ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 23-05-2012


 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αράτου αρ.21, 262 21 ΠΑΤΡΑ, Τηλ.2610.274.047 Fax : 2610.275.778
E-MAIL: taxi.ditikiellada@gmail.com
Κιν.: 6977 - 423.480, 6972 - 726.670

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 06                                                           Πάτρα 23 Μαΐου 2012

                                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 στις 8 το βράδυ στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Χαρ. Καφύρα στον Πύργο, ΣΥΣΚΕΨΗ με θέμα την ορθολογική αντιμετώπιση του ζητήματος των Εδρών των ΤΑΞΙ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4070/2012.

Συμμετείχαν, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, ο Γ. Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Δυτικής Ελλάδας και εκπρόσωποι όλων των Σωματείων Ταξί της Ηλείας.

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, εξήγησε ότι συγκάλεσε την σύσκεψη προκειμένου να σχηματίσει σαφή εικόνα όσο αφορά τις θέσεις των επαγγελματιών κάθε περιοχής, δεδομένου ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας απαιτείται να εκδώσει σχετική απόφαση το αργότερο έως 10 Ιουνίου 2012.

Ο Γραμματέας του Περιφ. Συμβ. Ταξί Δ. Ελλάδας τόνισε μεταξύ άλλων:

Α) Το οριζόμενο από τον νόμο χρονικό περιθώριο (10 Ιουνίου) καθώς και την αναγκαιότητα πιστής τήρησής του, δεδομένων και των προβλεπόμενων στην σχετική εγκύκλιο του ΥΜΕ (οικ Α 20534/ 1646 – 04 Μαΐου 2012). Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην παράγραφο 28 της προαναφερόμενης εγκυκλίου, όπου ρητώς, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

«…- Μέχρι την 1η Ιουλίου 2012 πρέπει να δημοσιευθεί πρόσκληση κάθε οικείου Πε- ριφερειάρχη σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 106 σε συνδυασμό με το άρθρο 85. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω πρόσκληση πρέπει να δημοσιευτεί μετά την έκδοση της απόφασης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του νόμου, προκειμένου να τηρηθεί η ουσιώδης προϋπόθεση του καθορισμού των εδρών και της συνένωσης των όμορων, όπου κριθεί σκόπιμο, πριν τον υπολογισμό του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), διασφα- λίζοντας έτσι την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)…».

Ως εκ τούτων, είναι προφανές ότι η 10η Ιουνίου καθίσταται ημερομηνία ορόσημο, πριν την εκπνοή της οποίας επιβάλλεται η οριστική και αμετάκλητη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στοχεύοντας στην ρητή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και κατ΄ επέκταση στην ομαλή και ανέφελη περαιτέρω συνεργασία μας σε ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

Β) Το γεγονός των ιδιαιτεροτήτων (κοινωνικών, μεταφορικών, τουριστικών κ.λπ.) κάθε περιοχής τις οποίες θα καταθέσουν τα Σωματεία με υπευθυνότητα και κυρίαρχο γνώμονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Οι Πρόεδροι των Σωματείων Ταξί της Ηλείας στην συνέχεια, κατέθεσαν τις προτάσεις τους, δείχνοντας για μια ακόμη φορά ότι οι επαγγελματίες του κλάδου μας, μέσω της Συνδικαλιστικής τους εκπροσώπησης, στέκονται πάντα αρωγοί στις προσπάθειες της Πολιτείας για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, κλείνοντας την σύσκεψη, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική συνάντηση, ζήτησε από τα Σωματεία να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενόψει της συνεδριάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

                                                   Για το Δ.Σ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Γεώργιος Σίδερης                                             Νικόλαος Λουκόπουλος