ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
«Η ΑΠΕΛΛΑ»
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 61 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλ/Fax: 27310-83608. fax.: 2731 500501
Κιν. 6937-134229/ 6974314388
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

«ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΓΥΘΕΙΟΥ-ΣΥΝ.ΠΕ»
Τηλ.: 27330 23400
Fax: 27330 22366
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

                          ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
«Ο  Ε Υ Ρ Ω Τ Α Σ»
                                                                        Έδρα: Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. 6944-837684
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

            ΕΝΩΣΗ ΛΑΚΩΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
                                                                 Ε.Λ.Ι.Α.
Ξηροκάμπι Φάριδος Σπάρτης τηλ. 6944 459909
                                 E-mail: giorgosperdikis@hotmail.gr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΔΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
Δημοτικών Ενοτήτων Οιτύλου & Ανατολικής Μάνης
Δήμου Ανατολικής Μάνης
Άλικα Ανατολικής Μάνης τηλ.: 6945 558019
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    
                                                                           Σπάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

  
Κύριε πρόεδρε

Σε συνέχεια της σημερινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σπάρτη (Διοικητήριο Λακωνίας), υπό την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Ντία Τζανετέα, με την συμμετοχή τη δική σας, των εκπροσώπων μας (όλων των Σωματείων ταξί της Λακωνίας) και αρμόδιων Υπηρεσιακών παραγόντων (Διευθύνσεις: Ανάπτυξης Τμήμα δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα άρσης του αδιεξόδου στην μη συμμετοχή του συνόλου σχεδόν των ιδιοκτητών/εκμεταλλευτών ταξί στη μεταφορά μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σήμερα, όπως και εσείς, παραλάβαμε από την κ. Αντιπεριφερειάρχη έναν 12σελιδο κατάλογο με τα -μη ακόμα επικαιροποιημένα και προσαρμοσμένα στις σημερινές ανάγκες μεταφοράς- δρομολόγια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που προβλέπεται ότι θα πραγματοποιούνται με Ε.Δ.Χ αυτ/τα, στα οποία, ασφαλώς, περιλαμβάνονται και ορισμένα δρομολόγια που η εταιρεία σας είχε συμβασιοποιήσει από τις παρελθούσες σχολικές χρονιές και εκτελούνταν μέχρι την λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς (2012-13) από ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές ταξί – μέλη των οργανώσεών μας, δρομολόγια που υφίστανται και στην τρέχουσα σχολική χρονιά, δεδομένου ότι οι μαθητές συνεχίζουν να φοιτούν και δικαιούνται μεταφοράς σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Ύστερα από την προαναφερόμενη συνάντηση και έχοντας υπόψη:
1.  την υπ’ αριθμ.24001/11-6-2013 κ.υ.α. (Β’ 1449)·
2.  τα άρθρα 100-101 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄)·
3.  την υπ. αρ. 19 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφέρειες (αρ. πρωτ.: 36537/12-9-13, ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΝ-Κ8Ψ)·
4.  τις απόψεις και την ερμηνεία που μας εξέφρασαν προφορικά, ως προς τη μέγιστη δαπάνη εκάστου δρομολογίου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 1), 2), 3), η κ. Αντιπεριφερειάρχης και η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης), κάτι που αποτυπώνεται γραπτά και περίτρανα και στην στήλη «Μέγιστη Δαπάνη Δρομολογίου» του προαναφερόμενου καταλόγου·
5.  Το γεγονός ότι, πιθανές αλλαγές στον κατάλογο, πέρα από την επικαιροποίησή του και την προσαρμογή του στις σημερινές -νέες- και συνεχώς διαμορφούμενες και μεταλλασσόμενες ανάγκες μεταφοράς, αλλαγές λ.χ. ως προς την βατότητα (κλίσεις: μικρή, μεγάλη, εντός πόλεως κ.λπ) που προκύψουν, δεν αλλάζουν ουσιαστικά ή αλλάζουν ελάχιστα τη μέγιστη αποζημίωση κάθε δρομολογίου·
6.  την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας, ιδιοκτητών εκμεταλλευτών ταξί που εμπλέκονται στη μεταφορά μαθητών, έχοντας υπογράψεις συμβάσεις με την εταιρεία σας, και οι οποίοι ενημερώθηκαν από εμάς για όλα τα παραπάνω·
σας γνωρίζουμε ότι:
Α) η διαμορφωθείσα προβλεπόμενη μέγιστη δαπάνη κάθε δρομολογίου, απίστευτα μειούμενη σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, δεν αφήνει ουδέν περιθώριο συνέχισης της συνεργασίας των συμβασιοποιημένων με την εταιρεία σας μεταφορέων ιδιοκτητών ταξί, καθιστώντας αδύνατη την ανανέωση των σχετικών συμβάσεων και την έναρξη μεταφοράς μαθητών μέσω αυτών.
Β) Οι ελαχιστότατοι ιδιοκτήτες/εκμεταλευτές ταξί που συμμετέχουν στη μεταφορά των μαθητών για δρομολόγια που έχουν συμβασιοποιηθεί με την εταιρεία σας, το έπρατταν μέχρι σήμερα, προφανώς από άγνοια, έχοντας την πεποίθηση ότι η αποζημίωση για το δρομολόγιο που εκτελούν θα είναι η ίδια με την συμφωνηθείσα, η οποία έχει αποτυπωθεί στην μεταξύ αυτών και εσάς σύμβασης, που έληξε την 30η Ιουνίου 2013, και όχι αυτή που διαμορφώνεται με τις νέες, αδιαμφισβήτητες κατά κοινή ομολογία, διατάξεις, επικαλούμενοι τα όσα τους μεταφέρουν οι εκπρόσωποι της εταιρείας σας, περί αβεβαιότητας για τις νέες τιμές, καλλιέργειας προσδοκιών περί ισχύος τελικά των παλιών τιμών και με προτροπές του τύπου «ξεκινήστε και βλέπουμε».
Γ) Χωρίς να σας στερούμε το δικαίωμα να ερμηνεύετε όπως εσείς νομίζετε τις διατάξεις των σχετικών νόμων, των αποφάσεων και των εγκυκλίων για το θέμα της μεταφοράς μαθητών, ή να τηρείτε φλούδες ελπίδες για επαναφορά στην πρότερα κατάσταση, κρίνουμε σκόπιμο όμως, αφού τούτο, πέρα των άλλων, επιβάλλεται  από τα χρηστά ήθη και τις καλώς εννοούμενες συναλλακτικές αξίες, να σας παρακαλέσουμε, αφού και εσείς έχετε στη διάθεσή σας τον κατάλογο με τα δρομολόγια, να ενημερώνετε με σαφήνεια τους ελαχιστότατους από εμάς συνεργαζόμενους με εσάς μεταφορείς ταξί που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν ενημερωθεί, για το ανώτατο προβλεπόμενο ύψος αποζημίωσης του δρομολογίου τους.
Δ) Επειδή εσείς που γνωρίζετε το θέμα και το ασύμφορο της συνεργασίας μας, μάλιστα αναγνωρίσατε τούτο και στη σύσκεψη αλλά και δημόσια, δεν συμβαίνει τούτο όμως και με ορισμένους -ευτυχώς ελάχιστους- γονείς και μαθητές που σε σχετικές αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο (facebook, twitter κ.λπ) μας κατηγορούν ως ανάλγητους και εκβιαστές, ως ανθρώπους και επαγγελματίες ανυπόληπτους που δεν έχουν φιλότιμο, καθώς και μας βρίζουν με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Σε αυτούς τους λίγους, αλλά και σε ορισμένους άλλους που στρέφουν τα πυρά των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών εναντίον μας, προκειμένου να καλύψουν τη δική τους ευθύνη και ανεπάρκεια, θα απαντήσουμε σύντομα με σχετικό ενημερωτικό δελτίο τύπου που θα εξηγεί με αναλυτικό και καταλυτικό τρόπο τα πράγματα. Έχουμε την πεποίθηση, ότι στους εκατοντάδες γονείς και εκπαιδευτικούς που σίγουρα επικοινωνούν με την εταιρεία σας το τελευταίο διάστημα διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, ούτε εσείς, ούτε κάποιος άλλος εκπρόσωπος της εταιρείας σας, δεν θα ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο μετάθεσης των ευθυνών και διασποράς λάσπης για επαγγελματίες που και φιλότιμο, αξιοπρέπεια και υψηλό δείκτη επαγγελματικότητας και ευθύνης έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν στον υπέρτατο βαθμό, που είναι μάλιστα απλήρωτοι (όπως και εσείς) για τα ¾ της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.         

Με Εκτίμηση!

Για το Σωματείο «Η ΑΠΕΛΛΑ», ο πρόεδρος Σωτήρης Ροϊνός

Για τον Συνεταιρισμό Γυθείου,  ο πρόεδρος Δημήτρης Τζανάκος

Για το Σωματείο «Ο ΕΥΡΩΤΑΣ», ο πρόεδρος Ιωάννης Μαρτσούκος

Για την Ένωση «Ε.Λ.Ι.Α.», ο πρόεδρος Γιώργος Περδίκης

Για την Ένωση Μεταφορέων μαθητών, ο διαχειριστής/εκπρόσωπος Πέτρος Μορφίρης