου, της ημερομηνίας καταβολής, ακέραιου διμήνου.
Ως εκ τούτου ο ελάχιστος χρόνος προεξόφλησης θα είναι δύο (2) μήνες και ο περισσότερος δώδεκα (12) μήνες.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού του χρόνου προεξόφλησης θα ισχύσει για αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την 1-7-2012.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για την τήρηση ομοιόμορφης διαδικασίας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού παρέχουμε επιπλέον τις πιο κάτω συμπληρωματικές οδηγίες:
- Το δικαίωμα προπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους που έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ασφαλισμένοι που τηρούν ενεργή ρύθμιση δε δικαιούνται προεξόφλησης εισφορών.
- Η αίτηση για προπληρωμή θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι: «αν από νεότερα στοιχεία προκύψουν διαφορές στις προεξοφληθείσες εισφορές έχει την υποχρέωση να τις καταβάλλει».
Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, δρομολογεί την, ανά δίμηνο, ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών για ασφαλισμένους που οφείλουν διαφορές εισφορών επί ήδη προεξοφληθέντων χρονικών διαστημάτων (π.χ. τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης πληρωμής τρέχοντος, κατά την ημερομηνία της αιτήσεως ή της καταβολής, διμήνου κ.λπ.).
-Θα πρέπει να εξετάζεται αν, κατά το χρονικό διάστημα προεξόφλησης ο ασφαλισμένος πρέπει να μεταταχθεί σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
- Οι εισφορές υπέρ Ε.Λ.Ε. – Ε.Λ.Ε.Ε. και Ε.Λ.Α. δεν επιδέχονται έκπτωση, καθόσον είναι εισφορές που εισπράττονται από τον Ο.Α.Ε.Ε. αλλά αποδίδονται στους Αρμόδιους Φορείς.
-Σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα προεξόφλησης μεσολαβεί λήξη απαλλαγής Κλάδου Υγείας, το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της απαλλαγής θα προεξοφλείται με τον Κλάδο Υγείας.
- Μέχρι να ολοκληρωθεί μηχανογραφικά η εφαρμογή προεξόφλησης, η καταχώρηση των εισφορών που προεξοφλούνται στο μηχ/κο σύστημα γίνεται από την ΗΔΙΚΑ.
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να συμπληρώνεται ο πίνακας που επισυνάπτεται στην παρούσα, να υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον Προϊστάμενο και στη συνέχεια:
Α. Να αποστέλλεται στην ΗΔΙΚΑ συνοδευόμενος από αντίγραφα:
· Της αίτησης του ασφαλισμένου και
· Του γραμματίου είσπραξης.
Επί του εντύπου του πίνακα πρέπει να συμπληρώνεται ευκρινώς το username του υπαλλήλου.
Β. Να χορηγείται αντίγραφο του πίνακα με το γραμμάτιου είσπραξης στον ασφαλισμένο (χωρίς username).
Γ. Να τοποθετείται αντίγραφο του πίνακα με τα υπόλοιπα παραστατικά (αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση και αντίγραφο γραμματίου στο φάκελο του ασφαλισμένου).
Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΦΕΚ 1849 (13/6/2012)

Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005, έχουν οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών  και είναι ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 όπως ισχύουν.

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ.5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρεωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ.Φ.80000/10255/334/06.06.2012 εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Επισημαίνουμε ότι στην παραπάνω κανονιστική πράξη έχει προβλεφθεί ότι στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου 4075/2012, (ήτοι την 11.04.2012) και πριν τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που θα επιλέξουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να ενημερώνετε τους ασφαλισμένους σας ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγονται, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν ειδικότερα την περίπτωσή τους.


Για λήψη της της Εγκυκλίο   ΕΔΩ

Υπουργείο Εσωτερικών: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με ποσό 10.824.291,79 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών


Από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 10.824.291,79 €, στους Δήμους της χώρας, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για την μεταφορά μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2011-2012.
Πηγή: diavgeia.gov.gr

Νέες Διευκρινήσεις για τον ν. 4070/12 (01-06-12)

 Θέµα: ∆ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) <<Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,Μεταφορών,Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.>> αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων.
Για λήψη της Διευκρινιστικής  ΕΔΩ