Γιώργος Καραμήτσας: ορισμός του ως Αντιδήμαρχος Άργους - ΜυκηνώνΈνας πολύ καλός συνάδελφος από την Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου ταξί Άργους, Γιώργος Καραμήτσας, ανέλαβε τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου στο Δήμο Άργους - Μυκηνών. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος με σχετική απόφασή του όρισε τον Γιώργο Καραμήτσα Αντιδημάρχο για την διετία 2013-2014 αναθέτοντάς του παράλληλα και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 §  Εποπτεία της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου:
§  Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία καθαριότητας και ανακύκλωσης.
§  Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
§  Υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
§  Διαχείριση, κίνηση και συντήρηση οχημάτων του Δήμου και των μηχανημάτων έργου.
§  Θέματα περιβάλλοντος.
§  Συντήρηση πρασίνου και κήπων.
§  Λειτουργία σφαγείων.
§  Διαχείριση οργάνωση, καθημερινή εποπτεία των εργαζομένων στην καθαριότητα, το πράσινο, του τεχνικού προσωπικού πλην ηλεκτρολόγων.
Ευχόμαστε καλή δύναμη στο Γιώργο για το έργο που ανέλαβε και είμαστε σίγουροι για την επιτυχία του!