Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για το ΤΑΞΙ Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής (30/03/12)


ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 Α΄ Άρθρο 82
Γενικοί κανόνες - Ορισµοί
 Για τους σκοπούς του µέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα είναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαµβανοµένης και της θέσης του οδηγού και µεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε: α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων µε µετρητή (ΤΑΞΙ) και β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) µέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς µετρητή. 2. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και συνεταιρισµός συσταθέντα κατά το άρθρο 87 του παρόντος νόµου, που έχουν στην κυριότητά τους ή που έχουν αγοράσει µε τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος, ολόκληρο ή ιδανικό µερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. 3. Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και οδήγηση αυτού, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά και από τους κανονισµούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 4. Διαδροµή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προς τον τόπο προορισµού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδροµή εκτελείται µε καταβολή του προβλεπόµενου κοµίστρου. 5. Μισθωµένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδροµή ύστερα από προηγηθείσα µίσθωση, µε καταβολή του προβλεπόµενου ή συµφωνηθέντος, εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ, κοµίστρου. Η µίσθωση γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή µέσω ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ή ηλεκτρονικά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 6. Έναρξη - Τέλος διαδροµής ΤΑΞΙ: Η έναρξη της διαδροµής του µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ προκειµένου να αρχίσει να υπολογίζεται το κόµιστρο διαδροµής, καθώς και το τέλος αυτής, προσδιορίζονται ως εξής: Α. Έναρξη διαδροµής: α) Η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ: Όταν αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του, σηµείο εκκίνησης είναι το σηµείο παραλαβής του επιβάτη. Όταν ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, σηµείο εκκίνησης είναι τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. β) Η επιβίβαση του επιβάτη: Αυτή γίνεται µέσα ή έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. Εάν ο επιβάτης βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ για τηνπαραλαβή του επιβάτη, θα γίνει από τα διοικητικά όρια της έδρας του µε τελικό προορισµό του επιβάτη την έδρα του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. Β. Τέλος διαδροµής: Η αποβίβαση του επιβάτη. 7. Έναρξη - Τέλος διαδροµής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ: Η έναρξη της διαδροµής του µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ, καθώς και το τέλος αυτής, 

Σημερινές αναφορές για τα ταξί (30/3/2012)

Ο τομεάρχης της Ν.Δ. μιλάει στην "ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" για τα ταξί και τις αλλαγές στο νομοσχέδιο.

Οι νέες αλλαγές για τα ταξί – Ο αριθμός των αδειών και ποιοι έχουν προτεραιότητα

 

Άλλος ένας μαθηματικός τύπος καλείται να λύσει, αυτή τη φορά, το θέμα των ταξί. Στο χέρι του περιφερειάρχη είναι πλέον να καθορίζονται νέες έδρες που θα προκύψουν από συνένωση υφιστάμενων εδρών εντός της ίδιας περιφέρειας.

Μετά από αυτό θα προκύπτει ο νέος αριθμός των αδειών που θα υπολογίζονται με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της έδρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή και το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά τα τρία τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις αλλαγές, ο βασικός συντελεστής μπορεί να προσαυξάνεται από τον Περιφερειάρχη

Έτσι, για την Αθήνα η αντιστοιχία Ταξί ανά 1000 κατοίκους είναι 3 άδειες, με δυνατότητα αύξησης από 0,1 έως 0,5 κατόπιν υπόδειξης του οικείου Περιφερειάρχη.

Στη Θεσσαλονίκη είναι 1,8 με δυνατότητα αύξησης από 0,1 έως 0,7 και στην υπόλοιπη περιφέρεια 1,5 ταξί με δυνατότητα αύξησης από 0,1 έως 0,5.

Όσα αυτοκίνητα Ταξί έχουν έδρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 15 ετών αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1950 κυβικά και με τη συμπλήρωση 18 ετών αν έχουν 1950 και πάνω κυβικά εκατοστά.

Τα αυτοκίνητα Ταξί με έδρα την περιφέρεια, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 20 ετών ενώ τα Ταξί που έχουν έδρα με πληθυσμό λιγότερο των 3000 κατοίκων αποσύρονται με την συμπλήρωση 24 ετών.

Όσον αφορά τη δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού αδειών ΤΑΞΙ, στην Περιφέρεια μειώνεται από 10% που προβλεπόταν σε 5% και στην Αθήνα από 5% σε 3%.

Όσον αφορά τα ειδικά οχήματα τύπου βάν που πρέπει να είναι από 6 έως 9 θέσεων, στις 100 άδειες για την Αθήνα οι 30 θα αφορά ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες , στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50 άδειες άρα 15 για ΑΜΕΑ και στην περιφέρεια 10 άδειες ειδικών Ταξί και για τα ΑΜΕΑ τρείς.

Μέρος των νέων αδειών Ταξί μπορεί να χορηγούνται κατά προτεραιότητα σε πολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

Σε περίπτωση περισσότερων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες θα διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση.

πηγή

Ραδιοφωνική συνέντευξη Σωτήρη Ροϊνού στο Ράδιο Άστυ Αθήνας 90.6 (29/03/12).

Μειώσεις στα κόμιστρα των ταξί της Καβάλας (29/03/12)

Μειώσεις στα κόμιστρα των ταξί Καβάλας

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012


Στη Γενική συνέλευση των μελών του Euro Taxi Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες με θέμα συζήτησης την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής των ταξί, προκειμένου να πέσουν τα κόμιστρα, τα μέλη αποφάσισαν μειώσεις εως και 50% στις διάφορες χρεώσεις.Συγκεκριμένα καταργείται το νυχτερινό τιμολόγιο, η επιβάρυνση 1,6 ευρώ για κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί αλλά και όλα τα επικόμιστρα.
Επίσης οι φοιτητές θα χρεώνονται μόνο με 4 ευρώ για τα δρομολόγια από και προς τις εστίες του ΤΕΙ Καβάλας,εφόσον καλούν ταξί τηλεφωνικά στο κέντρο του Eurotaxi και έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα.

Αρχαιρεσίες στο Σωματείο & Ράδιο Ταξί Χαλκίδας (28/03/12)


Την Παρασκευή 23/3/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Σωματείου και του Ράδιο Ταξί Χαλκίδας που εξελέγη από τις αρχαιρεσίες στις 21/3/2011 και είναι το εξής:
  • Πρόεδρος: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
  • Αντιπρόεδρος: ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Γ. Γραμματέας: ΤΣΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
  • Ταμίας: ΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Πρόεδρος Πειθαρχικού: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
  • Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Υπεύθυνος Κέντρου: ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνάντηση Βορίδη με Σωμ.Ταξί Χαλκίδας
Κατευθείαν στα "βαθειά" το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ταξί Χαλκίδας

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (28/03/12)


ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Προς:
Το προεδρείο του Δ.Σ της ΠΟΕΙΑΤΑ.

   Ζητάμε την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ της ΠΟΕΙΑΤΑ προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο απελευθέρωσης στα ΤΑΞΙ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
   Το εν λόγω νομοσχέδιο, είτε με τη ''καλή'' είτε με την ''κακή'' εκδοχή του, είτε με την ενδιάμεση, θα σημάνει την χειροτέρευση της ήδη δύσκολης θέσης μας και θα ανοίξει το δρόμο για την οριστική μας χρεοκοπία και την αρπαγή της θέσης εργασίας μας από τα μονοπώλια.
  Η πλειοψηφία της ΠΟΕΙΑΤΑ είναι συνυπεύθυνη για τις καταστροφικές συνέπειες που θα σημάνει στην πράξη για χιλιάδες συναδέλφους η ψήφιση από τη βουλή ενός τέτοιου  νομοσχεδίου, που ολοφάνερα στοχεύει στην παράδοση των υπηρεσιών ΤΑΞΙ στους κεφαλαιοκράτες του ΣΕΤΕ.
 Κύριοι σήμερα, και κάθε μέρα που περνάει γίνεται φανερό, ότι η επιλογή της ηγεσίας της ΠΟΕΙΑΤΑ, να παίξει το μέλλον του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία, ταξιτζή στο κομματικό χρηματιστήριο άξιων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ  και του ΛΑΟΣ, περιφρονώντας κάθε έννοια αγώνα, κάθε έννοια αγωνιστικής αλληλεγγύης κι εμπιστοσύνης, ισοδυναμεί με παράδοσή και ξεπούλημα.
  Οι αγωνιστικές δυνάμεις των επιτροπών της ΠΑΣΕΒΕ επανειλημμένα εκφράσαμε την ανησυχία μας, καλέσαμε τον κλάδο σε αγωνιστική ετοιμότητα την ίδια ώρα που εσείς διαβουλεύεστε με τον Υπουργό την ίδια ώρα που στηρίζεται τις επιλογές του και που σήμερα δηλώνεται ότι «ελπίζετε στο καλύτερο».
 Σας καλούμε έστω την ύστατη ώρα να προχωρήσετε σε κάλεσμα για κινητοποιήσεις του κλάδου με αρχή την πρώτη μέρα που θα συζητείται το έκτρωμα σε οποιαδήποτε μορφή στη  Βουλή.

Ο εκλεγμένος σύμβουλος της ΕΠΣ, στην ΠΟΕΙΑΤΑ.
Παναγιώτης Μαυρίκης.

Σημερινές αναφορές για τα ταξί από τον Μ. Βορίδη (28/3/2012)

Ρέππας: ουδέποτε η τρόικα έθεσε θέμα για τα ταξί

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Γιάννης Μιχελάκης στον ΣΚΑΪ για το ν/σ της απελευθέρωσης των ταξί

skai Γ. Ραγκούσης - K. Δήμος (27/3/2012)

πηγή www.skai.tv

Ψηφίστηκε επί της αρχής, από ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ταξί (27/03/12)


«Ναι» επί της αρχής από ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ στο νομοσχέδιο για τα ταξί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 27 Μαρτίου 2012
Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2012 16:24
Ψηφίστηκε επί της αρχής, από ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ταξί, ενώ αύριο θα συνεχιστεί στη Βουλή η συζήτηση επί των άρθρων. Ωστόσο οι ορισμένοι βουλευτές ζήτησαν βελτιωτικές αλλαγές με τον υπουργό Μεταφορών Μάκη Βορίδη να εμφανίζεται διαλλακτικός, αλλά να επαναλαμβάνει ότι το πώς θα ανοίξει το επάγγελμα είναι θέμα εθνικού δικαίου.


Τα «αγκάθια» της ρύθμισης για τα ταξί αφορούν κυρίως την αλλαγή του συντελεστή, ώστε να βγουν νέες άδειες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια, τη διαδικασία των μεταβιβάσεων και το άνοιγμα της αγοράς για τα ειδικά προμισθωμένα επταθέσια και εννιαθέσια οχήματα, τα οποία ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι στηρίζει σταθερά.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Βάσω Παπανδρέου επέκρινε όσους αναγάγουν ως εθνικό θέμα την απελευθέρωση του επαγγέλματος των ταξί τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Συνεχίζεται ένα θέμα, που εμείς το έχουμε αναγάγει ως εθνικό. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε για να τα απελευθερώσουμε είτε όχι. Υπάρχει ειδική εξαίρεση και τα ταξί ρυθμίζονται αποκλειστικά στη βάση εθνικών κριτηρίων» είπε επισημαίνοντας πως για «οτιδήποτε πρέπει να γίνει στη χώρα προκαλούμε ή βάζουμε δικαιολογία την τρόικα». 
«Μην διογκώνουμε το ρόλο της τρόικας εκεί που δεν υπάρχει» είπε η κ. Παπανδρέου.
Νωρίτερα, από το ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Γείτονας αμφισβήτησε ότι βρέθηκε η χρυσή τομή στο θέμα της απελευθέρωσης των ταξί, καθώς και στο ότι πρέπει για την Αθήνα να βγουν νέες άδειες, ενώ ο Νάσος Αλευράς υπογράμμισε την ανάγκη να ξεκαθαριστεί αν τίθεται θέμα τήρησης ευρωπαϊκών οδηγιών. Από την πλευρά του, ο Μίμης Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί, ο υπουργός να βρει τη χρυσή τομή και να αφομοιώσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν». 
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρώνης τόνισε ότι το κόμμα του έχει συμφωνήσει επί της αρχής και θα το ψηφίσει, αλλά θα πρέπει να γίνουν ορισμένες βελτιωτικές ρυθμίσεις, καθώς -όπως είπε- επιθυμεί ένα ελεγχόμενο και όχι αλόγιστο άνοιγμα του επαγγέλματος, ώστε να μην καταστραφούν οι επαγγελματίες του κλάδου.
Την στήριξη του κόμματός του στις αλλαγές που προωθεί ο υπουργός Υποδομών επισήμανε ο εισηγητής της ΝΔ Μιχάλης Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι στο σύνολό τους δίνουν λύση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα γίνουν οι αναγκαίες βελτιωτικές αλλαγές, για να λυθούν τα όποια προβλήματα έχουν προκύψει.

«Είναι σωστές οι πρόνοιες του νομοσχεδίου για τα ταξί και αν γίνουν δεκτές οι παρατηρήσεις του κόμματός μας θα βρούμε και τη χρυσή τομή που ο υπουργός προσπαθεί να βρει και όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι» ανέφερε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης.
Ο εισηγητής του ΚΚΕ Απόστολος Νάνος δήλωσε ότι το κόμμα του καταψηφίζει επί της αρχής, καθώς «το μόνο ωφελημένο από τη ρύθμιση θα είναι το μεγάλο κεφάλαιο» και πρόσθεσε ότι «το πραγματικό δίλημμα είναι να καταστεί η επικοινωνία κοινωνικό αγαθό και να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας υψηλού επιπέδου». 
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης έκανε λόγο για κοινοπραξία ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και κατηγόρησε τον κ. Βορίδη ότι για λόγους ψηφοθηρικούς θέλει να ικανοποιήσει και τα ταξί και το νέο του το κόμμα τη ΝΔ.
«Το μείζον και το σημαντικό είναι ότι και ως κυβέρνηση και ως Βουλή έχουμε συμφωνήσει πάνω σε ορισμένες αρχές. Με τη θέση του ελληνικού Κοινοβουλίου κλείνουμε ένα θέμα που έχει ανοίξει εδώ και ενάμιση χρόνο και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση» αντέτεινε ο υπουργός Υποδομών, κλείνοντας τη συζήτηση, και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ειδικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τη ρύθμιση της αγοράς των ταξί. Για λόγους υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος υπάρχουν εξαιρέσεις. Έχουμε να κάνουμε με μια ρύθμιση για να τακτοποιήσουμε έναν κλάδο. Δεν είναι το μείζον θέμα για να κάνουμε επανάσταση».

net Ειδήσεις (27-3-2012)

Άρθρο - Απόψεις - Προτάσεις Ν. Γκαρέλη (26/03/12)

ΟΠΟΙΟΣ κοιτάζει το ΔΕΝΔΡΟ χάνει το ΔΑΣΟΣ
------------ 1 9 7 6-------------

Ο τίτλος είναι συμβολικός και αποτελεί παράδειγμα προς ΑΠΟΦΥΓΗΝ. Να μην τύχουν την ίδια κατάληξη τα ΤΑΞΙ όπως και τα φορτηγά. Το 1976 η κυβέρνηση του Κων/νου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ με τον νόμο 383 των ΙΜΕ. ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες άνοιξε τον δρόμο για την εισβολή των κεφαλαιούχων επενδυτών στο χώρο των εμπορευματικών μεταφορών. Μέχρι τότε οι ιδιοκτήτες των φορτηγών ασκούσαν τις εμπορευματικές μεταφορές μέσα από τις οργανώσεις τους με την νομική μορφή των ΕΝΩΣΕΩΝ και των ΚΙΦΑ κοινοπραξία ιδιοκτητών φορτηγών. Όπως όλοι γνωρίζετε οι μεταφορές έχουν το πρώτο και το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ ακαθάριστο εθνικό προϊόν στο σύνολό τους. Είτε είναι εμπορευματικές είτε επιβατικές. Αναφέρομαι για τις μεταφορές σ’ όλη την ΚΛΙΜΑΚΑ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Για τις Χερσαίες, τις αερομεταφορές και τις ναυτιλιακές μεταφορές. Αυτό το κομμάτι του πλούτου και για οποιανδήποτε μέρος της ΚΛΙΜΑΚΑΣ οι επενδυτές καραδοκούν. Περιμένουν αυτό το κομμάτι που τους ενδιαφέρει να ΑΠΑΞΙΩΘΕΙ για να το πάρουν..πχ Απαξιώθηκε η ολυμπιακή από το κράτος που ήταν ο ιδιοκτήτης και αμέσως βρέθηκε ο αγοραστής....Το 1976 μερικοί πονηροί συνδικαλιστές φορτηγατζήδες νόμισαν ότι είναι δυνατοί και κατά την ΡΗΣΗ του Μ Α Ο ότι έχουν 4 όρχεις αλλά στην πορεία κατάλαβαν ότι οι 2 όρχεις είναι του επιβήτορα του δυνατότερου του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΥ. Ο νόμος 383 δεν έβαλε ασφαλιστικές δικλείδες που να διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη του φορτηγού με συνέπεια τα φορτηγά να απαξιωθούν και να πέσουν στα χέρια των κεφαλαιούχων και σήμερα να έχουμε τις Μεταφορικές Εταιρείες ΑΕ και Διαμεταφορικές ΑΕ. Τα φορτηγά να ανήκουν κατά μεγάλη πλειοψηφία στις ΑΕ και η αγορά των εμπορευματικών μεταφορών στις εταιρείες. Ο φορτηγατζής εντελώς απαξιωμένος και να παρακαλάει την εταιρεία για κανένα δρομολόγιο και η εταιρεία να του λέει δεν μου περισσεύει θα τα κάνω με τα δικά μου φορτηγά. Αυτή είναι περίπου η ιστορική εξέλιξη της μικρομεσαίας τάξης των φορτηγατζήδων.. Τα ΦΟΡΤΗΓΑ στην εταιρεία ΑΕ και αυτοί ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ στα αφεντικά ιδιοκτήτες των Μεταφορικών εταιρειών ΑΕ. Αποδείχθηκε ότι ο νόμος 383 /76 των ΙΜΕ ήταν το πρόπλασμα για την σταδιακή μείωση της μικρομεσαίας τάξης των ιδιοκτητών φορτηγατζήδων και η μεταφορά εμπορευμάτων να περάσει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

 --------ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ των ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ---------Τις μεταφορές προσώπων τις ασκούν τα ΜΜΜ και τα ΤΑΞΙ. Οι ρόλοι είναι διακριτοί και διαφορετικοί άλλος ο ρόλος του λεωφορείου και άλλος του ταξί...Το ΤΑΞΙ ασκεί επίσης συμπληρωματικό μεταφορικό έργο έναντι του ΜΜΜ. Άρα το κάθε μέσον έχει το δικό έργο στο σύνολο της επιβατικής αγοράς,  και διακρίνονται αυτά τα δύο μέσα από την μεταφορική τους ισχύ και την τιμολογιακή πολιτική των κομίστρων που την καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Κάνω αυτή την ανάλυση γιατί το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργού μεταφορών κ ΒΟΡΙΔΗ που το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε και αναρτηθεί στο διαδίκτυο προς διαβούλευση εισάγει και νέο όχημα που ονομάζεται ΕΔΧ από 5 μέχρι 9 θέσεων ΕΔΙ.ΜΙΣΘ. χωρίς μετρητή ταξίμετρο. Αυτό το μεταφορικό μέσο είναι ανταγωνιστικό με το ΤΑΞΙ 5 θέσεων και στο ζήτημα της μεταφορικής του ισχύς και στο και στο ζήτημα των κομίστρων. Τα κόμιστρα των ταξί τα καθορίζει η κυβέρνηση και τα κόμιστρα των ΕΔΧ .ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. τα καθορίζει η εταιρεία η ο ιδιοκτήτης του ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ. Το έργο του είναι η μεταφορά επιβατών με τηλεφωνική επικοινωνία και με άλλο ηλεκτρονικό μέσο από πόρτα-πόρτα όχι επιβάτες από δρόμο και πιάτσες....Αντίπαλος του ΕΔΧ ΕΙΔ,ΜΙΣΘ. είναι τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ. Το κόστος ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ και του ΤΑΞΙ και του ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ είναι ίδια έχουν διαφορά στην μεταφορική τους ΙΣΧΥ και στα ΚΟΜΙΣΤΡΑ για να ΑΠΑΞΙΩΣΟΥΝ τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ θα μειώσουν τα κόμιστρα έναντι του ΤΑΞΙ για να πάρουν δική τους την επιβατική αγορά ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ. Τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ οδηγούνται στην διάλυση και ΑΠΑΞΙΩΣΗ της ΑΞΙΑΣ της άδειας.
---------ΔΙΑΒΑΖΩ την ΣΚΕΨΗ του κ. Υπουργού ΒΟΡΙΔΗ μέσα από το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ----------
Το νομοσχέδιο είναι αντιγραφή του 3109/2003 νόμου ΒΕΡΕΛΗ κυβέρνηση Κ. ΣΗΜΙΤΗ. αυτό αναφέρεται στο άρθρο 112 καταργούμενες διατάξεις. Να το διαβάσετε, είναι αναρτημένο στο ΜΠΛΟΚ του σωματείου ταξί ΣΠΑΡΤΗΣ. Και ο κ. υπουργός ΒΟΡΙΔΗΣ έχει κάνει τις επιλογές του. Δεν έχει συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο τις ασφαλιστικές δικλείδες του νόμου 3109 που διασφάλιζαν τους ταξιτζήδες και το μεταφορικό τους έργο...
-------------Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ--------------
-------------1η Διαπίστωση------------
Καταργεί το άρθρο 4 του 3109 νόμου που καθορίζει τον μέγιστο κατοχής αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ από το ίδιο φυσικό πρόσωπο που είναι 2 ΤΑΞΙ το κάθε φυσικό πρόσωπο... και με το άρθρο 85 του νομοσχεδίου παράγραφος 6 και παρέχει το δικαίωμα το κάθε φυσικό πρόσωπο να έχει στην κατοχή του για την περιοχή της ΑΘΗΝΑΣ το 5 τοις εκατό του συνόλου των ταξί της ΑΘΗΝΑΣ περίπου 700 άδειες ταξί μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα φυσικό πρόσωπο. Σήμερα στην Αθήνα τα 14000 ταξί οι ιδιοκτήτες των μπορούν να γίνουν μέχρι 7000 με την διάταξη του άρθρου 85 παρ 6 του νομοσχεδίου ΒΟΡΙΔΗ μπορούν οι ιδιοκτήτες των ταξί της Αθήνας να γίνουν 20 ιδιοκτήτες για τα 14000 ταξί. Για την περιφέρεια το 5 τοις εκατό γίνεται 10 επί τοις εκατό. Αυτή η διάταξη είναι η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ για να διαλυθεί η μικρομεσαία τάξη των ιδιοκτητών ταξί της χώρας..Τα ΤΑΞΙ να απαξιωθούν και να τα πάρουν οι ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ που καραδοκούν.
----------2η Διαπίστωση------------
Καταργεί το άρθρο 6 του 3109 νόμου περί σύστασης Α Ε και ΣΥΝ/ΣΜΩΝ που είχε ασφαλιστικές δικλείδες για τον ιδιοκτήτη ταξί ..όπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σχηματίζεται μόνο με καταβολή μετρητών και η άδεια του ταξί δεν μετοχοποιείται. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και όχι ανώνυμες. Ο ιδιοκτήτης του ταξί παρέχει μόνο την ΧΡΗΣΗ του ΤΑΞΙ στην εταιρεία και το ταξί ανήκει στο ιδιοκτήτη και όχι στην εταιρεία. Το κάθε ταξί έχει 2 ψήφους και όχι από τον αριθμό των μετοχών. Τον αριθμό των ταξί που απαιτείται για να συσταθεί μια εταιρεία η και συν/σμός για να είναι βιώσιμος. Και με το άρθρο 87 του νομοσχεδίου ο υπουργός κ. ΒΟΡΙΔΗΣ επιτρέπει την σύσταση εταιρειών με νομική προσωπικότητα και συν/σμών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τον εταιρικό τύπο που θέλει ο καθένας όλα ΕΛΕΥΘΕΡΑ και ΑΣΥΔΩΤΑ χωρίς κανόνες. Ένας ιδιοκτήτης μέχρι 5 άδειες ΤΑΞΙ συστήνει δική του εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής θέλει. Ότι θέλει κάνει την κάνει ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρεία και παρέχει δουλειά αν του περισσεύει και σε άλλα ταξί.. Ζ Η Τ Ω οι κεφαλαιούχοι επενδυτές στον χώρο της επιβατικής μεταφοράς με ΤΑΞΙ άνοιξε ο ΔΡΟΜΟΣ για την ΑΛΛΩΣΗ και του ΤΑΞΙ.
------------3η Διαπίστωση------------
 Καταργεί την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του άρθρου 8 παρ.8 του νόμου 3109 που ορίζει ότι για την αγορά ΕΔΧ ΤΑΞΙ με συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται ο αγοραστής να έχει επαγγελματική άδεια οδήγησης και ειδική άδεια οδηγού ταξί. Με απλά λόγια ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ του κ. ΒΟΡΙΔΗ δεν θέτει περιορισμούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ιδιοκτήτης ταξί μπορεί να γίνει και ο μεγαλογιατρός ο μεγαλοδικηγόρος κλπ αρκεί να έχει χρήματα και να κάνει την δική του εταιρεία.... ΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.
------------4η Διαπίστωση----------
 με 5 άδειες ταξί ένας ιδιοκτήτης μετοχοποιεί τις άδειες για την συγκεντρωση κεφαλαίου και συστήνει δική ΑΕ ΤΑΞΙ..Οι Ανώνυμες Εταιρείες φορολογούνται με ποσοστό 23 τοις εκατό . και θα τις φτάσουν για να διευκολύνουν τους επενδυτές για να κάνουν επενδύσεις και να είναι ανταγωνιστικές με τις εταιρείες στο 15 τοις εκατό. Ο ιδιοκτήτης ταξί που ασκεί προσωπική ατομική επιχείρηση φορολογείται μέχρι του ποσού του 45 τοις εκατό ....Η ατομική επιχείρηση ταξί υπερφορολογείται μέχρι 3 φορές πάνω από την Α Ε εταιρεία ΤΑΞΙ το ΤΑΞΙ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ και οδηγείται στην αγκαλιά της εταιρείας του μεγαλογιατρού.
-------------ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-------------
Αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ του νόμου 3109 για να μείνουν τα ταξί στους ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ και το μεταφορικό ΕΡΓΟ στα ΤΑΞΙ.
Καλώ όλα τα σωματεία της χώρας να αναλύσουν με προσοχή το νομοσχέδιο και να καταθέσουν τροπολογίες στους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ της περιοχής των. Να πείτε στους κυρίους-κυρίους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ότι όλοι ψήφισαν τον νόμο 3109 με τις ασφαλιστικές δικλείδες που διασφαλίζουν την μικρομεσαία τάξη των ιδιοκτητών ταξί και του έργου τους. Και πρέπει με τη ψήφο τους στην ΒΟΥΛΗ αυτό να το κάνουν ΠΡΑΞΗ. Τα κόμματα, οι κυβερνήσεις και οι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ κρίνονται από τα έργα τους την ψήφο τους και όχι από τα λόγια τους. Η τύχη του ΚΛΑΔΟΥ της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ σας και των ΠΑΙΔΙΩΝ σας αγαπητοί συνάδελφοι είναι στα χέρια σας. Να μην σας εξαπατήσουν με το τι λέει η ΤΡΟΙΚΑ. Η ΤΡΟΙΚΑ την ενδιαφέρει μόνο πως να αυξηθούν οι φόροι για να πάρει τα δανεικά της. Το ΤΑΞΙ είναι περιουσία και αν θέλει κάποιος να το πάρει είτε είναι πολίτης είτε το κράτος το ΠΛΗΡΩΝΕΙ και το παίρνει με τιμή που ορίζει η αγορά και όταν πρόκειται για απαλλοτριώσεις το δικαστήριο τέρμα τα παραμύθια του καλοκαιριού μας τελείωσε. Αυτά πού αναφέρονται στο νομοσχέδιο του κ ΒΟΡΙΔΗ είναι ζητήματα πολιτικής της κυβέρνησης και των κυρίων-κυρίων ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.

Αθήνα 26 Μαρτίου 2012
με αγάπη ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΡΕΛΗΣ

Απελευθέρωση ταξί mega (26/3/2012)

Το άνοιγμα του επαγγέλματος στα ταξί πυροδοτεί νέα πολιτική σύγκρουση, καθώς λίγες μέρες μετά την έντονη διαφωνία Ραγκούση στο υπουργικό, το ΠΑΣΟΚ πήρε κεντρική θέση, διαφοροποιούμενο από τη ρύθμιση που έφερε ο Μάκης Βορίδης. Η ακριβής θέση, όπως διατυπώθηκε στη σύσκεψη που είχε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τους υπουργούς του κόμματος, είναι ότι "το νομοσχέδιο Βορίδη δεν εκφράζει καθ' ολοκληρίαν το ΠΑΣΟΚ". Από την Ιπποκράτους ζητούν να αλλάξει ο αλγόριθμος ώστε να εκδοθούν νέες άδειες και άνοιγμα της αγοράς για τα εννιαθέσια ειδικά προμισθωμένα οχήματα, ενώ θέτουν ως προϋπόθεση την έγκριση του νομοσχεδίου από την τρόικα. Ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Μαγκριώτης, μάλιστα, σε δήλωσή του έστρεψε τα πυρά του κατά του Μάκη Βορίδη, τονίζοντας πως "το νομοσχέδιο Βορίδη είναι στην ουσία νομοσχέδιο Λυμπερόπουλου". Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει την πρόταση του υπουργού Μεταφορών Μάκη Βορίδη, ενώ η δική της πρόταση είναι να τεθούν και κοινωνικά κριτήρια στην έκδοση νέων αδειών. "Οι νέες άδειες να είναι αμεταβίβαστες για πέντε χρόνια. Να τεθεί περιορισμός στη μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε εννιαθέσια βαν. Να ληφθούν υπ' όψιν και κοινωνικά κριτήρια για την έκδοση νέων αδειών" δήλωσε ο τομεάρχης Μεταφορών της ΝΔ Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ο υπουργός Μεταφορών κ. Βορίδης, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που συζητά το θέμα, εμφανίσθηκε έτοιμος να κάνει αλλαγές που θα έρθουν μέσω νομοτεχνικών βελτιώσεων. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρώνης έθεσε στην επιτροπή το πλαίσιο της πρότασης του κόμματός του, λέγοντας: "Επί της αρχής συμφωνούμε, ζητάμε όμως αύξηση συντελεστή για να βγουν νέες άδειες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τουριστικές περιοχές. Γενικά για την περιφέρεια πρέπει να το δούμε ανά περιοχή". Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της επιτροπής, οι "πράσινοι" βουλευτές διαφώνησαν και με τη διαδικασία του επείγοντος με την οποία συζητείται το νομοσχέδιο, αλλά και με τον αριθμό των άρθρων. Μεταξύ αυτών ο Πάνος Μπεγλίτης, ο Κώστας Γείτονας και ο Γιάννης Διαμαντίδης, που ήταν και ο πιο αιχμηρός, λέγοντας: "Έχουμε ξεφύγει από κάθε όριο. Το νομοσχέδιο αυτο εχει πάρα πολλά άρθρα και κάνει ρουσφέτια και τακτοποιήσεις υπουργών. Να τελειώνει αυτή η ιστορία". Στην ίδια συνεδρίαση, όμως, ο Μάκης Βορίδης δέχτηκε και τα πυρά των βουλευτών του ΛΑΟΣ, με τον Αστέριο Ροντούλη να τονίζει: "Υπάρχουν υπουργοί που πρέπει να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και να την κάνουν γρήγορα. Αναφέρομαι σ' εκείνους που όταν ήταν σε άλλο κομματικό σχηματισμό καυτηρίαζαν τέτοιες πρακτικές και τώρα που διακατέχονται από νεοφιλελεύθερες απόψεις τις αποδέχονται". "Αντιπαρέρχομαι ως ασημαντότητες τις αναφορές περί βρώμικης δουλειάς" απάντησε ο Μάκης Βορίδη

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 17/26.3.2012 Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ 
ΤΗΛ.: 210 5285617 
FAX: 210 5285599 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17

ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)».
Με την αριθ.Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012.
Μεταξύ των άλλων ως προϋποθέσεις τέθηκαν:
- ελάχιστο οφειλόμενο ποσό 2.500€, στο οποίο να περιλαμβάνονται κάθε είδους εισφορές χωρίς τα τέλη καθυστέρησης και
- ελάχιστο ποσό δόσης διακόσια πενήντα ευρώ (250€)
Μετά από διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. Φ 80000/οικ.5049/365/20.3.2012) τροποποιούμε την αρ. Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο ως προς το ελάχιστο ποσό οφειλής και δόσης.
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση ανεξαρτήτως ελαχίστου ποσού οφειλής (χωρίς τα Τ.Κ.) και δόσης.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίστηκαν με την αρ. Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο.
Ασφαλισμένοι που ενδεχομένως, υπήχθησαν σε ρύθμιση με άλλες διατάξεις λόγω του ότι οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους ήταν κάτω των 2.500€, δύνανται με αίτησή τους να διακόψουν τη ρύθμιση στην οποία υπήχθησαν και με νεότερη αίτησή τους να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012.
Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπηρετούντες στο Τμήμα σας υπάλληλοι.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ 
Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


Σχέδιο Νόμου - Ευνοϊκές Ρυθμίσεις για τον Ο.Α.Ε.Ε. (25/03/12)


Με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της 22/03/12 και κατατέθηκε στη Βουλή εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο άμεσα.
Το πρώτο κομμάτι του κειμένου είναι απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση και το δεύτερο από το  σχετικό άρθρο (36) του Σχεδίου Νόμου. Με κόκκινη και έντονη γραμματοσειρά επισημαίνουμε τις σημαντικότερες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ
Αιτιολογική Έκθεση
Άρθρο 36
1. Με την παράγραφο 1, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που δεν έχουν οφειλές στον Οργανισμό μεγαλύτερες από το ποσό των 20.000 ευρώ, να πάρουν την απαραίτητη από την κείμενη νομοθεσία βεβαίωση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το Δημοσίας Χρήσεως όχημά τους.
…………………………………………………………………………………………..
3. Με την παράγραφο 3, το ανώτατο όριο οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που υποβάλουν αίτηση για σύνταξη ανέρχεται στα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει τη διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.
………………………………………………………………………………………….
5. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, η επιβίωση των επιχειρήσεων των οποίων εξαρτάται άμεσα από τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, δυσκολεύονται πολλές φορές να ανταποκριθούν εγκαίρως και με συνέπεια στην καταβολή των εισφορών τους. Εξαιτίας αυτού, τους δίνεται με την παρούσα διάταξη η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή ακόμα και στην αμέσως κατώτερη και από αυτήν, προκειμένου να μειωθεί προσωρινά το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους και να επιτευχθεί η, κατά το δυνατόν, οικονομική τους ανακούφιση.
Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης από τον Οργανισμό είναι είτε οι ασφαλισμένοι να μην έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή είτε να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και να καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια. Σε περίπτωση που δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθμισής τους, αν υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν πριν την υποβολή της αίτησής τους.
Η ισχύς της διάταξης παύει στις 31.12.2014 και από 01.01.2015 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε αυτήν επανέρχονται αυτοδικαίως στην αρχική τους ασφαλιστική κατηγορία. Τέλος, δίνεται με εξουσιοδοτική διάταξη η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει τη διαδικασία, τον τρόπο και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 36
Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ
1. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση χορηγείται και σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του στον Οργανισμό δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και έχει συμψηφιστεί ή παρακρατείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), και είτε έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).»
 β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι συμβολαιογράφοι καθώς και κάθε αρμόδια κατά νόμο αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τη βεβαίωση της παραγράφου 3.»
3. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώτατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
5. Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως τις 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης, α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρεωτικά από την 01.01.2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, κάθε λεπτομέρεια και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.