ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το νεοεκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στις 2 Δεκεμβρίου 2011 στην

Θεσσαλονίκη   συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ)

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΔΕΣΣΑ)

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ .                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ           ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ