Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Στερεάς Ελλάδας: Συγκρότηση σε Σώμα (06/12/11)


Την Τρίτη 29/11/11 συγκροτήθηκαν σε Σώμα οι εκλεγμένοι για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Στερεάς Ελλάδας και κατέλαβαν τις ακόλουθες θέσεις: 

Πρόεδρος: Χαραλαμπής Κων/νος (Λαμία)

Αντιπρόεδρος: Κακαλιάς Νικόλαος (Χαλκίδα)

Γραμματέας: Γεραντώνης Σπυρίδων (Λιβαδειά)

Ταμίας: Πέππας Νικόλαος (Θήβα)

Μέλος: Κώτσιας Δημήτριος (Καρπενήσι)