ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΗΛ:210 5231528,5234680, FAX:210 5234680,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

   Στην Αθήνα σήμερα, την  17η.11. 2012,  συνήλθαν σε Πανελλαδική Γενική Συνέλευση,  όλοι οι εκπρόσωποι του Κλάδου των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης,  με πρωτοβουλία των Προέδρων των Ομοσπονδιών για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά τις μισθώσεις των Δ.Χ. και Ι.Χ. αυτοκινήτων.

   Μετά την ενημέρωση και το διάλογο που διεξήχθη μεταξύ των μελών της Συνέλευσης,  αποφασίστηκε ομόφωνα η άμεση αντίδραση του Κλάδου και εξουσιοδότησαν προς τούτο, τους Προέδρους των Ομοσπονδιών να ζητήσουν από την Κυβέρνηση,  την κατάργηση της καταστροφικής για τον Κλάδο τροπολογίας που τους δίνει την χαριστική βολή αφού αποτελειώνει ότι άφησε η ψήφιση του Ν. 3887/2010.

      Η τροπολογία αυτή δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά το συμφέρον μιας μικρής μειοψηφίας που πλουτίζει εις βάρος των πολλών αλλά και των Εταιρειών εκμίσθωσης αυτοκινήτων.
  
Η δικαιολογία την Κυβέρνησης ότι ψήφισε την τροπολογία για να εφαρμόσει την οδηγία 2006/1/ΕΚ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

   Η Ελλάδα  είχε εναρμονιστεί πλήρως με όλους τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ε.Ε. σε ότι αφορά τις μισθώσεις των Ι.Χ. Φορτηγών αυτοκινήτων, θέτοντας  κανόνες που προστάτευαν τις υγιείς επιχειρήσεις από το παραεμπόριο και την αναξιοπιστία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

  Στις μισθώσεις των Φορτηγών Δ.Χ. εφαρμόζονταν ο κανονισμός 346/2001 που ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις Χώρες της Ε.Ε. και προστατεύει την κοινωνία και τους καταναλωτές,  αφού προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος  του μεταφορέα ή για την  μίσθωση  φορτηγού  Δ.Χ.,  απαιτείται η ύπαρξη  επαγγελματικής επάρκειας, οικονομικής επιφάνειας και αξιοπιστίας.

  Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν το νομοθετικό πλαίσιο  προστατεύει την Κοινωνία από τους διάφορους «αεριτζήδες» και στηρίζει την Εθνική Οικονομία, το καταργούμε και ψηφίζουμε τροπολογίες που λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας , της υγιούς επιχειρηματικότητας και της Εθνικής Οικονομίας, που ενθαρρύνουν την φοροδιαφυγή, την φοροκλοπή του ΦΠΑ και μειώνουν τα έσοδα των υπερχρεωμένων ασφαλιστικών ταμείων.

   Εάν η Κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του κλάδου μας και δεν καταργήσει την καταστροφική για τον κλάδο μας  και την κοινωνία τροπολογία, θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την κατάργηση της, προχωρώντας σε απεργία διαρκείας, που θα αρχίσει από την 10η.12.2012.
  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Φ.Δ.Χ.

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
__________________________________________________________________________________________________________________________________Για λήψη του Δελτίου Τύπου των Συνεργαζόμενων Ομοσπονδιών Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών  ΕΔΩ
Για λήψη του Δελτίου Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων  ΕΔΩ