Αποσπάσματα - Τοποθετήσεις Βουλευτών στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου για το ταξί.


Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Ημερομηνία – Ώρα  26/03/2012 17:00
Χώρος Συνεδρίασης Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.». Εισηγητές: και Μιχαήλ Παπαδόπουλος
A.A. 1η συνεδρίαση 

Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Ημερομηνία – Ώρα 27/03/2012 10:00
Χώρος Συνεδρίασης Αίθουσα Γερουσίας

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.» (2η συνεδρίαση) Εισηγητές: Δημήτριος Τσιρώνης και Μιχαήλ Παπαδόπουλος
A.A. 2η συνεδρίαση


Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Ημερομηνία – Ώρα 28/03/2012 10:00
Χώρος Συνεδρίασης  Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.» (3η συνεδρίαση) Εισηγητές: Δημήτριος Τσιρώνης και Μιχαήλ Παπαδόπουλος
A.A. 3η συνεδρίαση