ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: (Αναφορές - Προβλέψεις για τις Οδικές Μεταφορές) 12/02/12

ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. σελ. 31,32
"Υποβάλλεται έκθεση για τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και παρουσιάζονται οι επιλογές απελευθέρωσης. [1ο τρίµηνο 2012].
Η μεταβατική περίοδος που θεσπίζεται µε το Ν.3887/2010  για τη µείωση του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών έληξε τον Ιανουάριο του 2012.  Πριν από την εκταμίευση, δηµοσιεύεται η απαραίτητη δευτερεύουσα νοµοθεσία,  όπως προβλέπεται στον εν λόγω Νόµο (άρθρο 14, παρ.11), µε προσδιορισµό του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών. Το εν λόγω κόστος είναι διαφανές, υπολογίζεται αντικειµενικά σε σχέση µε τον αριθµό των οχηµάτων του οδικού µεταφορέα και δεν υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος. 
Σύµφωνα µε τους στόχους πολιτικής του Ν.3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλµατα, η Κυβέρνηση αίρει τα εµπόδια εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθµό των αδειών και της τιµής των νέων αδειών), σύµφωνα µε τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. [1ο τρίµηνο 2012]"
Για ολόκληρο το ΜΝΗΜΟΝΙΟ → ΕΔΩ