Απόψεις - Θέσεις - Προτάσεις Ν. Κακαλιά για το Ν. 4070/12


Και εγένετο ο Ν. 4070/12. Ο πολυπόθητος νόμος περί απελευθέρωσης του επαγγέλματός μας είναι γεγονός. Άνοιξε τελικά το επάγγελμα και ας πιστεύουμε ότι επειδή κρατήσαμε την ιδιοκτησία, (για την οποία δόθηκαν σκληροί αγώνες σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας Ραγκούση και όχι μόνο), που τελικά παρέμεινε ως είχε. Είναι ανοιχτό στον οποιονδήποτε, είτε έχει είτε δεν έχει ειδική άδεια, να αποκτήσει ταξί από τις υπάρχουσες άδειες, ή από αυτές που θα προκύψουν από τον αλγόριθμο του άρθρου 85.
Τα ειδικής μίσθωσης, το ξαναλέγαμε, δεν έπρεπε να πάνε σε ΄΄τρίτους΄΄ διότι τρίτος θα γίνει εκείνος που θα μετατρέψει το ταξί του σε ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. Έπρεπε να παραμείνουν στους ΣΥΝ.ΠΕ και ΑΕ των ταξί. Μόνο έτσι θα ήταν το συγκεκριμένο έργο δικό μας. Πλέον μπορεί ο κάθε ένας και κάθε εταιρεία από οπουδήποτε να μπει στη διεκδίκηση του έργου διότι τα ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. έχουν έδρα μεν, περιορισμούς δεν έχουν.
Την τελευταία στιγμή έδωσε ο Υπουργός το δικαίωμα να εξαρτώμεθα μια ζωή από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη και τους συν αυτώ, για το εάν θα αυξήσει την ποσόστωση στο 2 (που θα το κάνει στις περισσότερες περιπτώσεις με την ανεργία που υπάρχει) και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το εάν ενωθούμε με τις όμορες έδρες και αφού ενωθούμε με τις όμορες, με τις επόμενες όμορες και πάει λέγοντας...! Πέταξε λοιπόν το μπαλάκι ο Υπουργός στην Περιφέρεια και ΄΄ένιψε τας χείρας του΄΄. Για να μην γίνει η Ελλάδα μια έδρα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σε αυτές τις διαδικασίες απαραιτήτως η σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων -κυρίως των επαγγελματιών ταξί, αμφοτέρων των εδρών- προκειμένου να γίνει συνένωση όμορων εδρών, περαιτέρω δε, οι τυχόν συνενώσεις να εδράζονται στο δημόσιο συμφέρον και όχι στο συμφέρον λίγων επαγγελματιών που ως μοναδικό σκοπό θα έχουν να εγκαταλείψουν την έδρα και το επιβατικό κοινό για την εξυπηρέτηση του οποίου τους δόθηκε η άδεια ταξί. Στην προσπάθειά τους αυτή θα χρησιμοποιήσουν τα γνωστά από σύστασης ελληνικού κράτους τερτίπια. Ελπίζουμε ότι ο -δίδων εξετάσεις σχετικά νέος- θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης δεν θα πέσει σε παγίδες και δεν θα γίνει ένας άλλος φορέας-συνεχιστής των πελατειακών σχέσεων.
Στο άρθρο 87 συναντάμε τη σύσταση εταιρειών – συνεταιρισμών. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να συστήσει ΑΕ ή Συνεταιρισμό με σκοπό -πέρα από το να συμμετάσχει σε διαδικασίες αδειοδότησης από τις Περιφέρειες- την εκμετάλλευση αδειών ταξί ιδιοκτησίας τρίτων, δηλαδή των δικών μας αδειών. Με τις ρυθμίσεις αυτές η ταμειακή μηχανή σε κάθε περίπτωση περνά στο νομικό πρόσωπο και είναι ασαφές ο ιδιοκτήτης που εργάζεται -ακόμα και στο ίδιο το ταξί του- με τι σχέση εργασίας-ασφάλισης θα πράττει τούτο. Σε όλες τις επαρχιακές πόλεις το 90 με 95% των ταξί είναι ενταγμένα σε Ράδιο-Ταξί, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια οργάνωση. Η οργάνωση αυτή, καθώς και οι υφιστάμενοι Συνεταιρισμοί του ν. 3109/03, που μέχρι τώρα είχαν τη δυνατότητα παραχώρησης μόνο της χρήσης των ταξί, και όχι της υποχρεωτικής εκμετάλλευσης (ως ισχύει με τον ν. 4070/12), καθίστανται πλέον ακυρώσιμοι λόγω ακριβώς της κατάργησης των σχετικών άρθρων του ν. 3109/03, που επέτρεπαν ιδιότυπες ΑΕ και Συνεταιρισμούς. συμβατούς με την λειτουργία του ταξί.
Στο άρθρο 100 παρ. γ' υπάρχει η ρατσιστική αντιμετώπιση στους συναδέλφους που έχουν στην κυριότητά τους το 100% του ταξί, να τους αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του ταξί, πέρα από το πρόστιμο, εάν παραβούν τις διατάξεις του άρθρου 98, μέσα στις οποίες είναι και το κάπνισμα εντός του οχήματος.
Ο Περιφερειάρχης με τη δημοσίευση του νόμου πρέπει να αρχίσει τις διαδικασίες για την έκδοση νέων αδειών, όπου εκδίδονται, και τον επιμερισμό των ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. για κάθε έδρα. Άραγε εάν δεν απορροφηθούν τα ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. από τις ήδη υπάρχουσες άδειες στις έδρες της Περιφέρειας, θα δώσει νέες όπως ορίζει για τις έδρες του άρθρου 111; Πρέπει να γίνει άμεσα Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας για να απαντηθούν ερωτήματα και προβληματισμοί από τους αρμοδίους που  διαβουλεύτηκαν το νόμο.
Το ότι το στενό Προεδρείο της Ομοσπονδίας αποτελείται από το Προεδρείο του ΣΑΤΑ, βαρύνει στελέχη αξιόλογα της Περιφέρειας που δεν συμμετέχουν σε αυτό, καθώς και στο διάλογο και τις διαβουλεύσεις για την κατάρτιση και ψήφιση του ν. 4070/12. Κάποιοι αναπαύονται στις δάφνες της επιτυχίας (και καλά κάνουν αφού δεν τους αγγίζουν τα παραπάνω) και κάποιοι δεν θα σταματήσουν ποτέ να τρέχουν για τα αυτονόητα.

                                   Χαλκίδα 25-4-2012

             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 Νίκος Κακαλιάς    
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού 
Συμβουλίου ταξί Στερεάς Ελλάδας