(22/12/2011) Μ.ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (φορτηγά & ταξί)

ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ: «Η απελευθέρωση σε ό,τι αφορά τα φορτηγά είναι κάτι που πρέπει να γίνει, για την ακρίβεια μέχρι 01-01, είμαστε σε μια συζήτηση, να περάσουν και 10 μέρες δεν χάθηκε ο κόσμος προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση. Σε ό,τι αφορά στα ταξί και αυτό είναι για το τελευταίο τρίμηνο του 2011, αλλά έχει υπάρξει μια συνεννόηση ότι έχει υπάρξει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δουλέψουμε. Δεν μας πιάνουν από το λαιμό.»