Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για τη Μεταφορά Μαθητών.

Εκδόθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για τη Μεταφορά Μαθητών.
Για τη λήψη της Απόφασης και του σχετικού ΦΕΚ Εδώ
Πηγή: http://www.ypes.gr