O.A.E.E. : «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εκτύπωση του ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ σύμφωνα με το Ν.3996/2011»


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ο.Α.Ε.Ε.

Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΟΑΕΕ. 16/15-5-2012

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εκτύπωση του ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ σύμφωνα με το Ν.3996/2011.».

Απόφαση Νο 226

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη
1. Την αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ122/21/30-3-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας
2. Την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης κ. Περπερίδου Παναγιώτας
3. Την διεξαχθείσα μεταξύ των μελών ανταλλαγή απόψεων,

αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει
(συμφωνούντος του Κυβ. Επιτρόπου)

- τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη μορφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εκτύπωση 45.000 αντιτύπων του «Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» με τα κάτωθι χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο από 15-3-2012 Υ.Σ. του Τμ. Μητρώου:
- Πενηντάφυλλο
- Διάσταση Α4
- Διπλά αριθμημένα φύλλα (καρμπονιζέ)
- Σκληρό εξώφυλλο
Ο Αύξων Αριθμός Βιβλίου θα είναι τυπωμένος στην πάνω δεξιά πλευρά του Ειδικού Βιβλίου και σε όλες τις σελίδες του βιβλίου.
B.Την έγκριση του ποσού των #50.000,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 0891 του προϋπολογισμού έτους 2012 του ΟΑΕΕ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

                                Ακριβές απόσπασμα εκ των
                                     επισήμων πρακτικών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΟΑΕΕ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ ΟΑΕΕ
    ΚΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                             ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΖΩΗ