ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων

 Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η ιδρυτική συνδιάσκεψη της νέας κίνησης στο χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
 Στη συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος, μετά από πρόσκληση  πρωτοβουλίας παλιών και νέων συνδικαλιστών, εκατοντάδες συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα και από πολλούς κλάδους.
 Ο στόχος που τέθηκε ήταν η παρέμβαση σε κοινωνικό αλλά και συνδικαλιστικό επίπεδο, για την καλύτερη οργάνωση των ΕΒΕ μέσω του συγκεκριμένου συνδικαλιστικού κινήματος, απευθυνόμενο σε όλα τα Πρωτοβάθμια (Σύλλογοι επαγγελματοβιοτεχνών, Εμπορικοί Σύλλογοι, Κλαδικά Σωματεία), Δευτεροβάθμια (Ομοσπονδίες-Κλαδικές,Τοπικές) Τριτοβάθμια (ΓΣΕΒΕ-ΕΣΕΕ) όργανα, καθώς και τα Επιμελητήρια ή όπου αλλού σχηματίζονται οργανωμένοι φορείς, αλλά και η συνειδητοποίηση των προβλημάτων του χώρου των ΜμεΕ και των επιπτώσεών τους σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.
 Στη συνδιάσκεψη αποφασίστηκε η ίδρυση του Ριζοσπαστικού Συνδικαλιστικού Κινήματος Ε.Β.Ε.(ΡΙΣΚΕΒΕ) που θα αναλάβει το συντονισμό των ΕΒΕ για τη δυναμική συμμετοχή και παρέμβαση στις παραπάνω συλλογικότητες και φορείς.
 Για το λόγο αυτό εκλέχτηκε και πανελλαδικό συντονιστικό, με τη μεγαλύτερη γεωγραφική αλλά και κλαδική έκφραση, με στόχο την οργανωτική διαμόρφωση του κινήματος, τη σύνταξη και διαβούλευση των θέσεων του φορέα και την προετοιμασία της πρώτης πανελλαδικής συνδιάσκεψης της ΡΙΣΚΕΒΕ.

 Οι πρώτοι στόχοι που συμφωνήθηκε και θα επεξεργαστούν σαν θέσεις του κινήματος είναι:
·   ένα δίκαιο και μόνιμο φορολογικό σύστημα, συνδεδεμένο με την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που ενισχύει την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, με πάταξη της φοροδιαφυγής, που αποτελεί βασικό στοιχείο διαπλοκής και δημιουργία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
·   κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. και δημιουργία άλλου οργανισμού εποπτείας της αγοραστικής πίστης υπό την Ττ Ελλάδος
·   ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα αντιμετωπίσει σε ρεαλιστική βάση τα σημερινά οικονομικά προβλήματα των φορέων και την αδυναμία εκπλήρωσης των ταμειακών υποχρεώσεων των επιχειρηματιών, την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των δικαιούχων ασφαλισμένων, ανεξάρτητα από προσωρινές δυσκολίες και την διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,  με ουσιαστικό και αποφασιστικό ρόλο στη Διοίκηση του ΟΑΕΕ.
·     την επανεκκίνηση της οικονομίας, μέσω της έναρξης της χρηματοδότησης με αναπτυξιακά και όχι τραπεζικά κριτήρια, και την δημιουργία Τράπεζας ειδικού σκοπού για τις ΜΜΕ
·  μια άλλη οικονομική και κοινωνική πολιτική, έξω από τα μνημόνια, τις δεσμεύσεις και τους  εφαρμοστικούς νόμους, που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και που θα αποκαθιστά μισθούς και συντάξεις, ώστε να υπάρξει και η άκρως απαραίτητη τόνωση της αγοράς.
·    ένα κράτος συμπαραστάτη και αρωγό στη συνολική προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης και την αύξηση του εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος, που θα ευνοεί την ανάπτυξη κλαδικών πολιτικών, την καινοτομία και την εξωστρέφεια
·    Να αποκαλύψει τη δυσαρμονία των σημερινών ηγεσιών των συνδικαλιστικών φορέων των ΕΒΕ, με το σώμα που τους εκλέγει.
·    Να αναδείξει ένα νέο πρόσωπο της επιχειρηματικότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον, κόντρα στη λογική της αύξησης των κερδών, αλλά σαν συνεργό σε μια κοινή συλλογική οικοδόμηση νέων παραγωγικών σχέσεων και δομών .
·  Να στηρίξει με αλληλεγγύη και αγωνιστικότητα, όλες αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες των κατεστραμμένων συναδέλφων.
·   Να βοηθήσει με ιδέες και δράσεις, έτσι ώστε συντεταγμένες όλες οι κοινωνικές δυνάμεις (ΕΒΕ, μισθωτοί, αγρότες) να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της παραγωγικής και κοινωνικής  ανασυγκρότησης της χώρας.


  Από το συντονιστικό της ΡΙΣΚΕΒΕ.