Νέα επιχορήγηση 14.500.000 € για την μεταφορά μαθητών:


Νέα επιχορήγηση 14.500.000 € για την μεταφορά μαθητών: 
Για ολόκληρη την απόφαση με τους αναλυτικούς πίνακες κατανομής ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) ΕΔΩ