Φωτογραφίες από τις Συγκεντρώσεις και Πορείες των ιδιοκτητών ταξί στη Θεσσαλονίκη (10/09/11) και στην Αθήνα (14/09/11)

Φωτογραφία από την Πορεία των ιδιοκτητών ταξί στη Θεσσαλονίκη (10/09/11)
Για άνοιγμα και λήψη των υπόλοιπων φωτογραφιών από την πορεία στη Θεσσαλονίκη  ΕΔΩ

Φωτογραφία από την Πορεία των ιδιοκτητών ταξί στη Αθήνα (14/09/11)
Για άνοιγμα και λήψη των υπόλοιπων φωτογραφιών από την πορεία στη Αθήνα  ΕΔΩ