ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ EASY RADIO TAXI ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ