Διευκρινιστική Εγκύκλιος για ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (11/05/12)

Σήμερα 11/05/2012 και ώρα 15:27:03, στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (βλ. ΕΔΩ), προφανέστατα, ύστερα και από το έγγραφο που αποστείλαμε νωρίτερα σήμερα στην Ομοσπονδία μας (βλ. ΕΔΩ), αναρτήθηκε η ορθή επανάληψη της διευκρινιστικής εγκυκλίου που αναρτήθηκε εχθές (10/05/12 -  15:08:15) στον ίδιο διαδικτυακό τόπο (βλ.  ΕΔΩ).
Με την νέα (διορθωμένη εγκύκλιο) σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης προκύπτουν τα εξής αυτονόητα:
Α) δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης τίτλου σπουδών για τους ήδη κατέχοντες (πριν από την ισχύ του ν. 4070/12 - 10 Απριλίου 12) ειδική άδεια οδηγήσεως Ε.Δ.Χ. αυτ/του, όταν ανανεώνουν αυτή.  
Β) Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εκδώσουν (νέα) ειδική άδεια οδηγήσεως Ε.Δ.Χ. αυτ/του, θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, πέρα των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών, και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την ηλικία τους.
§  Εφόσον έχουν γεννηθεί πριν την 1η-04-1969, θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό. 
§  Εφόσον έχουν γεννηθεί μετά την 2η-04-1969, θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει από την υποχρεωτική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυμνασίου).
   Η (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Για λήψη της (ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) της Εγκυκλίου  ΕΔΩ