ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (27-4-12)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
       Την Τετάρτη 18/4/2012 στην αίθουσα Eurotaxi Ξάνθης συνεδρίασε η ολομέλεια του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ με ΘΕΜΑ: Οι κρυφές πτυχές του νόμου 4070/12 & Καθορισμός κοινής στάσης του Π.Σ ως προς τον καθορισμό των εδρών από τον Περιφερειάρχη.
   Αφού έγινε εκτενής συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο βάση του καινούριου νομοσχέδιου επισημάνθηκε ότι: Ο Νόμος 4070/12 (νομοσχέδιο) είναι διάτρητος με πάρα πολλά σκοτεινά σημεία ύπουλες διατυπώσεις και πολλές ασάφειες. Έτσι  δεν είναι  << τέλος καλό όλα καλά >>  εκτός και εννοούσαν εκεί στο προεδρείο της ΠΟΕΙΑΤΑ  για το τέλος του επαγγέλματος που σφράγισε ένα από τα πιο ύπουλα νομοσχέδια των τελευταίων χρόνων.
    Αποφασίστηκε: 1ον Το κάθε σωματείο να πραγματοποίηση μελέτη στο νομό του για τις έδρες και να καταγράψει την πρόταση του. 2ον Να επισκεφτούν οι πρόεδροι των νομών των Σωματείων και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού σε εύλογο χρονικό διάστημα τον Περιφερειάρχη για το φλέγον ζήτημα των εδρών και την διαδικασία χορήγησης των νέων αδειών. 3ον Να σταλεί στο προεδρείο της ομοσπονδίας το ακόλουθο ερωτηματολόγιο για διευκρινήσεις.  Άποψη του Π. Σ είναι ότι χρειάζεται διευκρινιστική από το υπουργείο επί των ερωτήσεων.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1)   Στα ΕΙΔΜΙΣΘ ΕΔΧ ισχύει στην προμίσθωση ότι και στα απλά ΕΔΧ ΤΑΞΙ; άρθ. 82 παρ. 6Β και αρθ. 88 παρ. 2 σε συνάφεια με το άρθρο 82 παρ 8; η ΟΧΙ; όπως στο αρθρ. 82 παρ 7Β που δεν καθορίζει ότι το τέλος διαδρομής του επιβάτη είναι στη Διοικητική Έδρα του ΕΙΔΜΙΣΘ. Αν όχι γιατί το αρθ. 84 παρ 2 καθορίζει έδρα  στο ΕΙΔΜΙΣΘ; Για πιο σκοπό;
2) Το 0 θεωρείτε ακέραια μονάδα; αρθ. 85 παρ. 2; Αν όχι δίνουμε άδεια ταξί με 3 κατοίκους; Ο μαθηματικός τύπος δίνει Δεκαδικό 0,0045. Πλησιέστερη ακέραιη μονάδα το 1; = Μια άδεια;
3) Ποια η αναλογία των ΕΙΔΜΙΣΘ με το σύνολο του στόλου της κάθε έδρας που καθορίζει ο περιφερειάρχης; Κάθε πότε και μέχρι πόσο ποσοστό επί τις % του στόλου μπορεί να εντάξει; αρθ. 85 παρ 5
4) Τι γίνεται στη περίπτωση που ο Περιφερειάρχης δώσει ένα Χ ποσοστό αναλογίας για  ΕΙΔΜΙΣΘ σε μια έδρα που δεν βγάζει με τον μαθηματικό τύπο νέες άδειες ταξί και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τα υφιστάμενα ΕΔΧ της έδρας;
5) Στο άρθ. 87 παρ. 1 επιτρέπει την σύσταση συνεταιρισμών του Ν. 1667/86. Ο 1667/86 αντίστοιχα απαγορεύει την σύσταση συνεταιρισμού με κάτω από 15 πρόσωπα στο αρθ. 1 παρ. 3. Ο 4070/12 όμως στο αρθ. 85 παρ. 6 απαγορεύει πάνω από 5% του υφιστάμενου στόλου της έδρας  σε ένα πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι σε μια έδρα με 100 ΕΔΧ μπορούν να ενωθούν τα 5 ΕΔΧ που μεταφράζεται σε 5 φυσικά πρόσωπα άρα αδύνατο να συσταθεί συνεταιρισμός. Τι γίνεται με τα συνεταιρικά αυτοκίνητα και τις μερίδες; Ν. 1667/86 αρθ.3 παρ.1 & 2 Ενώ όλα αυτά προβλέπονταν ειδικά στον 3109/03 στο άρθ. 6 . που όμως καταργήθηκε από τον 4070/12 στο άρθρο 112 παρ 2.
6) Τι γίνεται με τα υφιστάμενα Ρ/Τ που ιδρύθηκαν βάση του 3109/03 και έχουν στο καταστατικό του διατάξεις που αντιβαίνουν πλέον του νόμου 1667/86 που είναι σε ισχύ, ενώ ο 3109/03 καταργήθηκε.
7) Με ποιο στοιχείο πληθυσμού θα γίνει η χρησιμοποίηση του μαθηματικού τύπου στα Τοπικά Διαμερίσματα ( Ν 3463/06) για έκδοση  των νέων αδειών; Με την απογραφή του 2001; που κοινά ομολογουμένως ο πληθυσμός ήταν διαφορετικός, η με την απογραφή του 2011 που η ΕΘ. ΣΤ. Υπηρεσία δεν είναι σε θέση να δώσει ακόμα;
8) Αρθρ. 87 παρ. 3. Ιδιοκτήτης ΕΔΧ αυτοκινήτου μπορεί με έγγραφη σύμβαση που θεωρείται, επί ποινή ακυρότητας, από την αρμόδια ΔΟΥ και με αποζημίωση που υπολογίζεται ανά χιλιόμετρο η με το χρόνο παραχώρησης, να παραχωρεί την εκμετάλλευση του ΕΔΧ αυτοκινήτου σε εταιρία η συνεταιρισμό που έχει αντίστοιχο σκοπό η σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου. ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΔΡΑΣ Η ΟΧΙ;
    Μετά το τέλος της συνεδρίασης το προεδρείο της Αλεξανδρούπολης μας κοινοποίησε μια επιστολή την οποία την συμπεριλαμβάνουμε και την δημοσιοποιούμε αυτούσια.
        ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
  Λάβετε υπόψη κύριοι του (τέλος καλό όλα καλά) ότι σε πολλές πόλεις της περιφέρειας όπως η Αλεξανδρούπολη με τον συντελεστή στο 1,5 αυξάνεται ο στόλος της έδρας κατά 30%!!!. Αντίστοιχα μειώνεται κατά 30% το ήδη από την κρίση μειωμένο εισόδημα του επαγγελματία αυτοκινητιστή Ταξί.
  Κατά την  γνώμη μας πέρα από όλες της ασάφειες του νόμου ( 4070/12) που πρέπει να διευκρινιστούν, θα πρέπει να βγει άμεσα μια τροπολογία από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών που θα θέτει  ένα όριο στην έκδοση των Νέων αδειών σε περιοχές που ξεπερνούν το 10% του υπάρχοντος στόλου της έδρας.  
Ενεργήστε  δεν είναι καθόλου <<όλα καλά >>
 Γι’ αυτό απεργήσαμε. Γι’ αυτό κάναμε εκατοντάδες χιλιόμετρα από το τελωνείο των κήπων του Έβρου έως την Θες/νικη και την Αθήνα στο σύνταγμα.
 Οι επιτροπές του υπουργείου θα αποφανθούν ύστερα από δυο χρόνια για την επίτευξη της βέλτιστης ρύθμισης της έκδοσης νέων αδειών. Δηλαδή αφού πρώτα πεθάνουμε, θα μας πουν αν μπορούμε να ζήσουμε.
              Ωραίο νόμο δεχτήκατε Μπράβο!!!
Τέλος καλό όλα καλά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Εμείς θα αγωνιστούμε έστω και μόνοι μας.
                             Αυτό δεν θα περάσει έτσι.
                   Ο πρόεδρος                          Ο Γ. Γραμματέας
 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ