ΕΟΠΥΥ: Απόδοση δαπάνης μετακίνησης νεφροπαθών ασφαλισμένων (πρώην ΟΓΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΤΗΦ

Αθήνα, 29/06/2012
Αρ. Πρωτ.: 30121ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας
Προς τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Γ.Α.
Πατησίων 30
Δ/νση: Παροχών και κατάρτισης συμβάσεων
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 6871719 FAX: 210 6871789
E-mail: info@eopyy.gov.gr


Προς τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Γ.Α.
Πατησίων 30
Τ. Κ. 10170 ΑΘΗΝΑ


Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Προέδρου.
2. Γραφείο Αντιπροέδρου Α΄.
3. Γραφείο Αντιπροέδρου Β΄.
4. Γραφείο Πρ/νου Γενικής
Δ/νσης Σχεδιασμού.

ΘΕΜΑ : Απόδοση δαπάνης μετακίνησης νεφροπαθών ασφαλισμένων (πρώην Ο.Γ.Α.).

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αίσθημα ευθύνης για τους αιμοκαθαρόμενους ασφαλισμένους του και εξετάζοντας σχετικό αίτημα της Διοίκησης του Ο.Γ.Α. για το ίδιο θέμα με την αρ. 428/46/25-6-2012 Απόφασή του ενέκρινε την απόδοση του ποσού των #400# € μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/4/2012 στους νεφροπαθείς ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. και ιδιαίτερα για εκείνους που λόγω ελλιπούς ενημέρωσης δεν έχουν συγκεντρώσει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα αποδείξεις ταμειακής μηχανής ΤΑΧΙ και έχουν μετακινηθεί εκτός των αστικών κέντρων (και για οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση από την οικία τους στην Μ.Τ.Ν. ή Μ.Χ.Α.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΜ/ΜΑ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ