Σωματείο & Ραδιοταξί Κορίνθου: Αρχαιρεσίες - Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων σε Σώμα (21/12/11)

Στις 14/12/2011 πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες:
  • στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων Ν. Κορινθίας
  • στην Ένωση Ραδιοταξί Κορίνθου. 
Τα Διοικητικά Συμβούλια που εξελέγησαν συγκροτήθηκαν σε Σώμα
ως εξής:

Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων Ν. Κορινθίας
(συγκρότηση στις 21/12/11)
Πρόεδρος: Κορδώσης Ιωάννης                                                          
Αντιπρόεδρος: Μπάκουλης Κυριάκος
Γεν. Γραμματέας: Γκρούτσης  Δημήτριος  
Ταμίας: Κωτσάκος Νικόλαος
Ειδ. Γραμματέας: Ξύδης Κων/νος
Μέλη: Παπαντωνίου Παναγιώτης
          Μπαλάφας Κων/νος

Ένωση Ραδιοταξί Κορίνθου
(συγκρότηση στις 19/12/11)
Πρόεδρος: Μπάκουλης Κυριάκος
Αντιπρόεδρος: Μπαλάφας Κων/νος
Γεν. Γραμματέας: Παπαντωνίου Παναγιώτης
Ταμίας: Κωτσάκος Νικόλαος
Υπ. Δικτύου: Καπετανιάς Χρήστος