Ο Μ.ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ «Radio 9» 98,9 (1/12/2011)Απελευθέρωση των Ταξί

Ανάμεσα σε μία απελευθέρωση που λέει ότι όποιος θέλει, όποτε θέλει παίρνει μία άδεια ταξί γιατί έχει υποβάλει μία αίτηση και παίρνει μία άδεια ταξί δηλαδή με απελευθέρωση χωρίς όρους, χωρίς κανόνες, χωρίς ρυθμίσεις, χωρίς κριτήρια, και σε μία αγορά η οποία είναι κλειστή, θα επιλέξουμε μία ρύθμιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από ενδιάμεσα κριτήρια, που μπορούν να διαμορφώσουν και να ρυθμίσουν αποτελεσματικά την συγκεκριμένη αγορά.

Στο κείμενο του κ. Ρέππα εκείνο που έχω δει, είναι ένα αρκετά επεξεργασμένο κείμενο, θα σας έλεγα ότι οι σκέψεις οι δικές μου είναι κοντά,. Είναι πιο κοντά, ας το πω, προς την λύση που έχει επεξεργαστεί ο κ. Ρέππας.

Εμένα οι μεγάλες ιδεολογικές τοποθετήσεις στην παρούσα φάση να σας πω, δεν με ενδιαφέρουν νομίζω ότι είναι πολύ κλειδωμένη η Ελληνική Κοινωνία για να καθόμαστε τώρα να συζητάμε ιδεολογικά ζητήματα. Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις οι οποίες να είναι ευαίσθητες, ισορροπημένες κατά το δυνατόν και να λύνουν αποτελεσματικά τα θέματα.

Θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο 15νθήμερο θα έχω έτοιμη την πρόταση νόμου.