«Μη καταβολή Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2013»


Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α20615/2102/9-5-13 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές του ΠΑΣΧΑ 2013 στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγώνταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2013.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ