21.000.000 ΕΥΡΩ για πληρωμή μεταφοράς μαθητών


Για λήψη της απόφασης   ΕΔΩ