Οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών προς τις Περιφέρειες για τη -Νέα- ΚΥΑ για τη μεταφορά των μαθητών

 1) Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφέρειες για τη -Νέα- Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά των μαθητών: άνοιγμα & λήψη αρχείου  Εδώ
2) Παροχή στοιχείων οφειλών για μεταφορά μαθητών μέχρι 30/06/13:
άνοιγμα & λήψη αρχείου   Εδώ