ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΔΡΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΕΔΧ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Για λήψη της Απόφασης  ΕΔΩ