ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ (15/12/2011)