Αρχαιρεσίες Σωματείου Ταξί Πάτρας: Τελικά αποτελέσματα (22/06/11)

Ψήφισαν πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) μέλη.
Οι Παρατάξεις (Συνδυασμοί) που έλαβαν μέρος στις Αρχεραισίες ήταν οι ακόλουθες:
    «Πανπατραϊκή Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Δημοκρατική Κίνηση Αυτοκινητιστών Ταξί» (Π.Α.Σ.Δ.Κ.Α.Τ.).
 Επικεφαλής: Παναγιώτης Σκέντζος 300 ψήφους 
πέντε (05) έδρες.

(Ένωση Υπερασπιστών Ταξί Χωρίς Ιδιοτέλεια Αυτοκινητιστών)
«Ε.Υ.Τ.Α.Χ.Ι.Α.». 
Επικεφαλής: Νικόλαος Ταυλάς 244 ψήφους  
τέσσερις (04) έδρες     

 Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία (Ε.Α.Σ.) 25 ψήφους
 καμία έδρα