Κύπρος: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - Αιτήσεις για νέα άδεια οδικής χρήσης αγροτικού ταξί
Αιτήσεις για νέα άδεια οδικής χρήσης αγροτικού ταξί
21/05/2012

H Αρχή Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82) δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση μίας νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα την κοινότητα Μανδριών.

Η Άδεια Οδικής Χρήσης που θα χορηγηθεί θα διέπεται από τον ακόλουθο όρο:

(α) Το αδειούχο όχημα θα παραμένει καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο στην έδρα του για να εξυπηρετεί τις έκτακτες επιβατικές μεταφορικές ανάγκες του κοινού, εκτός του χρόνου κατά τον οποίο είναι μισθωμένο.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου από την Παρασκευή 1η Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.

ΠΗΓΗ