Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.i) μονή ταρίφα επί τη χιλιομετρική απόσταση από την οικία του νεφροπαθούς στην
Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν. και αντίστροφα, καθώς και αναμονή (υπολογίζονται μόνο οι ώρες
που διαρκεί η αιμοκάθαρση και προκύπτουν από τη σχετική βεβαίωση της κλινικής)
εάν η μετακίνηση γίνει με το ίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), προστιθέμενης της αξίας
μιας εκκίνησης (πτώση σημαίας). Η αναμονή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση
τις τέσσερις (4) ώρες.
Ή
ii) Διπλή ταρίφα επί τη χιλιομετρική απόσταση από την οικία του νεφροπαθούς στην
Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν. και αντίστροφα (χωρίς αναμονή) εάν η επιστροφή γίνει με
διαφορετικό ή το ίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο από εκείνο που πραγματοποίησε την αρχική
μεταφορά και την αξία δύο εκκινήσεων.
β) Για αποστάσεις άνω των 42 χιλιομέτρων μονή ταρίφα επί τη χιλιομετρική απόσταση από
την οικία του νεφροπαθούς στην Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν. και αντίστροφα, καθώς και αναμονή
(υπολογίζονται μόνο οι ώρες που διαρκεί η αιμοκάθαρση και προκύπτουν από τη σχετική
βεβαίωση της κλινικής) προστιθέμενης της αξίας μιας εκκίνησης (πτώση σημαίας). Σε καμία
περίπτωση η αναμονή δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες. 
Για την λήψη ολόκληρης Εγκυκλίου ΕΔΩ