Τοποθετήσεις Στελεχών του Κλάδου στην Βέροια

Παλιό αλλά καλό!
Από την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στην Βέροια την 5η Δεκεμβρίου 2012.
Στο πρώτο βίντεο τοποθετείται ο Κώστας Μπότσογλου, Επικεφαλής της "ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ" - μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ταξί Θεσσαλονίκης «ΕΡΜΗΣ».
Στο δεύτερο βίντεο τοποθετείται ο Αλέξανδρος Αμαξόπουλος μέλος της Επιτροπής Αγώνα ταξί Θεσσαλονίκης.