Έγγραφο - Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4070/12 προς τις Περιφέρειες (07/05/12)


ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» και διευκρινήσεις επ’ αυτών αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων.

Σας αποστέλλουµε απόσπασµα ΦΕΚ που περιλαµβάνει τα άρθρα 82 έως 112 του νόµου, όπως αυτός τέθηκε σε ισχύ από 10 Απριλίου 2012, και σας πληροφορούµε τα εξής:

Για λήψη του Εγγράφου  ΕΔΩ ή ΕΔΩ