Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ) ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12


Η Περιφέρεια Αττικής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.
Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα και με την παράγραφο 2 περ.βαα του άρθρου 83 του Ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την αριθμ. 159/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι οι εξής:
  • Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων):
1 ενιαία έδρα
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων:
1 έδρα ο Δήμος Κυθήρων
1 έδρα ο Δήμος Αίγινας
1 έδρα ο Δήμο Τροιζηνίας
1 έδρα ο Δήμος Σαλαμίνας
1 έδρα ο Δήμος Αγκιστρίου
1 έδρα ο Δήμος Πόρου
1 έδρα ο Δήμος Σπετσών

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης με πληροφορίες για τις πρϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα έντυπα των Αιτήσεων.