Σωματείο ταξί Σπάρτης: Αίτημα προς την Ομοσπονδία. (11/05/12)ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
& ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
«Η ΑΠΕΛΛΑ»
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 61 ΣΠΑΡΤΗ Τηλ/Fax: 27310-83608
Κιν.: 6937 134229, 6974 314388

                                                Σπάρτη  11 Μαΐου 2012
                                Αρ.: Πρωτ.: 17

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί
Κοινοποίηση: Σωματεία & Περιφερειακά Συμβούλια ταξί

Στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yme/ada/Β4911-ΨΚΛ) έχει αναρτηθεί η Διευκρινιστική Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.:  οικ Α 21891/1786 10/05/12 με θέμα: «Διευκρινήσεις επί του τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν.4070/2012 (Α’82).»
Στη προαναφερόμενη Εγκύκλιο προβλέπεται ότι ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό (πέρα από την έκδοση), και για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδηγήσεως Ε.Δ.Χ. ταξί, θα είναι το απολυτήριο Γυμνασίου για τους (ήδη) οδηγούς-κατόχους, και εφόσον αυτοί έχουν γεννηθεί μετά την 02-04-1969, για να ανανεωθεί ή άδειά τους θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση (6 χρόνια δημοτικό + 3 χρόνια Γυμνάσιο).  
Το Σωματείο μας πιστό στις αρχές του περί αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού του Κλάδου και εξειδίκευσης των οδηγών, συμφωνεί με τις διατάξεις του νόμου 4070/12 που καθορίζουν ως ελάχιστο προαπαιτούμενο δικαιολογητικό το απολυτήριο εννεαετούς εκπαίδευσης για τους πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του και να εργαστούν σε ταξί. Κάποτε ήταν αναγκαίο να γίνει μια αρχή! Περαιτέρω, θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ευθύνη των Περιφερειών και τα προβλεπόμενα από την νόμο σεμινάρια των οδηγών ταξί -παλαιών και νεοεισερχομένων- και οι σχετικές (διαχρονικές) διατάξεις να μην μένουν στα χαρτιά και να καθίστανται ουσιαστικά ανενεργές, πληττόμενες και αυτές από την παρατηρούμενη για δεκαετίες στη Χώρα μας γραφειοκρατική αβελτηρία.
Σε καμία περίπτωση όμως οι διατάξεις της υποχρεωτικότητας εννεαετούς εκπαίδευσης δεν πρέπει να ισχύσουν για τους ήδη κατέχοντες ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του, δεδομένου ότι αυτοί έχουν εκδώσει την ειδική άδεια με άλλες διατάξεις, που μέχρι πρόσφατα (10/04/12) δεν προέβλεπαν εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ισχύς μιας τέτοιας διάταξης θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση και δυσμενέστατα αποτελέσματα στην επαγγελματική δραστηριότητα και τη ζωή πολλών οδηγών ταξί, καθώς και αυτοκινητιστών-ιδιοκτητών ταξί, δεδομένου ότι και η ιδιοκτησία Ε.Δ.Χ ταξί ήταν μέχρι την ισχύ του ν. 4070/12 άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατοχή ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Η πεποίθηση που είχαν κάποιοι όταν θέλησαν να εξασκήσουν το επάγγελμα του οδηγού ταξί, ότι δηλαδή πληρούν τα προσόντα άσκησης του επαγγέλματος, τους οδήγησαν στην κατάθεση αίτησης και των προβλεπόμενων σχετικών δικαιολογητικών για την απόκτηση αυτής· στις περισσότερες δε των περιπτώσεων και στην επένδυση-αγορά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί όταν εξασφάλισαν την άδεια αυτή. Προφανέστατα, σε κάθε χρονική στιγμή, οι επιλογές όλων αυτών των ανθρώπων κατευθύνθηκαν από τους ισχύοντες νόμους και θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές εφόσον ίσχυε κάτι διαφορετικό. Επομένως δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που βάσει ισχυόντων διατάξεων απέκτησαν μια άδεια, να έχουν ρυθμίσει την επαγγελματική δραστηριότητα και τη ζωή τους, ξαφνικά, με άλλες μεταγενέστερες διατάξεις να μην μπορούν να εργασθούν, σε περιόδους μάλιστα μεγάλης οικονομικής κρίσης.
Καλούμε την Ομοσπονδία μας να προβεί σε όλες αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα, έτσι ώστε να μην αποτελεί ο τίτλος σπουδών δικαιολογητικό για όσους κατόχους ανανεώνουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του ταξί, προϋπάρχουσας της ισχύος του ν. 4070/12.
                                                   Για το Δ.Σ.
       Ο πρόεδρος                                O γ. γραμματέας

Σωτήριος Π. Ροϊνός                  Γεώργιος Λ. Βαβουγυιός
Για λήψη του Εγγράφου → ΕΔΩ