Επιστολή προς Υφυπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Μιχ. Παπαδόπουλο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Αποστολίδη Γρήγορη προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ταξί Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης & πρόεδρου Eurotaxi Καβάλας & μέλους Δ.Σ. Σωματείου ταξί Καβάλας·
 Βασιλάκη Βαγγέλη μέλους Δ.Σ. Σωματείου ταξί Πτολεμαΐδας·
Δεληάγγελου Νίκου γ.γ. Σωματείου ταξί Χαλκιδικής·
Κορδώση Γιάννη προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ταξί Πελοποννήσου & πρόεδρου Σωματείου ταξί Κορίνθου & μέλους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί·
Πιπερίδη Νίκου γ.γ Σωματείου ταξί Λάρισας·
Ροϊνού Σωτήρη πρόεδρου του Σωματείου ταξί Σπάρτης & μέλους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί.

Προς τον

Τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο

Κοινοποίηση:
Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί·
Σωματεία ταξί, Περιφερειακά Συμβούλια ταξί, Ραδιοταξί. 

ΘΕΜΑ: «Πρόσθετο Δικαίωμα» Ραδιοταξί

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Στο Σχέδιο Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε εχθές (09/09/13) από το Υπουργείο σας προς ψήφιση στη Βουλή και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ', «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» περιλαμβάνονται διατάξεις για τα Ραδιοταξί, που αν ψηφιστούν και ισχύσουν ως αναφέρονται θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα σε αυτά. Και αναφερόμαστε κυρίως στο «πρόσθετο δικαίωμα Ραδιοταξί» (επικόμιστρο)  που οι σχετικές αναφερόμενες διατάξεις υποχρεώνουν τους οδηγούς των ταξί που είναι ενταγμένοι σε νομικά πρόσωπα (Ράδιο ταξί) να το εισπράττουν σε κάθε διαδρομή που εξυπηρετούν μέσω του κέντρου του Ραδιοταξί. Επιπλέον προβλέπεται, ότι, εφόσον στη μη είσπραξη του «πρόσθετου δικαιώματος» από τους οδηγούς έχει συμπράξει και το Ραδιοταξί, επιβάλλονται σ’ αυτό οι ανάλογες -προβλεπόμενες- κυρώσεις. Επίσης, στη σχετική παράγραφο (18), προβλέπεται θέση λειτουργίας του ταξιμέτρου με την επιβίβαση του πελάτη· αυτό ισχύει, ασφαλώς, όταν η επιβίβαση γίνεται εντός των ορίων της περιμετρικής της έδρας του Ραδιοταξί. Εδώ καταθέτουμε τον πρώτο προβληματισμό/ερώτημά μας: Τι θα ισχύει όταν η επιβίβαση του πελάτη γίνεται εκτός των ορίων της περιμετρικής ζώνης μιας έδρας; Με τα ισχύοντα, σήμερα, όταν η επιβίβαση γίνεται εκτός των ορίων της περιμετρικής, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στα όρια αυτής.
Πριν σας παραθέσουμε τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή μας, η ισχύς μιας τέτοιας διάταξης (υποχρεωτική είσπραξη «πρόσθετου δικαιώματος») θα επιφέρει πλήγμα στα Ραδιοταξί, επιγραμματικά, θα αναφερθούμε στην ισχύουσα κατάσταση. Το επικόμιστρο στα Ραδιοταξί ίσχυσε για πρώτη φορά το 1991 (Απόφ. ΥΜΕ.: 27080/444/11-10-91 – ΦΕΚ Β΄ 845 15/10/91) και ως κύριος λόγος επιβολής τους ήταν, πέρα από την παροχή κινήτρου για δημιουργία τέτοιων δικτύων προς την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η δυνητική κάλυψη της κενής διαδρομής (χωρίς ταξίμετρο - εντός περιμετρικής ζώνης) από την ανάληψη της εντολής/κλήσης μέχρι την επιβίβαση του πελάτη. Από τότε και μέχρι σήμερα σε κάθε Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών για τον καθορισμό/αναπροσαρμογή των δεικτών του κομίστρου Ε.Δ.Χ. αυτ/των περιλαμβάνονταν και αυτοί οι δείκτες, όπου η ισχύουσα: A 5790/575/24−4−2009 (B΄ 756) Απόφασή σας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Α 17463/1654/22−4−10 (Β΄ 566) Απόφαση ορίζει ως πρόσθετο δικαίωμα Ραδιοταξί: α) το ποσό του 1.70 € (πλέον 13% ΦΠΑ) στην απλή κλήση και β) ποσό 3,00 έως 5,00 € (πλέον 13% ΦΠΑ) για το προκαθορισμένο χρόνο (ραντεβού). Το πρόσθετο αυτό δικαίωμα από την αρχή της επιβολής του (το 1991) εισπράττονταν από όλα σχεδόν τα Ραδιοταξί της Χώρας· μάλιστα ορισμένα Ραδιοταξί -παρανόμως- εισέπρατταν έως και το διπλάσιο αυτού, κάτι που ανάγκασε το Υπουργείο σας να προβλέψει κυρώσεις για αυτές τις πρακτικές (ν. 3534/2007 άρθ. 17, παρ. 3 – Α΄ 40).
Από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, που η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση χτύπησε όσο κανέναν άλλο τον Κλάδο μας, τα Ραδιοταξί βλέποντας την θλιβερή πραγματικότητα, δηλαδή την κατάρρευση του μηνιαίου αριθμού κλήσεων, και για να επιβιώσουν, προχώρησαν  (αμφισβητούμενο και αντικρουόμενες οι απόψεις για το νόμιμο ή παρά το νόμο) στη δραστική μείωση ή στην κατάργηση του «πρόσθετου δικαιώματος». Η Βέροια, η Καβάλα, η Νάουσα, η Καλαμάτα, οι Σέρρες, η Πτολεμαΐδα, η Λαμία, η Χαλκίδα, η Σπάρτη, η Λειβαδιά, η Θήβα, η Κομοτηνή, η Μεσσήνη είναι μερικές από τις πάρα πολλές μεγάλες και μικρότερες πόλεις της Περιφέρειας όπου τα οικεία Ραδιοταξί, προκειμένου να συγκρατήσουν την κατρακύλα, αλλά και να δώσουν ένα κίνητρο στον πολίτη/πελάτη τους μείωσαν ή κατάργησαν στις περισσότερες των περιπτώσεων το «πρόσθετο δικαίωμα»· αλλά και ορισμένα Ραδιοταξί της Αττικής έχουν μειώσει η καταργήσει το «πρόσθετο δικαίωμα». Επιπλέον, εκτός της οικονομικής κρίσης, ένα σωρό άλλοι παράγοντες συνέβαλαν στην μείωση του έργου των Ραδιοταξί· μερικοί από τους κυριότερους είναι: η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, όπου, κυρίως στις πόλεις της Περιφέρειας που οι διαπροσωπικές σχέσεις οδηγού ταξί και πελάτη είναι ισχυρές, επέφερε έναν ανταγωνιστή που δεν υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Σ΄ αυτή λοιπόν την οικονομική κρίση που ο πολίτης υπολογίζει και το μισό ευρώ, οι οδηγοί των ταξί σταλιάζουν με τις ώρες στις πιάτσες, η τηλεφωνική επαφή του πελάτη απευθείας στον οδηγό ταξί αποτελεί κίνητρο κέρδους και για τους δυο. Μη καταβολή «πρόσθετου δικαιώματος» στον πρώτο, δουλειά (που δεν έχει και παλεύει για να βρει) στον δεύτερο. Επίσης, η ιλιγγιώδης ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεφωνίας, ιντερνέτ, Smart Phones, application – εφαρμογών κ.λπ.) έχει αλλάξει πολλά από τα δεδομένα της λειτουργίας των Ραδιοταξί που μέχρι πριν μια πενταετία είχε ως μοναδικό τρόπο λειτουργίας την κλασική τεχνολογία του VHF. Σήμερα είναι δυνατή η λειτουργία Ραδιοταξί με λιγότερους ή καθόλου υπαλλήλους (ραδιοτηλεφωνήτριες), κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλά Ραδιοταξί. Τέλος, με την ισχύ του ν. 4070/12 που απελευθερώνει και επιτρέπει την ίδρυση όλων των εταιρικών μορφών στα Ε.Δ.Χ. αυτ/τα, του ν. 4072/12 (νέα εταιρική μορφή ΙΚΕ), αλλά και η παρουσία τρίτων (μη ιδιοκτητών ταξί), εταιριών που παρέχουν -ως ενδιάμεσοι- υπηρεσίες Ραδιοταξί οδήγησαν σε αύξηση του ανταγωνισμού.    
Με όλα αυτά λοιπόν αναρωτιόμαστε και προβληματιζόμαστε:
1.  Πως είναι δυνατόν σήμερα το επιβατικό κοινό αυτό των πόλεων (ουσιαστικά το σύνολο σχεδόν του επιβατικού κοινού των ταξί της - τουλάχιστον Περιφέρειας) που γνωρίζει ένα συγκεκριμένο ποσό στη διαδρομή του να αποδεχθεί μια τέτοια αλλαγή/ανατροπή με την υποχρεωτική επιπλέον καταβολή του «πρόσθετου δικαιώματος», έστω αν και αυτό είναι λιγότερο από σήμερα;
2. Τι αντίχτυπο και ποιες συνέπειες θα έχει αυτό στην αξιοπιστία και τον κύκλο εργασιών των Ραδιοταξί όταν μάλιστα η οικονομική δυσπραγία των πολιτών έχει αυξανόμενο ρυθμό και ο αριθμός των πελατών μας είναι συνεχώς μειούμενος;   
3.  Πως είναι δυνατόν να πείσουμε τους εναπομείναντες πελάτες μας για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ρύθμισης, αύξησης του κομίστρου δηλαδή, όταν αυτοί είναι κυρίως συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, ασθενείς και στους οποίους έχει περικοπεί ο μισθός ή σύνταξη και το ταξί το παίρνουν από ανάγκη και μόνο;
4. Ποιο θα είναι το αντίκτυπο και το μερίδιο ευθύνης για την Πολιτεία και το Υπουργείο μια ενδεχόμενη αύξηση και πως θα αντιμετωπισθεί από τα μέσα ενημέρωσης;
5. Πως είναι δυνατόν και εφικτό σε μια Χώρα, με τους ανύπαρκτους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να ελεγχθεί ο ανταγωνιστής του Ραδιοταξί αν εισπράττει ή όχι το «πρόσθετο δικαίωμα»;
6. Γιατί με τις -προτεινόμενες- ρυθμίσεις επιβάλλεται ένας ιδιότυπος «ρατσισμός» εναντίον του νομικού προσώπου (Ραδιοταξί) σε σχέση με το φυσικό πρόσωπο (ιδιοκτήτης/οδηγός ταξί), όταν το Ραδιοταξί υποχρεούται στην είσπραξη «πρόσθετου δικαιώματος» και ο οδηγός του ταξί είναι ελεύθερος να μισθωθεί μέσω του κινητού τηλεφώνου του χωρίς σ’ αυτόν να επιβάλλεται (και ούτε αυτό είναι φυσικά δυνατό να συμβεί) η είσπραξη «πρόσθετου δικαιώματος»; Δεν αποτελεί αυτό έναν καταφανώς άδικο και αθέμιτο ανταγωνισμό που σχηματοποιείται με απόφαση και επιβαλλόμενους περιορισμούς από την ίδια την Πολιτεία;
Το πλέγμα των Ραδιοταξί είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και ζωτικής σημασίας κομμάτι για τον Κλάδο μας και η όποια οργάνωσή του θα πρέπει να εδράζεται κυρίως εκεί. Μονοσήμαντες νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς εμβάθυνση του όλου θέματος δεν θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν το κύριο νομοθετικό πλαίσιο των Ραδιοταξί να διέπεται από Προεδρικά Διατάγματα (482/87 & 587/88) περασμένων δεκαετιών, επικρατουσών σήμερα εντελώς διαφορετικών επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών συνθηκών.
Εμείς προτείνουμε:
1.  καταρχάς, την κατάργηση υποχρέωσης είσπραξης του «πρόσθετου δικαιώματος» από τα Ραδιοταξί·
2. τον καθορισμό του ύψους των δεικτών του από το μηδέν έως τα ανώτατα ισχύοντα σήμερα ποσά·  
3. την δυνατότητα στο νομικό πρόσωπο (Ραδιοταξί) να καθορίζει το ακριβές χρηματικό ποσό του «πρόσθετου δικαιώματος», κοινοποιούμενης της σχετικής απόφασης, πέρα των άλλων, στην οικεία Περιφέρεια και στις Αρμόδιες φορολογικές Αρχές. Άλλωστε το δικαίωμα καθορισμού ακριβές ποσού του δικαιώματος δίνεται στο νομικό πρόσωπο και σήμερα, δεδομένου ότι το ποσό του προκαθορισμένου ραντεβού (3,00 – 5,00 €), έμμεσα προκύπτει ότι το καθορίζει με σχετική απόφασή του το κάθε Ράδιο ταξί.   
4. Την άμεση έναρξη διαλόγου για ένα πιο ευέλικτο τιμολόγιο (και αναφερόμαστε σε όλους τους δείκτες του), που ναι μεν δεν θα πρέπει να είναι παντελώς ελεύθερο και ασύδοτο, θα δίνει όμως περιθώρια ανάπτυξης και υγιούς ανταγωνισμού σε έναν κλάδο που ουσιαστικά πένεται· κυρίως όμως θα μας δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους νέους -αυξανόμενους- ανταγωνιστές μας που η Πολιτεία επέβαλε τα τελευταία δυο χρόνια (ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ, ΕΙΧ ενοικιαζόμενα μετά οδηγού, Βαν Ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων) και αυτούς που σχεδιάζει να επιβάλει τώρα (ΕΔΧ αυτ/τα ΕΙΔΜΕΤ) και οι οποίοι έχουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα/όπλο εναντίον του -συμβατικού- ΕΔΧ ταξί, που δεν είναι άλλο από τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ταξί με χαμηλότερες/ανταγωνιστικότερες τιμές. 
Κύριε Υπουργέ είμαστε πεπεισμένοι ότι η ευρυμάθεια και το εξαιρετικό ενδιαφέρον σας για τα θέματα του Κλάδου μας -και κυρίως της Περιφέρειας-, καθώς και η επιθυμία σας για λύση θα σας οδηγήσουν να ενσκήψετε άμεσα στο θέμα που σας εκθέσαμε. Θα ικανοποιηθούμε ιδιαιτέρως αν βρείτε το χρονικό περιθώριο για να συνδιαλαγούμε και δια ζώσης.

10 Σεπτεμβρίου 2013
Με εκτίμηση!

Αποστολίδης Γρήγορης (τηλ.: 6936 134620, e-mail: apostolidistaxi@gmail.com)
Βασιλάκης Βαγγέλης (τηλ.: 6976 697148, e-mail: taxi.ptolemeos@gmail.com
Δεληάγγελος Νίκος (τηλ.: 6942 017183, e-mail: ekfrasi1@yahoo.gr)
Κορδώσης Γιάννης (τηλ.: 6944 189676, e-mail: johnbytaxi@yahoo.gr)
Πιπερίδης Νίκος (τηλ.: 6942 437374, e-mail: nickripper258@gmail.com)
Ροϊνός Σωτήρης (τηλ.: 6937 134229, e-mail: sroinos@gmail.com)
Για λήψη της επιστολής  ΕΔΩ