Α Ι Τ Η Σ Η : Προς Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για έναρξη λειτουργίας Ταξιμέτρου

                                         Α Ι Τ Η Σ Η 
                                           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
1)     Γραφείο Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
2)     Γραφείο Υφυπουργού κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου
3) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών 

Κοινοποίηση: Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί.

ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου

Στο ήδη ψηφισθέν, την 01η Οκτωβρίου 2013, νομοσχέδιο «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» και για το οποίο εκκρεμεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουμε να επισημάνουμε το εξαιρετικά σημαντικό και επείγον -ασύμβατο και αντικρουόμενο με άλλα ισχύοντα κατά την άποψή μας- νέο δεδομένο που προκύπτει από συγκεκριμένη διάταξη του ψηφισθέντος σχεδίου:
Στην παρ. 6 του άρθρου 106 αναφέρεται:
Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η προμίσθωση Ε.Δ.Χ. γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στις περιπτώσεις αυτές, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία από το σημείο επιβίβασης του πελάτη».
Με την παράγραφο αυτή, όπως διατυπώνεται, προκύπτει ότι, ανεξάρτητα του που εδρεύει το προμισθωμένο –κληθέν- ταξί, ο οδηγός θέτει το ταξίμετρο σε λειτουργία στο σημείο της επιβίβασης του πελάτη, κάτι που σημαίνει ότι στο ταξί, μέχρι να μεταβεί στον πελάτη δεν θα έχει τεθεί σε λειτουργία το ταξίμετρο. Τούτο αντίκειται και έρχεται σε πλήρη διαφωνία με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4070/12 ήτοι:
6. Έναρξη - Τέλος διαδρομής ΤΑΞΙ: Η έναρξη της διαδρομής του μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ προκειμένου να αρχίσει να υπολογίζεται το κόμιστρο διαδρομής, καθώς και το τέλος αυτής, προσδιορίζονται ως εξής:
 Α. Έναρξη διαδρομής:
 α) Η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ: Όταν αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του, σημείο εκκίνησης είναι το σημείο παραλαβής του επιβάτη. Όταν ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, σημείο εκκίνησης είναι τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
 β) Η επιβίβαση του επιβάτη: Αυτή γίνεται μέσα ή έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. Εάν ο επιβάτης βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ για την παραλαβή του επιβάτη, θα γίνει από τα διοικητικά όρια της έδρας του με τελικό προορισμό του επιβάτη την έδρα του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
Συνεπώς, με τα προαναφερόμενα οριζόμενα προκύπτει ότι το ταξίμετρο πρέπει να τίθεται σε λειτουργία στα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί όταν το σημείο επιβίβασης του πελάτη βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας αυτού. Με τον τρόπο αυτό, πέραν των άλλων, επιτυγχάνεται και η διαπίστωση, σε ενδεχόμενο έλεγχο, για το νόμιμο ή μη της προμίσθωσης.
Επικρατεί εξαιρετικά μεγάλη σύγχυση στον Κλάδο από την διατύπωση της εν λόγω παραγράφου και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε -και πριν εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ- με διευκρινιστική/ερμηνευτική εγκύκλιο η με διόρθωση της διατύπωσης, ή με ότι άλλο προβλέπεται, να ξεκαθαρίζεται σαφέστατα η χρήση (θέση σε λειτουργία) του ταξίμετρου στην προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτ/του τόσο για εντός όσο, κυρίως, και για εκτός διοικητικής έδρας. 

Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2013

Μετά τιμής!
 Αποστολίδης Γρήγορης πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ταξί Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης & πρόεδρος Eurotaxi Καβάλας & μέλος Δ.Σ. Σωματείου ταξί Καβάλας· (τηλ.: 6936 134620, e-mail: apostolidistaxi@gmail.com)
  Πιπερίδης Νίκος γενικός γραμματέας Σωματείου ταξί Λάρισας· (τηλ.: 6942 437374, e-mail: nickripper258@gmail.com)
 Ροϊνός Σωτήρης πρόεδρος του Σωματείου ταξί Σπάρτης & μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί. (τηλ.: 6937 134229, e-mail: sroinos@gmail.com)