Ενημερωτικό Δελτίο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Πελοποννήσου για τις μεταφορές μαθητών (11/06/11)