ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Eπιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας με 15.000.000 € προς κάλυψη οφειλών για μεταφορά μαθητών από 01.01.2012 έως 31.3.2012

To ποσό των 15 εκατ. ευρώ κατανέμει στις 13 περιφέρειες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών με «εξαιρετικά επείγουσα» απόφαση του Τ. Γιαννίτση. Τα σχετικά κονδύλια που θα δοθούν μέσω των ΚΑΠ θα καλύψουν αποκλειστικά τις οφειλές για μεταφορά μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.3.2012.
Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης και την αναλυτική κατανομή ανά περιφέρεια...
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Θέμα: Eπιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 15.000.000,00 €, προς κάλυψη οφειλών για μεταφορά μαθητών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.3.2012.

Για λήψη ΕΔΩ


Πηγή