Περιμετρική ζώνη - Όρια αλλαγής τιμολογίου 1 σε τιμολόγιο 2: Απόψεις - Θέσεις - Προτάσεις Παναγιώτη Σκέντζου (15/05/12)


ΣΚΕΝΤΖΟΣ  Παναγιώτης

Πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Πατρών

  & περιχώρων «Ο ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

Μέλος  Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Πάτρα  14/5/2012

ΘΕΜΑ: Περιμετρική ζώνη – Όρια αλλαγής τιμολογίου  σε  τιμολόγιο 2

Μετά την ψήφιση του Ν. 4070/10-4-2012 που θα διέπει στο εξής τη λειτουργία των ΤΑΞΙ και ενόψει των επικείμενων αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειών της χώρας σχετικά με τις έδρες – διοικητικές μονάδες, πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της  περιμετρικής ζώνης και ποια η συμβολή της ως συντελεστής  διαμόρφωσης του τιμολογίου.
Σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των  Ε.Δ.Χ. αυτ/των ΤΑΞΙ και συγκεκριμένα στα άρθρα του Π.Δ.244/87, καθώς και των Ν.3109/2003 & 4070/2012 που ορίζουν τις έννοιες:
Α) περιμετρικής ζώνης
Β)των εδρών-διοικητικών μονάδων
Γ) των εδρών- ενιαίων διοικητικών μονάδων
ΠΟΥΘΕΝΑ δεν υπάρχει ταύτιση  των εννοιών αυτών. Τα όρια της περιμετρικής ζώνης είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ από τα όρια της ΕΔΡΑΣ.
Συγκεκριμένα Περιμετρική ζώνη είναι ένας από τους 11 συντελεστές διαμόρφωσης του τιμολογίου και αποτελεί κίνητρο για να βγει κάποιο ΤΑΞΙ εκτός των ορίων της ζώνης αυτής, ουδεμία δε σχέση έχει με τα όρια  της διοικητικής μονάδας - έδρας.
Το τιμολόγιο Νο 1 (μονή ταρίφα) εφαρμόζεται στον οικιστικό ιστό των πόλεων, κωμοπόλεων κλπ., όπου υπάρχει μεταφορικό έργο και καλύπτει τα έξοδα κίνησης των ΤΑΞΙ.
Το τιμολόγιο Ν0 2 (διπλή ταρίφα) εφαρμόζεται εκτός του οικιστικού ιστού των πόλεων, όπου δεν υπάρχει όπως είναι φυσικό επιβατική κίνηση και ζήτηση για ΤΑΞΙ και καλύπτει τα κενά χιλιόμετρα  επιστροφής.
EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1η: Τα όρια της περιμετρικής  είναι ανάλογα του μεγέθους των αστικών περιοχών καθώς και της πυκνότητας δόμησης αυτών, γι’ αυτό είναι πάντα διαφορετικών μεγεθών και ακτινών, όπως άλλωστε συμβαίνει παγκοσμίως.
2η: Στην Ευρώπη ισχύουν περισσότερες των δύο (2) περιμετρικών ζωνών με διαφορετικό κόμιστρο, σε πολλές περιπτώσεις τριών (3) και τεσσάρων (4) τιμολογίων ανάλογα της απομάκρυνσης του ΤΑΞΙ από την πόλη που εδρεύει, αυξανόμενο σταδιακά και τούτο για να καλυφθούν τα έξοδα επιστροφής.
3η: Ίδια τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται στα αστικά ΚΤΕΛ, βάση της οποίας όσο απομακρύνεται το λεωφορείο από το κέντρο της πόλης τόσο αυξάνεται το εισιτήριο, λόγω της μειωμένης επιβατικής κίνησης.

Άρα η περιμετρική διαμορφώνει το τιμολόγιο και ως εκ τούτου η ΜΗ ορθολογική οριοθέτηση της εφαρμογή της δημιουργεί οικονομικά προβλήματα στους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται σε επιλογή διαδρομών και άρνηση μισθώσεων σε απομακρυσμένες περιοχές του πολεοδομικού ιστού των αστικών κέντρων, πράγμα απόλυτα φυσιολογικό αφού τίποτα και κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον να εργάζεται χωρίς να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας της άσκησης του επαγγέλματός του, καθώς πρέπει να βγάζει και ένα εύλογο κέρδος για την επιβίωσή του.

 Άλλοι συντελεστές – κίνητρα διαμόρφωσης του τιμολογίου (το οποίο είναι ορθώς οριζόμενο και ελεγχόμενο) από την πολιτεία είναι:
α) Ελαχίστη αποζημίωση ανεξαρτήτως χιλιομέτρων.
β) Έξτρα αποζημίωση για τα οχήματα που μισθώνονται από σταθμούς ταξί που βρίσκονται σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς τρένων και υπεραστικών λεωφορείων έτσι ώστε για να καλυφθεί η πολύωρη αναμονή.
γ) Το νυκτερινό τιμολόγιο (Νο 2) και τούτο για να καλύπτεται η μειωμένη ζήτηση ταξί τα βράδια.
δ) Έξτρα αμοιβή για ραντεβού, για να καλυφθεί η ακινησία του οχήματος και η ακύρωση άλλης μίσθωσης προκειμένου να καλυφθεί η μίσθωση για το ραντεβού.
ε) Η έξτρα αμοιβή για αναμονή μισθωμένου οχήματος για να καλυφθεί η καθυστέρηση καθώς και η αναμονή πέραν του 20λεπτου με ελεύθερη διαπραγμάτευση.
στ) Η κάλυψη των εξόδων μισθωμένου οχήματος από τον μισθωτή όπως διόδια, ναύλα καραβιών κλπ.
ζ) Η ειδική και εκτός τιμολογίου αμοιβή από και προς αεροδρόμιο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» που θεσμοθετήθηκε με σκοπό την κάλυψη των πολύωρων αναμονών για να αποφευχθεί η έλλειψη ταξί που οφείλεται  στο ασύμφορο της διαδρομής και μίσθωσης.
Συμπέρασμα:
Όλοι αυτοί οι συντελεστές αποτελούν και διαμορφώνουν το τιμολόγιο του ταξί, το οποίο είναι ελεγχόμενο από την πολιτεία και καλώς γίνεται έτσι. Άρα  η εφαρμογή του τιμολογίου Νο 2 αποτελεί το βασικό παράγοντα του τιμολογίου και της διαμόρφωσης του εισοδήματος των εκμεταλλευτών ταξί που όπως είναι φυσικό πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα άσκησης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, αλλά να εξασφαλίζεται και ένα εισόδημα διαβίωσης που είναι το ζητούμενο. Άλλωστε αν αυτό είναι παθητικό, ποιος ο λόγος να δραστηριοποιείται σαν επαγγελματίας κάποιος στον κλάδο του ταξί;

Πρέπει λοιπόν η περιμετρική, όπως πάντα αυτό συνέβαινε, να ορίζεται βάση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και να λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπάνω που προέβλεψε ο νομοθέτης, με στόχο την ομαλή και ορθολογική λειτουργία του επαγγέλματος του ΤΑΞΙ.

Η παραπάνω αναφορά γίνεται διότι βάση του Ν. 4070/2012  άρθρο 83 § 3 πρέπει μέχρι την 10η Ιουνίου 2012 τα Περιφερειακά Συμβούλια κάθε Περιφέρειας να έχουν εκδώσει απόφαση για ενοποίηση των εδρών που θα προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας (όπου αυτό είναι εφικτό και απαραίτητο χωρίς να είναι υποχρεωτικό) ή για διατήρηση των υφιστάμενων εδρών όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 83 καθώς και της παραγρ. 1 του άρθρου 84 του ιδίου νόμου. Δηλαδή η απόφαση θα περιλαμβάνει όλες τις έδρες της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Περιφέρειας ανεξάρτητα αν συνενώνονται ή μη.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η συνένωση δύναται να προκύψει μεταξύ όμορων εδρών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας (ανά 2 τουλάχιστον), διασφαλίζοντας έτσι χωρική συνέχεια στη νέα έδρα, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό όπως επισημάναμε παραπάνω.
Για λήψη του άρθρου  ΕΔΩ