ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το νεοεκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο δυτικής  Μακεδονίας στις 7 Δεκεμβρίου 2011 στην Κοζάνη συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΥΡΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΜΕΛΟΣ: ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΜΕΛΟΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ .                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ