ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30.753.786,39€ στις Περιφέρειες της χώρας για εξόφληση Σχ. Έτους 2013-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Α.Τσιλοφύτη
Τηλέφωνο: 213 136 4708
Fax: 213 136 4713
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 101 83

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της περ.η της παρ.10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (171 Α΄)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις».

5. Το Π.Δ. 89/10.6.2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ.Υ490/01.08.2014 (2110 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη».

7. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

8. Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας από τις Περιφέρειες της Χώρας και αφορούν στο πραγματικό κόστος συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013-2014.

9. Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 30.753.786,39€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, για εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 354.100,00
Π.Ε.ΕΒΡΟΥ 484.821,84
Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ, Π.Ε.ΘΑΣΟΥ 611.848,00
Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 458.911,01
Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ 315.138,00

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2.224.818,85

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε.ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ,
ΔΥΤΙΚΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 641.796,31
Π.Ε.ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.388.577,51
Π.Ε.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 781.617,00
Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 647.494,96
Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 135.129,62

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.594.615,40

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ & Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 250.180,53
Π.Ε.ΣΑΜΟΥ 101.399,20
Π.Ε ΙΚΑΡΙΑΣ 154.971,98
Π.Ε.ΧΙΟΥ 267.630,84

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 774.182,55

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.332.410,72
Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ 1.081.300,80
Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ 828.620,00

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.242.331,52

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 246.066,31
Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 177.752,00
Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ 694.505,85
Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 463.277,00

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.581.601,16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε.ΑΡΤΑΣ 518.717,46
Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 253.157,66
Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 661.316,43
Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 312.738,42

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1.745.929,97

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 800.700,00
Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ 881.400,00
Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 405.883,13
Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 610.369,63

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.698.352,76

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40.014,97
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 639.036,33
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ 114.700,48
Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 83.255,47

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 877.007,25

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ 1.106.559,34
Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.088.031,24
Π.Ε.ΚΙΛΚΙΣ 462.215,85
Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ 637.505,61
Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ 548.265,94
Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ 583.300,00
Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 596.543,00

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.022.420,98

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.545.431,37
Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 333.183,74
Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.003.318,87
Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ 1.401.340,97

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4.283.274,95

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε. Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 81.591,59

Σύνολο-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 81.591,59

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 573.141,91
Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 808.633,46
Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 320.675,32
Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 634.116,65
Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 120.900,00

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2.457.467,34

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 344.511,10
Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 642.800,00
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ 182.880,97

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.170.192,07

Γενικό άθροισμα 30.753.786,39Β. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ. Στην περίπτωση που μετά την εξόφληση του συνόλου των δαπανών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 προκύψουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να διατεθούν για αντίστοιχες δαπάνες μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους 2014-2015, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσής μας για το ύψος των ποσών αυτών.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ