ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/2/2012 (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α)

Προς: Όλα τα Σωματεία
Αθήνα 14/2/12
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1) Με τον  Γενικό Νόμο 3919/2011 απελευθερώθηκαν γενικώς όλα τα επαγγέλματα .
2) Για να εφαρμοστεί όμως ο νόμος αυτός θα πρέπει  να ψηφιστούν επί μέρους νόμοι που να ορίζουν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για το κάθε επάγγελμα .
Σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ότι θέλει , όπου θέλει και όπως θέλει.
3) Στα πλαίσια των συζητήσεων για την εφαρμογή του Νόμου 3919/2011αλλά και του νέου μνημονίου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή το Προεδρείο σας ενημερώνει υπεύθυνα ότι μέχρι την ψήφιση Εφαρμοστικού Νόμου ισχύουν τα κάτωθι:
Α) Οι έδρες των ταξί παραμένουν όπως έχουν.
Β) Νέες άδειες δεν μπορούν να εκδοθούν.
Γ) Ο φόρος μεταβίβασης είναι ο ίδιος που ήταν μέχρι 31/12/11.
Το Προεδρείο παρακολουθεί από κοντά όλα τα ζητήματα και για αυτό το λόγο είμαστε σε αναμονή και δεν εφησυχάζουμε .