Έκδοση - Ανανέωση Ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. Ταξί: Διευκρινίσεις του Υ.Μ.Ε. (11/05/12)


ΕΚΔΟΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΤΑΞΙ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΜΕ - 10-05-12 

Για λήψη του εγγράφου της διευκρίνησης  ΕΔΩ